×
Ing. Renata Masopustová, Ph.D.
osobní stránky
banner

Životopis

Dosažené vzdělání

Období  1975 - 1979

Dosažená kvalifikace - maturitní zkouška

Střední zemědělská technická škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav - zaměření agronomie - živočišná a rostlinná produkce

 

Období 1983 - 1985

Dosažená kvalifikace - maturitní zkouška

Chovatel exotických zvířat - čtyřletý učební obor, Střední odborné učiliště Praha - Čakovice

 

Období  říjen 2000 až červen 2003

Dosažená kvalifikace - státní bakalářská zkouška - Bc.

ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 – Suchdol - zaměření - živočišná produkce

 

Období  říjen 2003 až červen 2007

Dosažená kvalifikace - státní magisterská zkouška - Ing.

ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 – Suchdol - zaměření - živočišná produkce

 

Období  2007

Dosažená kvalifikace - Osvědčení o způsobilosti podle § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 – Suchdol a Ústřední komise pro ochranu zvířat

 

Období  2009 - 2014

kombinované doktorské studium na Katedře obecné zootechniky a etologie

Dosažená kvalifikace - září 2012 - státní doktorská zkouška z předmětů - Zoologie savců, Taxonomie savců, Chov exotických savců v lidské péči, Problematika světového chovu hrabáče Orycteropus afer

obhajoba disertační práce - v průběhu roku 2014

ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 – Suchdol

program – Zootechnika – kód programu P 4103

doktorský studijní program – obecná zootechnika – kód 4103V002

školitel: doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc.

Téma disertační práce:

Analýza celosvětového chovu hrabáče Orycteropus afer (Pallas, 1766) a možnosti zajištění genetické variability u následných generací.

Analysis of worldwide´s breeding of aardvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) and facilities for assuring of genetic variability in next generations.

 

Pracovní životopis

Období  srpen 1979 – září 2002

Hlavní povolání a vykonávaná funkce - odborný chovatel - karanténa, veterinární oddělení ZOO Praha

 • chovatelská práce se vzácnými a ohroženými druhy obojživelníků, plazů, ptáků a zejména savců, chovanými v lidské péči, odborná péče o zvířata vzácná, nově příchozí do karantény, nemocná a handicapovaná
 • účast na mezinárodních záchranných chovech a programech ex situ - např. odchov mláďat ohrožených druhů, praktická realizace chovu hrabáče Orycteropus afer v průběhu let 1980 až 2002, chov outloně malého Nycticebus pygmaeus, mravenečníka velkého Myrmecophaga tridactyla atd.
 • organizace - Zoologická zahrada v Praze, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Troja

Období říjen 2002 – dosud

Hlavní povolání a vykonávaná funkce - technik VŠ, (2007 – 2008 externí pedagog) dříve na Katedře genetiky a šlechtění, nově na Katedře obecné zootechniky a etologie

Hlavní pracovní činnost

 • vedení kompletních přednášek a cvičení profilového předmětu pro bakalářský obor Speciální chovy a volitelného předmětu pro obor Chovatelství – Chov exotických savců v denním a kombinovaném studiu
 • vedení kompletních přednášek a cvičení profilového předmětu Mezinárodní záchranné programy pro magisterský obor Zájmové chovy v denním a kombinovaném studiu
 • realizace vybraných cvičení v předmětech Základy chovu exotických zvířat a Biologické aspekty chovu zvířat pro bakalářský studijní obor Speciální chovy
 • realizace cvičení ve vybraných předmětech pro univerzitu 3. věku
 • dále pak vedení cvičení a výuka předmětu Chov zvířat I. a II., Zemědělské systémy pro PeF, Základy obecné zootechniky
 • vedení bakalářských a diplomových prací pro obory Speciální chovy a Zájmové chovy
 • odborný konzultant bakalářských a diplomových prací pro obory Speciální chovy a Zájmové chovy
 • příprava odborných metodik, zajišťování a vyhodnocení pokusů v rámci cvičení, terénní cvičení
 • autor odborných skript Chov exotických savců I. a II. díl (2009), spoluautor skript Základy chovu exotických zvířat, Etika chovu zvířat, Etika chovu zvířat a etologie a Chov zvířat I. - cvičení
 • realizace chovných plánů a odborný dohled nad chovem zájmových, laboratorních a  terarijních zvířat v Demonstrační stáji FAPPZ