×
Ing. Marie Maňasová, Ph.D.
https://home.czu.cz/manasova/
banner

Granty

TAČR:

TH04030242  Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy (2019-2022)

TH02030328 Světově nová technologie aplikace přípravku Etandinitryl EDN k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu (2017-2020)

TH02030329 Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU (2017-2020)

TA04021117 - Výzkum metod integrované ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému (2014-2017)


NAZV:

QK1710377 - Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora (2017-2021)

QJ1510353 - Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti (2015-2018)

QJ1310226 - Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství (2013-2017)


Studium vlivu křídlatek introdukovaných na území ČR na mortalitu fytoparazitických háďátek

GA FAPPZ, 2012-2012

Hledání nových metod ochrany rostlin v kontextu trvale udržitelného rozvoje produkce rostlinných komodit

GA FAPPZ, 2022-2023