×
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
banner

Granty

Transfer of Innovative Learning Techniques over Forestry Education

Evropská komise, 2008-2010

Komplexní nepeněžní a ekonomické hodnocení biodiverzity

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Výzkum biomasy listnatých dřevin

Ministerstvo zemědělství ČR, 2010-2013

Zajištění spolehlivosti a zvýšení efektivnosti dodávek dřevní suroviny jako obnovitelného a ekologického energetického zdroje

Technologická agentura ČR, 2011-2014

Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh návrh adaptační strategie

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Systémy pro podporu rozhodování v lesním hospodářství s cílem posílení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Lesnický a dřevařský výzkum v doktor. Pr. II.

GA FLD, 2015-2016

Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

SUPERB - Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest related biodiversity and ecosystem services

Evropská komise, 2021-2025

Adaptace lesního hospodářství pro udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2021-2025

LIFE Adapt Brdy - Climate Change Adaptation of Forests in the Brdy Highland

Evropská komise, 2023-2027