×
Ing. Marie Maňasová, Ph.D.
https://home.czu.cz/manasova/
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

**PÁNEK, M. – **HANÁČEK, A. – WENZLOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. A Comparison of the Ability of Some Commercially Produced Biological Control Agents to Protect Strawberry Plants against the Plant Pathogen Phytophthora cactorum. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-20. ISSN: 2077-0472.

KUMAR, R. – MAZÁKOVÁ, J. – ALI, A. – **SUR, V. – SEN, M. – **BOLTON, M. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Characterization of the molecular mechanisms of resistance against DMI fungicides in Cercospora beticola populations from the Czech Republic. Journal of Fungi, 2021, roč. 7, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

HUSSAIN, M. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Comparative virulence assessment of different nematophagous fungi and chemicals against northern root-knot nematodes, Meloidogyne hapla, on carrots. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2020, roč. 52, č. 1, s. 199-206. ISSN: 0030-9923.

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. Effect of plant essential oils on the mortality of Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) nematode under in vitro conditions. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 9, s. 410-414. ISSN: 1214-1178.

ALI, A. – KUMAR, R. – MAZÁKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **PÁNEK, M. Evaluation of the ability of seven active ingredients of fungicides to suppress Phytophthora cactorum at diverse life stages, and variability in resistance found among isolates . Journal of Fungi, 2022, roč. 8, č. 10, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Exploitation of FTA cartridges for the sampling, long-term storage, and DNA-based analyses of plant-parasitic nematodes. PHYTOPATHOLOGY, 2014, roč. 104, č. 3, s. 306-312. ISSN: 0031-949X.

**DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – HNÁTEK, J. – STEJSKAL, V. Field Validation of the Effect of Soil Fumigation of Ethanedinitrile (EDN) on the Mortality of Meloidogyne hapla and Carrot Yield Parameters. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

KREJČÍŘOVÁ, R. – MAŇASOVÁ, M. – **SOMMEROVÁ, V. – **LANGHAMEROVÁ, E. – RAJMON, R. – POSTLEROVÁ, P. G protein-coupled estrogen receptor (GPER) in adult boar testes, epididymis and spermatozoa during epididymal maturation. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, roč. , č. 116, s. 113-119. ISSN: 0141-8130.

MAŇASOVÁ, M. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Gaseous Hydrogen Cyanide as an Agent to Control Nematodes in Plant Materials. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1211-3174.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Háďátko řepné - škůdce, kterého nelze podceňovat. ..., 2015, roč. 63, č. 3, s. 90-94. ISSN: N.

RYŠÁNEK, P. – MAŇASOVÁ, M. – **CHOCHOLA, J. – ZOUHAR, M. Hrozí nám návrat virových žloutenek řepy?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 12, s. 411-416. ISSN: 1210-3306.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Hydrogen cyanide for treating wood against pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus): results of a model study. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2015, roč. 61, č. 2, s. 204-210. ISSN: 1435-0211.

**DOUDA, O. – STEJSKAL, V. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – HNÁTEK, J. Inexpensive Screening Method to Validate the Efficacy of Ethanedinitrile Fumigant on the Forest Invasive Nematode Pest Bursaphelenchus xylophilus. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-7. ISSN: 2071-1050.

**SKUHROVEC, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – KLOUČEK, P. Insecticidal activity of two formulations of essential oils against the cereal leaf beetle. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2018, roč. 68, č. 6, s. 489-495. ISSN: 0906-4710.

**SKUHROVEC, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – BOŽIK, M. – KLOUČEK, P. Insecticidal and Behavioral Effect of Microparticles of Pimpinella anisum Essential Oil on Larvae of Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae).. JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, 2020, roč. 113, č. 1, s. 255-262. ISSN: 0022-0493.

**ZAMANI-NOOR, N. – **WALLENHAMMAR, A. – **KACZMAREK, J. – PATAR, U. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **JEDRYCZKA, M. Pathotype characterization of Plasmodiophora brassicae, the cause of clubroot in Central Europe and Sweden (2016–2020). Pathogens, 2022, roč. 11, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2076-0817.

**PÁNEK, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. Peronosporales species associated with strawberry crown rot in the Czech Republic. Journal of Fungi, 2022, roč. 8, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **WEIGRICHT, O. – WENZLOVÁ, J. – **ROSOKHA, H. – **ZOUHAROVÁ, V. – **PÁNEK, M. Sekundární metabolity rostlin a jejich potenciál při využití v ochraně rostlin proti Phytophthora cactorum. Rostlinolékař, 2021, roč. 32, č. 6, s. 11-13. ISSN: 1211-3565.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – WENZLOVÁ, J. – **HANÁČEK, A. – **PÁNEK, M. Studium vztahů mezi vybranými mikroorganismy a hodnocení jejich potenciálu v ochraně rostlin proti Phytophthora cactorum. Rostlinolékař, 2021, roč. neuvedeno, č. 6, s. 9-11. ISSN: 1211-3565.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – STEJSKAL, V. Using of hydrogen cyanide against Ditylenchus dipsaci nematode present on garlic. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 4, s. 184-188. ISSN: 1214-1178.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – **BALÁŽOVÁ, K. Vliv esenciálních olejů na původce strupovitosti jabloně Venturia inaequalis . Zahradnictví, 2017, roč. 16, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1213-7596.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – **NOVOTNÝ, D. – RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **ŠAROVSKÁ, L. – **FRIDRICH, P. – **NOVIK, A. Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871). Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 276-284. ISSN: 1210-3306.

STEJSKAL, V. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – ŠIMBERA, J. – AULICKÝ, R. Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of Anoplophora glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera), and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda) . International Biodeterioration & Biodegradation, 2014, roč. 2014, č. 86, s. 189-195. ISSN: 0964-8305.

Patent

**MATUŠINSKY, P. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Fungicidní prostředek na ochranu rostlin na základě esenciálního oleje z Thymus vulgaris, způsob jeho výroby a použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 308 145. 11.12.2019.

ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. -- Neuvedený název vydavatele --. 308580. 05.11.2020.

Poloprovoz, ověřená technologie

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Komplexní metodika integrované ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v provozních podmínkách, Complex methodology of integrated protection of sugar beet against beetroot nematode under operating conditions, Complex methodology;, sugar beet; beetroot nematode; organic farming, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Komplexní metodika, 00000, Agroprogres Kateřinky, spol. s r.o. IČ: 47977400, 29.12 2017, Ing. Hynek Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553 719 546, Při uplatnění komplexní metodiky ochrany může dojít k výraznému snížení nákladů na aplikaci ochranných opatření a ke zvýšení výnosu v řádech procent. , Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Ochrana pšenice ozimé proti Tilletia caries, Protection of winter wheat against to Tilletia caries, winter wheat; essential oils; protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Ochrana pšenice, 00000, Ing. Jan Procházka, IČ:45825963, 15.12. 2017, Ing. Jan Procházka, Semice 327, PSČ 28917, 603534135, Díky této technologii mohou meziročně vzrůst plochy pěstování obilovin v ekologických systémech o 2%., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **HNÁTEK, J. Ověřená technologie pěstování kořenové zeleniny na pozemcích s výskytem škůdce Meloidogyne hapla, Proven technology cultivation of root vegetables on the field infested by Meloidogyne hapla, EDN; carrot; plant protection, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, mrkv, není relevantní, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, rentabilita vyjádřená poměrem nákladovosti oproti zisku činí při plošném ošetření 42,25%, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, 46357351, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **AULICKÝ, R. – **HNÁTEK, J. Ověřená technologie pěstování řepky olejné a brukvovité zeleniny na pozemcích s výskytem patogena Plasmodiophora brassicae, Proven technology for cultivation of oilseed rape and cruciferous vegetables on the field infested by Plasmodiophora brassicae., EDN; cruciferous crops; plant protection, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, kaput, není relevantní, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, rentabilita vyjádřená poměrem nákladovosti oproti zisku činí při plošném ošetření 58.51%, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, 46357351, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – RYŠÁNEK, P. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie ochrany řepy proti škodlivým organismům rezistentním vůči dosud používaným insekticidům, herbicidům a fungicidům, Technology of sugar beet protection against harmful organisms resistant to insecticides, herbicides and fungicides, sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides; resistance, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie antirezistent, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pěstování řepy cukrové v podmínkách omezení spektra účinných látek herbicidů, insekticidů a fungicidů, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, Sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie komplex, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pro uskladnění bulev řepy cukrové v polní skládce s důrazem na zlepšení zdravotního stavu skladované řepy, Technology for storage of sugar beets in a field dump with emphasis on improving the health status of the stored beets, Suger beet; essential oils; storage; field dump; health status, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie skladování, není relevantní, Tereos TTD, a.s, IČO: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, Při výkupní ceně 1000 Kč/t při 16 % cukernatosti a eliminaci 3 % ztrát na uskladněné řepě aplikací ověřené technologie dojde k nárůstu obratu u pěstitelů řepy cukrové o cca 111 mil. Kč. , Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pro zamezení šíření plevelů, plevelné řepy, škůdců a chorob odpadní půdou produkovanou při zpracování řepy cukrové, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, suger beet; Heterodera schachtii; weeds; Cercospora beticola; waste soil, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie kaly, není relevantní, Tereos TTD, a.s, IČO: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, V cukrovaru se vyprodukuje odpadní půdy až 300 000 ročně. Při produkci ozdravené odpadní půdy - ornice v množství cca 100 000 tun ročně se jedná o tržbu pro cukrovar ve výši 60 – 80 mil. Kč. , Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Účinnost látek na podporu růstu rostlin jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v poloprovozních testech., Efficacy of plant growth promoting agents as a protecting means of sugar beet against to sugar beet cyst nematode in pilot tests., sugar beet; cyst nematode; growth promoting agents, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Látky na podporu růstu, 00000, Agroprogres Kateřinky, spol. s r.o. IČ: 47977400, 29.12 2017, Ing. Hynek Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553 719 546, Při použití látek na podporu růstu dle ověřené technologie, dojde ke snížení nákladů na aplikaci a ke zvýšení výnosu o cca min 2- 5 %., Výzkumný ústav rostlinné výrovy, v.v.i., 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v poloprovozních testech, Efficacy of nematophagous fungi as a means of protecting sugar beet against beetroot nematode in pilot plant tests, nemathophagous fung; Pleurotus ostreatus; sugar beet; beetroot nematode, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Hlíva ústřičná proti H. schachti, 00000, Astur Straškov, a.s., IČ: 25421921, 22.12.2017, Miroslav Novák, Straškov – Vodochody 103, 411 84, 416 866 115, Při silném zamoření pozemku háďátkem řepným dochází při aplikaci této technologie, k výraznému snížení půdní zásoby tohoto háďátka a ke zvýšení výnosu o cca min 5 %., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

**MATUŠINSKY, P. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Fungicidní prostředek na ochranu rostlin na základě esenciálního oleje z Thymus vulgaris a jeho použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 32213. 29.10.2018.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **PÁNEK, M. Primery pro specifickou diagnostiku Phytophthora cactorum. -- Neuvedený název vydavatele --. 35 647. 14.12.2021.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. Prostředek na ochranu proti háďátku řepnému. -- Neuvedený název vydavatele --. 31083. 04.10.2017.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Prostředek na ochranu proti háďátku řepnému. -- Neuvedený název vydavatele --. 32 154. 09.10.2018.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. Prostředek na ochranu rostlin proti Peronospora destructor. -- Neuvedený název vydavatele --. 30707. 30.05.2017.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. Úřad průmyslového vlastnictví. 28637. 14.09.2015.

Technicky realizované výsledky

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. Alternativní prostředek na ochranu jabloní proti Venturia inaequalis - ROKAF, An alternative means of protecting apple trees agains Venturia inaequalis - ROKAF, Biofungicide; plant protection; essential oils; , 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, ROKAF, QJ1510353 G 1, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Venturia inaequalis. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost přípravku schválil RNDr. David Novotný, Ph.D., +420 233 022 358 , Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709, Pořizovací hodnota prostředku aplikovaného na 1 ha je cca 20 tis. Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. Alternativní prostředek na ochranu jabloní proti Venturia inaequalis - TYHR, An alternative means of protecting apple trees agains Venturia inaequalis - TYHR, Apple scab; Essential oils; Apple tree; Plant protection, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TYHR, QJ1510353 G 2, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Venturia inaequalis. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost přípravku schválil RNDr. David Novotný, Ph.D., +420 233 022 358 , Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709, Pořizovací hodnota prostředku aplikovaného na 1 ha je cca 25 tis. Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – **SKUHROVEC, J. Alternativní prostředek na ochranu obilnin proti Oulema sp. Meol-L, An alternative means of protecting cereals against Oulema sp. Meol-L, bioinsecticide; plant protection; pest, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, Meol-L, QJ1310226_G_1, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Oulema sp. a to jak proti vajíčkům tak dospělcům má tedy i prokazatelné ovicidní účinky. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválil Ing. Radek Aulický, Ph.D., +420 233 022 360., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709. Pořizovací hodnota prostředku aplikovatelného na 1 ha je cca. 17 tis. kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě konvenční PCR, Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on conventional PCR, sugarbeet cyst nematode; diagnostics; polymerase chain reaction, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT PCR heterodera, TA04021117-V16_1, Funkční vzorek je schopen realizovat diagnostiku Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl nebo 48 reakci po 50 µl, obsahuje pouze reagencie pro polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní konvenční PCR. Pro Izolaci DNA z vajíček, embryonů, larev a jednotlivých cyst je doporučeno použití kitu ExgeneTM Plant SV GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709). Pořizovací hodnota soupravy je 15 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě Real Time PCR, 88/5000 Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on Real Time PCR, , 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT Real time PCR hetrodera , TA04021117-V16_2, Funkční vzorek je schopen realizovat kvantifikaci Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl, obsahuje pouze reagencie pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní Real Time PCR. Pro izolaci DNA z hrubého extraktu z půdy anebo napadených kořenů rostlin je možné použít kit ExgeneTM Soil SV mini, GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Sekvence primerů a sondy jsou součástí ochrany duševního vlastnictví autorů ÚPV 28637. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709. Pořizovací hodnota soupravy je 27 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

MAŇASOVÁ, M. – **MATUŠINSKY, P. – ZOUHAR, M. Alternativní prostředek ochrany proti houbovým patogenům obilnin, An alternative means of protecting against fungal pathogens in cereals, Pathogens; alternative means; cereal;, fungi , 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Alternativní prostředek - obilí, Ing. Jan Procházka, IČ: 45825963, 5.1.2017, Ing. Jan Procházka, Semice 327, PSČ 28917, 603534135, V kontextu měnící se legislativy a platnosti Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR, je důležité mít ekologickou alternativu. Dále vzhledem ke zvyšující se poptávce po komoditách z ekologické produkce, je důležité mít možnost ochrany v těchto systémech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06, Brno, 31.01.2017,

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Detekce genů avirulence v izolátech Leptosphaeria maculans, Detection of avirulence genes in Leptosphaeria maculans isolates, Leptosphaeria maculans; oilseed rape; resistance; avirulence; genes, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Avr geny, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., Každoroční předpokládané uplatnění je zejména u českých liniových odrůd mezi 4 až 5 tis. ha, což při prodeji 5000 VJ představuje tržby cca 5–10 mil. Kč při minimální ceně 1–2 tis. Kč za 1 VJ. Při zvýšení prodeje o cca 2 % dojde ke každoročnímu navýšení tržeb min. o 100–200 tis. Kč, a to pouze na 1,3 % sklizňové plochy ČR. Vyjádřeno kumulativně to může v horizontu 5 let znamenat nárůst tržeb o dalších 192.5–385 tis. Kč. V případě, že bude kalkulováno podzimní ošetření na 1 ha řepky olejky v rozmezí 500–1500 Kč, bude úspora na tomto ošetření v případě pěstování prověřených rezistentních odrůd cca 1000–1500 Kč. V případě českých linií pěstovaných na 4450 ha pak celkovou úsporu můžeme vyjádřit na 4,45–6,675 mil. Kč ročně, kumulativně za pět let pak cca 22,25–33,4 mil. Kč. V případě zvýšení zastoupení rezistentních odrůd v osevním postupu o 1,5 % ročně nad rámec výše uvedené kalkulace, pak by celková úspora na nákladech na podzimní fungicidní ošetření měla dosáhnout kumulativně za 5 let částky 23,9–35,9 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Identifikace specifických genů rezistence k Leptosphaeria maculans v odrůdách řepky a šlechtitelských materiálech, Identification of specific resistance genes to Leptosphaeria maculans in oilseed rape cultivars and breeding materials, Leptosphaeria maculans; oilseed rape; resistance; avirulence; genes, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Rlm geny, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., Každoroční předpokládané uplatnění je zejména u českých liniových odrůd mezi 4 až 5 tis. ha, což při prodeji 5000 VJ představuje tržby cca 5–10 mil. Kč při minimální ceně 1–2 tis. Kč za 1 VJ. Při zvýšení prodeje o cca 2 % dojde ke každoročnímu navýšení tržeb min. o 100–200 tis. Kč, a to pouze na 1,3 % sklizňové plochy ČR. Vyjádřeno kumulativně to může v horizontu 5 let znamenat nárůst tržeb o dalších 192.5–385 tis. Kč. V případě, že bude kalkulováno podzimní ošetření na 1 ha řepky olejky v rozmezí 500–1500 Kč, bude úspora na tomto ošetření v případě pěstování prověřených rezistentních odrůd cca 1000–1500 Kč. V případě českých linií pěstovaných na 4450 ha pak celkovou úsporu můžeme vyjádřit na 4,45–6,675 mil. Kč ročně, kumulativně za pět let pak cca 22,25–33,4 mil. Kč. V případě zvýšení zastoupení rezistentních odrůd v osevním postupu o 1,5 % ročně nad rámec výše uvedené kalkulace, pak by celková úspora na nákladech na podzimní fungicidní ošetření měla dosáhnout kumulativně za 5 let částky 23,9–35,9 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

**PÁNEK, M. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. Mapa rozšíření jednotlivých genetických linií Phytophthora cactorum v čr, Distribution map of occurrence of individual genetic lines of Phytophthora cactorum in the Czech Republic, map; Phytophthora cactorum; DNA, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), makak_2020, uzavřená smlouva o využití s Bc. Milan Hanč, Vraňany 230, Vraňany 27707, tel.: 315691988, nehodnoceno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 21.12.2020,

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Mapa výskytů patogenů Leptosphaeria maculans a L. biglobosa a jejich ras v ČR, Map of occurrence of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa and their races in the Czech Republic, Leptosphaeria maculans; L. biglobosa; oilseed rape; avirulence genes; races, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa_LM rasy a LB, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., nehodnoceno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

**KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. – **ČMEJLA, R. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. Metodika kvantitativní detekce mutace v genu Cytb u Venturia Inaequalis a postupů stanovení rezistence patogena k vybraným DMI fungicidům , The methodology of quantitative detection of mutation in the Cytb gene in Venturia Inaequalis and methods of determination of the resistance of pathogens on selected DMI fungicides, qPCR; Cytb gene; Venturia inaequalis; resistance, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Detekce rezistence - Venturia , Ovocnářská unie ČR z.s., IČ: 44477325, 09. 07. 2018, Ing. Martin Ludvík, Jabloně jsou nejvíce pěstovanou ovocnou plodinou, při špatně zvolené ochraně, k čemuž patří i nezjištěná rezistence přípravků, vznikají pěstiteli velké finanční ztráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 19.09.2018,

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **AULICKÝ, R. – **DOUDA, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Metodika testování nematocidních účinků fumigantů v mobilních provozních podmínkách, The methodology of testing the nematicidal effects of fumigants in mobile operating conditions, Bursaphelenchus xylophilus; ethanedinitrile; EDN; fumigation; operating conditions, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), EDN karanténa, Smlouva uzavřena s firmou Lučební závody Draslovka a.s., Havlíčkova 605, 280 02, Kolín IV, IČO 46357351, zastoupená BSc. Pavlem Brůžkem, MBA a Ing. Pavlem Brůžkem, CSc., +420 321 335 111, draslovka@draslovka.cz, smlouva uzavřena dne: 24.10.2019, Ekonomické aspekty aplikace metodiky lze charakterizovat z několika hledisek. První z nich je přímý vliv na zvýšení možnosti využití dřeva napadeného háďátky pro předem stanovené účely, tento aspekt se týká zejména řeziva zvláštního významu pro umělecké či nábytkářské využití, protože kapacita kontejneru je omezená. Přínos je v dostupnosti nového fumigantu a technologie jeho využití, která nemá v současné době v ČR i ve světě stejnou nebo podobnou alternativu. Další neméně důležitý ekonomický aspekt spočívá v postavení ČR jako jediného producenta tohoto fumigantu na světě. Tato skutečnost sama o sobě dává dobrý předpoklad pro zvyšování nejen zisků ale i prestiže naší země v celosvětovém měřítku. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 27.10.2020,

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **PÁNEK, M. – WENZLOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. Metodika testování nových způsobů ochrany jahodníku proti Phytophthora cactorum, Methodology of testing new ways of protecting strawberry against Phytophthora cactorum, Phytophthora cactorum; protection; biology control, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika testování, Smlouva uzavřena s Bc. Milanem Hančem, se sídlem Vraňany 230, 277 07, Mělník, IČO:68280572, 1.7.2021, tel: +420 737 703 606, e-mail: jahodarna@jahodarna-vranany.cz, Za posledních sedm let činila průměrná výměra pěstební plochy jahodníku 1779 ha s celkovou výší sklizně průměrně 9390 tun, což nám dává výnos 4,7 t/ha. Spotřebitelské ceny pro jahody se v posledních třech letech pohybovaly průměrně za rok na částce okolo 140 Kč/Kg. Tržby tedy činí průměrně 1,3 mld. Kč za rok (Anonym, 2020). Patogen P. cactorum způsobuje ročně přímé škody minimálně ve výši 15 %, což v přepočtu na tržby činí ztrátu 197 mil., v této částce ovšem nejsou započítány nepřímé škody, které tento patogen způsobuje, jako je akutní odumření mladých výsadeb, nebo snížení životaschopnosti starších porostů. Je tedy žádoucí hledat nové způsoby ochrany proti tomuto patogenu i jejich metody validace., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 16.09.2021,

MAŇASOVÁ, M. – **AULICKÝ, R. – ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. Metodika testování účinnosti fumigantu ethandinitrilu v řízených podmínkách, The methodology of testing an efficiency of a fumigant ethanedinitrile under a controlled conditions, Fumigant; Controlled conditions; Soil; EDN, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Fumigace v řízených podmínkách, Lučební závody Draslovka a.s., IČO: 46357351, datum uzavření smlouvy: 25.3.2019, Ing. Jonáš Hnátek, 727892529, Ekonomické přínosy závisí na komerční dostupnosti nového fumigantu a technologii jeho využití, která nemá v současné době v ČR stejnou nebo podobnou alternativu. Z těchto důvodů je velmi obtížné hodnotit ekonomické aspekty, nicméně při roční produkci mrkve cca 35 tis. tun a konzervativně odhadnuté výkupní ceně 10 Kč/kg představuje hrubý zisk pěstitelů 350 milionů Kč. Zabráněním ztrát ve výši 5% způsobených háďátky by pěstitelé získali navíc každoročně 17,5 milionu Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední k a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 31.07.2019,

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – **AULICKÝ, R. Metodika testování účinnosti fumigantu v poloprovozních podmínkách, Methodology for testing the effectiveness of fumigant in pilot plant conditions, EDN; ethanedinitrile; field condition, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), EDN pole, Smlouva uzavřena s firmou Lučební závody Draslovka a.s., Havlíčkova 605, 280 02, Kolín IV, IČO 46357351, zastoupená BSc. Pavlem Brůžkem, MBA a Ing. Pavlem Brůžkem, CSc., +420 321 335 111, draslovka@draslovka.cz, smlouva uzavřena dne: 24.10.2019, Ekonomické přínosy závisejí na komerční dostupnosti nového fumigantu a technologie jeho využití, která nemá v současné době v ČR stejnou nebo podobnou alternativu. Z těchto důvodů je velmi obtížné hodnotit ekonomické aspekty, nicméně při roční produkci mrkve cca 35 tis. tun a konzervativně odhadnuté výkupní ceně 10 Kč/kg představuje hrubý zisk pěstitelů 350 milionů Kč. Zabráněním ztrátám ve výši 5 % způsobených háďátky by pěstitelé získali navíc každoročně 17,5 milionu Kč. V případě původce nádorovitosti košťálovin lze vycházet z předpokladu, že tento patogen bude vzhledem ke svému biologickému cyklu a schopnosti setrvat na pozemku bez hostitele po dobu 10-15 let hrát významnou roli jak při pěstování brukvovité zeleniny, tak při pěstování řepky olejky. V ČR může působit ztráty na výnose až 15 % a to na cca 8 % osevních ploch, což představuje 3280 ha, při průměrném výnose 3,36 t/ha a ceně 9284 Kč/t pak celková ztráta činí cca 15,3 mil Kč. V případě brukvovité zeleniny jsou pak nejvyšší ztráty zaznamenány na kv, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 16.07.2020,

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – WENZLOVÁ, J. Prostředek ochrany proti Peronospora destructor; původce plísně česnekovitých, Protection agent again Peronospora destructor; the cause of downy mildew, Peronospora destructor; downy mildew; essential oil; Pelargonium graveolens, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Prostředek ochrany , Smlouva s Jan Procházka, IČO: 45825963, uzavřená dne: 5.1.2017, Jedná se o cenově srovnatelné náklady na ošetření 1 ha, jako u konvenčních fungicidů. Tento přípravek je ovšem možné aplikovat i v ekologickém zemědělství, kde může být výskyt Peronospora destructor limitující faktorem výnosu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 18.01.2017,

**DOUDA, O. – **SKUHROVEC, J. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – PAVELA, R. – KLOUČEK, P. Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) – významným škůdcům obilovin, Plant essences as a means of protection plant against beetles (Oulema spp.) - important cereal pests, Leaf beetles; plant essences; Oulema spp, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Ochrana proti Oulema spp., Jan Procházka, IČO: 45825963, Ing. Jan Procházka, Semice 327, 28917, Tento přípravek je vhodný i pro zemědělce pěstující obilí v ekologické produkci, pro které dosud přípravek nebyl. Tento přípravek značně sníží ekonomické ztráty způsobené tímto škůdcem, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.01.2018,

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **NOVOTNÝ, D. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **FRIDRICH, P. Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v podmínkách polního testu, Efficacy of nematophagous fungi as a means of protecting sugar beet against beet cyst nematode in field test conditions, Beet cyst nematode; nematophagous fungi; sugar beet; protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Nematofágní houby-metodika, Agroprogres Kateřinky, spol. sr.o., IČ: 47977400, 31.1.2017, Jiří Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553719546, Aplikace nematofágních hub na zamořené pozemky háďátkem řepným je ekonomičtější, než použití konvenčních prostředků - jako jsou přípravky pro dezinfekci půd., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06, Brno, 22.02.2017,

Ostatní výsledky

Detection and determination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle in wood tissue Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Marie Maňasová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Andrea Kodoňová (externí), 2010