×
Ing. Pavel Matiska, Ph.D.
banner

Životopis

Ing. Pavel Matiska, Ph.D.

Osobní údaje:

Telefon:                                  +420 731 417 937

E-mail:                                    matiska@af.czu.cz

Vzdělání:

2004 – 2010    Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů,
                        Česká zemědělská univerzita v Praze

                        Interní doktorské studium ve studijním oboru Speciální produkce rostlinná                                  s uděleným titulem doktor (Ph.D.).

                        Disertační práce: Využití metod in vitro pro získání výchozích šlechtitelských
                                                    materiálů u plamenky latnaté (Phlox paniculata L.)

1997 – 2002    Agronomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze          

                        Magisterské studium s uděleným titulem inženýr.

                        Diplomová práce: Sadovnické vyhodnocení vrb vhodných do zahrad

1992 – 1997    Střední zahradnická škola a VOŠ v Mělníce ukončené maturitou

Praxe:

2007 – nyní:    Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská                                  univerzita v Praze

                        Externí pedagog předmětu Sadovnické květinářství I a II – ABZU a předmětu                           Aplikace rostlin

2004 – nyní:    OSVČ: projektování, realizace a údržba zahrad

2002 – 2004:   Botanická zahrada, hl. m. Prahy – zahradník, sbírky trvalek, údržba zeleně

Vědecké konference a semináře

2007                Strom a květina, součást života (The Tree and Flower – a part of life),

                        VÚKOZ, v. v. i., Průhonice

2006                Eucarpia – international symposium, section ornamental, breeding for beauty,

                        San Remo, Itálie

2005                Introdukce a genetické zdroje rostlin, botanické zahrady v novém tisíciletí,

                        Praha – Suchdol (spoluorganizátor, účastník)

2004                International Conference on Horticulture Post-graduate (PhD.),

                        Study System and Conditions in Europe, Zahradnická fakulta MZLU, Lednice

Členství v odborných organizacích

2006 – 2010    European association for research on plant breeding (EUCARPIA)

2006 – nyní     Český spolek perenářů

 

Odborné zaměření:

Výuka květinářství na ČZU (obecné, sadovnické, interiérové), vedení diplomových a bakalářských prací (katedra zahradnictví FAPPZ, ČZU, in vitro kultury, trvalky (pereny) – pěstování, použití, šlechtění. Výuka aplikace rostlin na ČZU (použití rostlin v praxi – výuka zahradních architektů).

Veřejné přednášky: Průhonický park, Botanická zahrada hl. m. Prahy

Články v časopise: Zahradnictví, Zahrádkář, Chatař a chalupář, a jiné.