×
doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.
Implicitní stránky PEF ČZU
banner

Malý Michal

Docenti na vysokých školách - Katedra ekonomiky
phone +420 22438 2202

Navštívené stránky slouží jako zdroj informací pro studenty PEF ČZU v Praze. Jejich podoba, struktura, formát a částečně i obsah je přednastaven informačním systémem, tj. uživatel zde může poskytovat pouze základní informace k jednotlivým vyučovaným předmětům či všeobecné výukové materiály.

Kontakt: Doc. Ing. Michal Malý, Ph.D., kancelář č.: E359, tel. +420224382202, mail: maly@pef.czu.cz 

KONZULTAČNÍ HODINY viz web pef.czu.cz, po domluvě lze však i v jiných termínech.

Konzultovat lze online nebo kontaktní formou, avšak na všechny konzultace je NUTNÉ si PŘEDEM domluvit termín.

 Informace o uznávání zápočtů viz samostatný soubor ve studijních oporách.