×
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

CVS Celkový výsledek studia
DLHX009Y Inventarizace a monitoring lesa
DLHX013Y Prostorová optimalizace managementu lesa
DLHX016Y Hospodářská úprava lesů pro doktorská studia
DLHX019Y Dendrometrie pro doktorská studia
DLHX024Y Multifunkční lesnické plánování
DLHX033Y Forest inventory and monitoring
DLHX037Y Spatial optimization of forest management
DLHX042Y Forest Management for doctoral studies
DLHX045Y Forest mensuration for doctoral studies
DLHX051Y Multifunctional Forest Planning
LUP1 Uznaný předmět 1
LUP2 Uznaný předmět 2
LUP3 Uznaný předmět 3
LUP4 Uznaný předmět 4
LXL007Z Diplomová práce - zpracování
LXL010Z Bakalářská práce - zpracování
LXL013Z Diploma Thesis - Processing
LXL014Z Diploma Thesis - Submission
LXL017Z Diploma Thesis - Data Analysis
LXL03Z Bakalářská práce - 3.ročník letní semestr
LXL13Z Bakalářská práce 3. ročník zimní semestr - všechny obory
LXL18Z DP 5. ročník
LXL707Z Diplomová práce - zpracování
LXL710Z Bakalářská práce - zpracování
LXL74Z Diplomová práce KS - 5.ročník ZS - všechny obory
LXL78Z Bakalářská práce KS - 3.ročník ZS
LXL79Z Bakalářská práce KS - 2.ročník LS - všechny obory
LXX03Z Diploma Thesis 2nd Year
ODP Obhajoba disertační práce
SDZ Státní doktorská zkouška

Garantované studijní obory

4107V002 Hospodářská úprava lesa