×
doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
Implicitní stránky PEF ČZU
banner

Pedagogická činnost

Aktuálně vyučované předměty:

Ekonometrie PAA

Ekonometrie PAE

Ekonometrie EAD

Ekonometrie PAA distanční studium

Odvětvová ekonomika PAE

Odvětvová ekonomika PAA

Odvětvová ekonomika EAD

Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů - všechny obory

Hospodářská politika a integrace VSRR pro KS Hradec Králové a Klatovy

Ekonomika výrobkových vertikál - doktorské studium Ph.D. pro obor Podniková a odvětvová ekonomika

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další informace/materiály lze nalézt na přístupných kurzech moodle.czu.cz nebo ve složce studijní opory.

 

Garantované předměty

DEEE06Y Ekonomika výrobkových vertikál
DEEE06YA Economics of product verticals
DEEED4Y Ekonomika výrobkových vertikál
DEKVVY Ekonomika výrobkových vertikál
DEKVVYA Economics of Product Verticals
DNTHPY Nové trendy hospodářských politik v projekci na venkov a regiony
DNTHPYA New trends in ekonomic policies and projections into the rural region
EEE02E Ekonomika agrárního sektoru - PAA5
EEE06E Ekonomika agrárního sektoru - EAM3
EEE15E Ekonomika výroby a zpracování zemědělské produkce - EAM5v, PAA5v
EEE1ME Ekonomická analýza - PAAN
EEE1VE Ekonomická analýza - PAAN3v Kombi.
EEE47E Potravinářské vertikály - EAM5
EEE73E Ekonomika agrárního sektoru - EAM3 komb.
EEE81E Hospodářská politika - VSRRMN4
EEEH1E Hospodářská politika - VSRRHKN4
EEEJ5E Hospodářská politika - VSRRJN4
EEEK6E Hospodářská politika - VSRRKN4
EEEL5E Hospodářská politika - VSRRLN4
EEES5E Hospodářská politika - VSRRSN4
EEEU6E Hospodářská politika - VSRRSUTN4
EEEW8E International finance and investment
EEEZ6E Potravinářské vertikály - PAA5