×
Ing. Pavel Matiska, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MATISKA, P. Méně známé nízké druhy vrb. Zahradnictví, 2009, roč. 100, č. 3, s. 56 - 58. ISSN: 1213-7596.

MATISKA, P. Metody rozmnožování plamenky latnaté (Phlox paniculata) v podmínkách in vitro. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 10/2012, s. 32-34. ISSN: 1213-7596.

**BAROŠOVÁ, I. – **ŠANTRŮČKOVÁ, M. – MATISKA, P. – **BAROŠ, A. Ornamental perennials in small rural settlements a case study from the Czech Republic. Horticultural Science, 2020, roč. 47, č. 2, s. 130-138. ISSN: 0862-867X.

MATISKA, P. Polyploidy induction in Phlox paniculata L. under in vitro conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 1, č 2010, s. 101-106. ISSN: 1211-8516.

MATISKA, P. – BAROŠ, A. Rozdíly v estetickém působení trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace v závislosti na použitých směsích. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 12/2012, s. 42-44. ISSN: 1213-7596.

AUGUSTINOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. – MATISKA, P. – WIMMEROVÁ, Z. – KODETOVÁ, T. Testing the winter hardiness of selected chrysanthemum cultivars of Multiflora type . Horticultural Science, 2016, roč. 2016, č. 43, s. 203-210. ISSN: 0862-867X.

MATISKA, P. Vhodný sortiment trvalek a travin pro zelené vertikální stěny. Zahradnictví, 2020, roč. 19, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1213-7596.

BAROŠ, A. – MATISKA, P. Vizuální vyhodnocení trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace. Acta Pruhoniciana, 2012, roč. 102, č. , s. 75-81. ISSN: 0374-5651.

Certifikované metodiky

**SEKERKA, P. – **BLAŽEK, M. – **BLAŽKOVÁ, U. – **CASPERS, Z. – **MACHÁČKOVÁ, M. – **FÁBEROVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – MATISKA, P. – KOUDELA, M. KLASIFIKÁTORY KOSATCŮ, PIVONĚK A DENIVEK V PRŮHONICKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ, DESCRIPTOR LISTS FOR IRISES, PEONIES AND DAYLILIES IN THE PRŮHONICE BOTANIC GARDEN, xxx; xxxxxxxxxxxxxxx;xxxx, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), RVO 67985939, xx, Metodika je zameřená především pro kurátory a odborné správce sbírek. Předkládané klasifikátory jsou nezbytným nástrojem určeným pro správu a péči o genofondové sbírky zařazené do Národního programu genetických zdrojů rostlin. Klasifikátor pro kartáčkaté kosatce používáme od roku 2008, byl publikován pouze elektronicky. V roce 2015 byly do Národního programu přijaty nové rody, od té doby jsme pracovali na přípravě nových klasifikátorů pro bezkatáčkaté kosatce, denivky a pivoňky. Během loňského a letošního roku byly všechny tři klasifikátory přijaty do NP. Přesné popsání jednotlivých deskriptorů a metodika jejich užití pro obtížnější deskriptory zefektivní práci kurátorů a umožňuje zapojení i méně proškolených pracovníků i snadnější sdílení dat. Metodíka přispívá svým dílem k ochraně nejcennějších materiálů prastarých a historických kultivarů. Díky jejich praktickému používání byly zjištěny duplicity, které můžeme následně vyřadit a tímto významně přispět k racionalizaci rozsahu kolekcí a prací v botanické zah, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, xx, 06.12.2019,

Ostatní výsledky

In vitro regeneration in Phlox paniculata L. Ing. Matiska Pavel, 2004

Člověk a zahrada Ing. Matiska Pavel, 2007

Člověk a zahrada Ing. Matiska Pavel, 2007

in vitro ve šlechtění květin Ing. Matiska Pavel, 2006

Induction of morphogenesis in Phlox paniculata L. Ing. Matiska Pavel, 2006

Induction of morphogenesis in Phlox paniculata L. Ing. Matiska Pavel, 2007

Initiation and histology of somatic embryogenesis and organogenesis in Phlox paniculata L. Ing. Matiska Pavel, 2007

Introdukce a genetické zdroje rostlin; Botanické zahrady v novém tisíciletí Ing. Matiska Pavel; RNDr. Sekerka Pavel, 2005

Květinové záhony - trvalky Ing. Matiska Pavel, 2007

Monarda - zavinutka Ing. Matiska Pavel, 2005

Spolupráce v ex situ ochraně genofondu pouštních rostlin mírného zeměpisného pásma Ing. Matiska Pavel, -1

Spolupráce v ex situ ochraně genofondu pouštních rostlin mírného zeměpisného pásma Ing. Matiska Pavel, -1

Spolupráce v ex situ ochraně genofondu pouštních rostlin mírného zeměpisného pásma Ing. Matiska Pavel, -1

Vysoké letní plamenky (Phlox) Ing. Matiska Pavel, 2005

Využití metod in vitro pro množení trvalek Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v březnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v březnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v červenci - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v červenci - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v červnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v červnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v dubnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v dubnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v květnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v květnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v lednu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v lednu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v listopadu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v listopadu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v prosinci - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v prosinci- Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v říjnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v říjnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v srpnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v srpnu - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v únoru - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zahrada v únoru - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v září - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2006

Zahrada v září - Květiny Ing. Matiska Pavel, 2007

Zjišťování fenotypové variability u plamenky latnaté (Phlox paniculata L.) Ing. Matiska Pavel, 2005