×
Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
banner

Publikace

Vědecké publikace WOS:

Fajemisin, O., Mazáková, J., & Ryšánek, P. (2022). Emergence of fungicide sensitivity in Leptosphaeria maculans isolates collected from the Czech Republic to DMI fungicides. Agriculture, 12, 237. https://doi.org/10.3390/agriculture12020237

Kumar, R., Mazakova, J., Ali, A., Sur, V. P., Sen, M. K., Bolton, M. D., Manasova, M., Rysanek, P., & Zouhar, M. (2021). Characterization of the molecular mechanisms of resistance against DMI fungicides in Cercospora beticola populations from the Czech Republic. Journal of Fungi, 7, 1062. https://doi.org/10.3390/jof7121062

Poslušná, J. Plachká, E., & Mazáková, J. (2018). Influence of selected fungicides registered in the Czech Republic for winter oilseed rape on in vitro Sclerotinia sclerotiorum mycelial growth. Plant Protection Science, 54(2), 101–110. https://doi.org/10.17221/137/2016-PPS

Mazáková, J., Urban, J., Zouhar, M., & Ryšánek, P. (2017). Analysis of Leptosphaeria species complex causing phoma leaf spot and stem canker of winter oilseed rape (Brassica napus) in the Czech Republic. Crop & Pasture Science, 68(3), 254–264. https://doi.org/10.1071/CP16308

Maňasová, M., Wenzlová, J., Douda, O., Zouhar, M., Novotný, D., Ryšánek, P., Mazáková, J., Chochola, J., Pavlů, K., Šarovská, L., Fridrich, P., & Novik, A. (2017). Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871). Listy cukrovarnické a řepařské, 133(9–10), 276–284.

Singh, K., Zouhar, M., Mazakova, J., & Rysanek, P. (2014). Genome wide identification of the immunophilin gene family in Leptosphaeria maculans, a causal agent of blackleg disease in oilseed rape (Brassica napus). Omics, a journal of integrative biology, 18(10), 645–657. https://doi.org/10.1089/omi.2014.0081

Zouhar, M., Douda, O., Nováková, J. Nováková, E., Mazáková, J., Wenzlová, J., Ryšánek, P., & Renčo, M. (2013). First report about the trapping activity of Stropharia rugosoannulata acanthocytes for Northern Root Knot Nematode. Helminthologia, 50(2), 127–131. https://doi.org/10.2478/s11687-013-0120-8

Douda, O., Zouhar, M., Nováková, E., & Mazáková, J. (2012). Alternative methods of carrot (Daucus carota) protection against the northern root knot nematode (Meloidogyne hapla). Acta Agriculturae Scandinavica Section B–Soil and Plant Science, 62(1), 91–93. https://doi.org/10.1080/09064710.2011.570373

Sedláková, V., Dejmalová, J., Hausvater, E., Sedlák, P., Doležal, P., & Mazáková, J. (2011). Effect of Phytophthora infestans on potato yield in dependence on variety characteristics and fungicide control. Plant, Soil and Environment, 57(10), 486–491. https://doi.org/10.17221/289/2011-PSE

Marek, M., Zouhar, M., Douda, O., Mazáková, J., & Ryšánek, P. (2010). Bioinformatics–assisted characterization of the ITS1–5 8S–ITS2 segments of nuclear rRNA gene clusters, and its exploitation in molecular diagnostics of European crop–parasitic nematodes of the genus Ditylenchus. Plant Pathology, 59(5), 931–943. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02322.x

Douda, O., Zouhar, M., Mazáková, J., Nováková, E., & Pavela, R. (2010). Using plant essences as alternative mean for northern root–knot nematode (Meloidogyne hapla) management. Journal of Pest Science, 83(3), 217–221. https://doi.org/10.1007/s10340-010-0287-4

Zouhar, M., Marek, M., Douda, O., Mazáková, J., & Ryšánek P. (2007). Conversion of sequence-characterized amplified region (SCAR) bands into high-throughput DNA markers based on RAPD technique for detection of the stem nematode Ditylenchus dipsaci in crucial plant hosts. Plant Soil and Environment, 53(3): 97–104. https://doi.org/10.17221/2226-PSE

Vědecké publikace WOS (Proceedings Papers):

Ryšánek, P., Mazáková, J., Urban, J., & Zouhar, M. (2016). Leptosphaeria species causing phoma stem canker on winter oilseed rape in the Czech Republic, occurrence and stem colonization. Prosperujici Olejniny 2016, 81–83.

Greplová, M., Polzerová, H., Patzak, J., Mazáková, J., Bouma, J., & Domkářová, J. (2012). Characterization of somatic hybrids Solanum bulbocastanum + dihaploid Solanum tuberosum. Acta Hortucilturae (ISHS), 961, 577–591. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2012.961.74

Vědecké publikace SCOPUS:

Mazáková, J., Zouhar, M., Sedlák, P., Zusková, E., Ryšánek, P., & Hausvater, E. (2018). Sensitivity to fungicides and essential oils in Czech isolates of Phytophthora infestans. Scientia Agriculturae Bohemica, 49(2), 69–77. https://doi.org/10.2478/sab-2018-0011

Sedlák, P., Mazáková, J., Sedláková, V., Ryšánek, P., Vejl, P., & Doležal, P. (2017). Virulence and mating type of Phytophthora infestans isolates in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 48(4), 185–192. https://doi.org/10.1515/sab-2017-0025

Maňasová, M., Douda, O., Zouhar, M., Nováková, E., Mazáková, J., & Ryšánek, P. (2012). Gaseous hydrogen cyanide as an agent to control nematodes in plant materials. Scientia Agriculturae Bohemica, 43(2), 53–57.

Mazáková, J., Zouhar M., Ryšánek, P., Táborský, V., Hausvater, E., & Doležal, P. (2011). Sensitivity to fungicides in the isolates of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic from 2003 to 2008. Plant Protection Science, 47(1), 5–12. https://doi.org/10.17221/16/2010-PPS

Douda, O., Zouhar, M., Nováková, E., Mazáková, J., & Ryšánek, P. (2010). Variability of D2/D3 segment sequences of several populations and pathotypes of potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis, Globodera pallida). Plant Protection Science, 46(4), 171–180. https://doi.org/10.17221/1/2010-PPS

Mazáková, J., Zouhar, M., Ryšánek, P. Táborský, V., Hausvater, E., & Doležal, P. (2010). Mating type distribution of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic in 2007 and 2008. Plant Protection, 46(3), 89–97. https://doi.org/10.17221/49/2009-PPS

Zouhar, M., Mazáková, J., Prokinová, E., Váňová, M., & Ryšánek, P. (2010). Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real–time PCR. Plant Protection Science, 46(3), 107–115. https://doi.org/10.17221/50/2009-PPS

Zouhar, M., Douda, O., Novotný, D., Nováková, J., & Mazáková, J. (2010). Evaluation of the pathogenicity of selected nematophagous fungi. Czech Mycology, 61(2), 139–147. https://doi.org/10.33585/cmy.61202

Mazáková, J., Táborský, V., Zouhar, M., Ryšánek, P., Hausvater, E., & Doležal, P. (2006). Occurrence and Distribution of Mating Types A1 and A2 of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic. Plant Protection Science, 42(2), 41–48. https://doi.org/10.17221/2697-PPS

Recenzované publikace:

Maňasová, M., Wenzlová, J., Zouhar, M., Mazáková, J., Ryšánek, P., Balážová, K. (2017). Vliv esenciálních olejů na původce strupovitosti jabloně Venturia inaequalis. Zahradnictví, 16(1), 68–72.

Ryšánek, P., Kazda, J., Mazáková, J., Poslušná, J., Plachká, E., Spitzer, T., Pokorný, R. (2015). Chemická ochrana a fomové černání stonku. Úroda, 63(6), 55–58.

Ryšánek, P., Mazáková, J., Řičařová, V. (2015). Laboratorní diagnostika hlavních patogenů řepky. Rostlinolékař, 26(6), 35–37.

Ryšánek, P., Mazáková, J., Kazda, J., Plachká, E., Poslušná, J. (2014). Bílá hniloba řepky, dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele. Úroda, 62(12), 19–21.

Hausvater, E., Doležal, P., Dejmalová, J., Baštová P., Sedláková, V., & Mazáková, J. (2013). Účinnost fungicidů proti plísni bramboru v letech 2010–2013. Vědecké práce, 21, 17–30.

Ryšánek, P., Mazáková, J. (2013). Plíseň šedá na okrasných rostlinách. Zahradnictví, 12(12), 40–41.

Zouhar, M., Douda, O., Nováková, J., Procházka, I., Nováková, E., Mazáková, J., Ryšánek, P., Pavela, R. (2012). Biologická ochrana mrkve proti háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 12(9), 60–62.

Ryšánek, P., Urban, J., Mazáková, J., Zouhar, M., Plachká, E., Poslušná, J., Pokorný, R., Spitzer, T. (2010). Monitoring výskytu Leptosphaeria maculans a L. biglobosa na území České republiky. Úroda, 58(12), 343–346.

Ryšánek, P., Mazáková, J., Plachká, E., Poslušná, J., Pokorný, R., Spitzer, T. (2010). Prognóza výskytu fomové hniloby řepky na základě výskytu askospor v ovzduší a metodou firmy ProPlant. Úroda, 58(12), 335–338.

Sedláková, V., Sedlák, P., Vejl, P., Domkářová, J., Horáčková, V., Hejtmánková, K., Pivec, V., & Mazáková, J. (2009). Biologické a šlechtitelské vlastnosti somatických hybridů dihaploidního Solanum tuberosum ssp. tuberosum a S. bulbocastanum. Vědecké práce, 17, 55–66.

Polzerová, H., Greplová, M., & Mazáková, J. (2009). Petri dish test for confirming Phytophthora infestans resistance compared with laboratory assay. Vědecké práce, 17, 83–92.

Hausvater, E., Mazáková, J., Doležal, P., Táborský, V., Rasocha, V., Ryšánek, P., & Sedláková, V. (2007). Population structure of Phytophthora infestans relating to mating types and fungicide resistance in 2003 – 2006 and the efficacy of fungicides against potato late blight. Vědecké práce, 15, 85–99.

Odborné publikace:

Mazáková, J., Táborský, V., Doležal, P. (2010). Patogen Phytophthora infestans zpusobující plísen bramboru a jeho variabilita. Rostlinolékař, 21(5), 13–14.

Hausvater, E., Doležal, P., Mazáková, J., Táborský, V. (2009). Plíseň bramboru v roce 2008. Bramborářství, 17(3), 3–6.

Mazáková, J., Táborský, V. (2005). Plíseň bramborová – složení populací patogena Phytophthora infestans v ČR. Rostlinolékař, 4, 23–24. 

Táborský, V., Mazáková, J. (2005). Šíření plísně bramboru. Farmář, 2, 12.

Táborský, V., Mazáková, J., Doležal, P. (2004). Plíseň bramborová. Agro – ochrana, výživa, odrůdy, IX, 4, 44–47.

Certifikované metodiky:

Hausvater, E., Doležal, P., Baštová, P., Litschmann, T., Mazáková, J., Sedlák, P., Krejzar, V., Pánková, I. (2017). Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách. ISBN 978–80–86940–72–4

Plachká, E., Poslušná, J., Mazáková, J. (2016). Testování citlivosti/rezistence houbových patogenů řepky olejky – Sclerotinia sclerotiorum, Leptosphaeria maculans a L. biglobosa k fungicidům.

Sedlák, P., Mazáková, J., Ryšánek, P., Vejl, P., Sedláková, V., Hausvater, E., Doležal, P. (2016). Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru. ISBN 978–80–213–2728–3

Ryšánek, P., Mazáková, J., Řičařová, V., Sandhu Singh, K., Zouhar, M. (2015). Molekulární metody detekce a identifikace vybraných patogenů řepky.

Hausvater, E., Doležal, P., Mazáková, J., Táborský, V. (2011). Metodika ochrany proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd. ISBN 978–80–86940–27–4

Douda, O., Zouhar, M., Mazáková, J., Nováková, J. (2011). Arthrobotrys oligospora jako alternativní bioagens proti Meloidogyne hapla. ISBN 978–80–213–2250–9

Zouhar, M., Douda, O., Mazáková, J., Nováková, J., Urban, J. (2010). Predikce nematofágní aktivity půdních hub. ISBN 978–80–213–2152–6

Odborné monografie:

Prokinová, E., Zouhar, M., Mazáková, J., Štočková, L., Váňová, M. (2011). Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) a zakrslá sněť pšeničná (Tilletia controversa) v České republice. ČZU Praha. 76s. ISBN 978–80–213–2240–0.

Mazáková, J. (2006). Plíseň bramboru (Phytophthora infestans) – taxonomie, původ, biologie a možnosti ochrany. S. 79–92. In: Lebeda, A., Mazáková, J., Táborský, V. (eds.), Protozoa a Chromista – taxonomie, biologie a hospodářský význam. Česká fytopatologická společnost – ČFS, 92 s. ISBN, 80–903545–1–3