×
Mgr. Martina Melounová, Ph.D.
banner

Publikace

 

 

 

Článek v odborném periodiku

SEDLÁKOVÁ, V. – **STARÁ, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. – **KOCOUREK, F. – **HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. Bias in sex ratios and polyandry rate in reproduction of Leptinotarsa decemlineata. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

SEDLÁKOVÁ, V. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁK, P. Detection of sex in adults and larvae of Leptinotarsa decemlineata on principle of copy number variation. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

NECHYBOVÁ, S. – VEJL, P. – HART, V. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Long-term occurrence of Trichuris species in wild ruminants in the Czech Republic. Parasitology Research, 2018, roč. 6, č. 117, s. 1699-1708. ISSN: 0932-0113.

LANKOVÁ, S. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Mezidruhová variabilita filarioidních hlístic rodu Setaria Viborg, 1795 vyskytující se u divokých přežvýkavců v Evropě: rešerše. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 2019, č. 01, s. 29-39. ISSN: 1211-3174.

VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – **SVOBODA, P. – VEJL, P. – ŠTIKAROVÁ, R. – VOSTRÝ, L. – KUCHTOVÁ, P. – **OVESNÁ, J. New EST-SSR Markers for Individual Genotyping of Opium Poppy Cultivars (Papaver somniferum L.). Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2223-7747.

VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – **SVOBODA, P. – **ZDEŇKOVÁ, K. – **ČERMÁKOVÁ, E. – **OVESNÁ, J. OpiumPlex is a novel microsatellite system for profiling opium poppy (Papaver somniferum L.). Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – **ZEKA, D. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – ORSÁK, M. – **DOMKÁŘOVÁ, J. – **DOLEŽAL, P. – VEJL, P. Phenotypic, molecular and biochemical evaluation of somatic hybrids between Solanum tuberosum and S. bulbocastanum. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

VEJL, P. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – RYLKOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 8, s. 2199-2210. ISSN: 0932-0113.

LANKOVÁ, S. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VADLEJCH, J. – **MIKLISOVÁ, D. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Setaria cervi (Filarioidea, Onchocercidae) undressing in ungulates: altered morphology of developmental stages, their molecular detection and complete sequence cox1 gene. PARASITOLOGY, 2021, roč. 148, č. 5, s. 598-611. ISSN: 0031-1820.

Certifikované metodiky

VÁVRA, PH.D., I. – KLOUTVOROVÁ, I. – BLAŽEK, J. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (cke.) Wint. na území České repubiky, Detection of races and populations resistant to ungicides of the pathogen Venturia inaequalis (cke.) Wint.in the Czech Republic, Scab races; apple; protection; pathogen; fungicide resistance, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-44-8, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 128901/2015 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Lze předpokládat, že využíváním doporučení metodiky dojde ke zvýšení podílu tržní produkce o 3 % na 1/3 ploch. Zvýšení výnosu u uživatelů výsledků se projeví také v lepší prodejnosti ovoce, s garancí původu, kvality a bezpečnosti produktu. Zvýšený zájem obchodních řetězců o produkci ze systému integrované a ekologické produkce zlepší uplatnění tohoto ovoce na trhu. Přínosy v oblasti socialní lze očekávat v zachování nebo rozšíření současného rozsahu pěstování ovoce v ČR a nepřímo tak přispět k rozvoji venkova., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 65606 Brno, 17.12.2015, Stáhnout soubor

**ŽĎÁRSKÁ, I. – **VÁVRA, R. – **NEKVINDOVÁ, V. – **ČMEJLA, R. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – SEDLÁK, P. – ZUNOVÁ, T. – **TÁBORSKÁ, A. Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d1 v jablkách, Methodology for evaluating the gene expression of Mal d 1 isoallergens in apples, Mal d 1;apple fruit;allergy;gene expresion, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-87030-67-7, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo publikaci jako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 4070/2019-MZE-17222 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“., Jablka jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy. Podle vývoje trhu s jablky a situace v okolních zemích lze očekávat, že podíl produkce jablek mírně vzroste. Celková výměra plodných produkčních výsadeb jabloní činí v ČR necelých 7 000 ha, s průměrných výnosem 13,78–20,41 t/ha v pětiletém období (Buchtová, MZe ČR, 2017). To vytváří ročně produkci 110 - 140 tisíc tun jablek při realizační ceně kolem 10 Kč/kg v hodnotě 1,1–1,4 mld. Kč ročně. Spotřeba jablek činí v ČR přibližně 24 Kg na osobu ročně. Předpokladem je, že u dvou procent obyvatel se zvýší spotřeba hypoalergenních odrůd jabloní a zvýší se prodej jablek s nízkou expresí genů pro alergeny. Realizační cena hypoalergenních odrůd se předpokládá o cca 3 Kč / kg vyšší, což představuje přibližně ekonomický přínos pro pěstitele ve výši 14,4 mil. Kč ročně. Nepřímým ekonomickým přínosem je zlepšení zdraví současné populace konzumací hypoalergenních odrůd a produkce jablek uchovaná v podmínkách a nízkou expresí genů pro alergen Mal d 1., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 29.01.2019,

VÁVRA, PH.D., I. – ŽĎÁRSKÁ, I. – KADLECOVÁ, V. – BLAŽEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – MELOUNOVÁ, M. Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů, Selection of apple trees in the early development phase using molecular markers, apple trees;resistance;genomics;molecular markers;marker-assisted selection, 2015, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-43-1, Osvědčení pod č.j.69248/2015-MZE-17221 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydalo Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Praha. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Využívání molekulárních markerů pro selekci požadovaných genotypů již v raných stádiích vývoje má řadu přínosů a přispívá k zefektivnění šlechtitelského procesu. Genotypy, které nenesou požadovaný znak, jsou vyřazeny již ve stádiu semenáčků, čímž dochází k nemalé úspoře prostoru potřebného pro vysazování stromků ve školce a následně též v hybridním sadu. Díky snížení počtu hybridů dochází k nemalým úsporám i z časového hlediska, jak při vysazování, roubování či očkování, tak při následujícím hodnocení a ošetřování pokusných výsadeb. Celkově tak dochází k výraznému zkrácení šlechtitelského procesu. K finančním úsporám dochází například díky snížení spotřeby podnoží, ochranných postřiků a dalších provozních nákladů. Nemalou výhodou molekulárních markerů je rovněž schopnost rozlišit genotypy s pyramidální rezistencí vůči patogenům, což by pouhým fenotypovým hodnocením bylo hodně časově náročné, případně by nebylo možné vůbec., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 23.12.2015, Stáhnout soubor

Ostatní výsledky

Alleles controlling aplle skin colour and incompatibility in new Czech apple varieties with different degrees of resistance against Venturia inaequlis CKE. Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Zoufalá Jana; Ing. Blažek Jan, CSc., 2005

Characterisation of Potato Varieties Carrying R Alleles of Resistance Against Phytophthora infestans by Means of Sequence Analyse of R1 Allele Specific Marker Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Zoufalá Jana; Ing. Křenek Pavel; Ing. Křenek Pavel; a kol. a kol., 2004

Characterisation of Potato Varieties Carrying R Alleles of Resistance Against Phytophthora infestans by Means of Sequence Analyse of R1 Allele Specific Marker Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Křenek Pavel; Ing. Křenek Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Zoufalá Jana; a kol. a kol., 2004

Characterisation of resistance genes resources against late blight available for Czech potato breeding by means of selected DNA markers Ing. Křenek Pavel; Ing. Křenek Pavel; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Zoufalá Jana, 2005

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – JEŽKOVÁ, J. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic analysis of the bearded collie breed: a causal mutation of coat color genes and the dopamine receptor gene DRD4. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 67-67. ISSN: 1558-7878.

Genetic analysis of the Bearded Collie breed: A causal mutation of coat colour genes and the dopamine receptor gene DRD4 doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

GENETICKÁ ANALÝZA JABLONÍ S ČERVENOU BARVOU DUŽNINY Zoufalá J.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Paprštein František; Křelinová J., 2009

GENETICKÉ ZDROJE JABLONÍ A JEJICH MOLEKULÁRNÍ ANALÝZA Zoufalá J.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Křelinová J., 2009

GENETICKÉ ZDROJE JABLONÍ A JEJICH MOLEKULÁRNÍ ANALÝZA Ing. Zoufalá Jana; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2008

MIKROSATELITNÍ ANALÝZA VARIABILITY POPULACÍ JITROCELE KOPINATÉHO (PLANTAGO LANCEOLATA L.) A JITROCELE VĚTŠÍHO (P. MAJOR L.) Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Vašíčková Šárka, 2009

Molecular Characteristic of new Czech Apple Varieties Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Zoufalá Jana, 2004

Molecular Characteristic of new Czech Apple Varieties Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Zoufalá Jana, 2004

Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Vašek Jakub; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

MOLEKULÁRNÍ MARKERY GENŮ Rvi2, Rvi4, Rvi5, Rvi6 A Rvi8 U ODRŮD A GENOVÝCH ZDROJŮ JABLONÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VYUŽITÍ VE ŠLECHTĚNÍ VŮČI STRUPOVITOSTI doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Zoufalá J.; Ing. Vávra Radek; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Paprštein František, 2009

NOVÝ PCR MARKER DELECE V LOKUSU Md-ACO1 OVLIVŇUJÍCÍHO MĚKNUTÍ PLODŮ JABLONÍ V PRŮBĚHO SKLADOVÁNÍ Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Zoufalá J.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Vávra Radek, 2009

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, N. – BENEŠOVÁ, B. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 66-67, ISSN: 1558-7878.

Polymorphisms of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Barbora Benešová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

Posouzení praktické využitelnosti vybraných DNA markerů rezistence bramboru vůči Phytophthora infestans Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Křenek Pavel; Ing. Křenek Pavel; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Zoufalá Jana; a kol. a kol., 2005

SEGREGATION ANALYSIS OF AGRICULTURAL IMPORTANT TRAITS OF APPLES Ing. Zoufalá Jana; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2008

Šlechtění bramboru z pohledu molekulární genetiky Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; a kol. a kol., 2004

STATISTICKÉ HODNOCENÍ MARKEROVACÍ SCHOPNOSTI PCR MARKERU REZISTENCE JABLONÍ VŮČI STRUPOVITOSTI doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Zoufalá Jana; Ing. Blažek Jan, CSc., 2005

Studium segregace majorgenů řídících rezistenci jablní vůči padlí jabloňovému a strupovitosti Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Zoufalá Jana; Ing. Blažek Jan, CSc., 2005

Study of European and Czech populations of potatocyst nematodes (Globodera rostochiensis and G. pallida) by RAPD method Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; a kol. a kol., 2004

The variability of Venturia inaequalis CKE. racesin the Czech Republic and the accumulation of resistance genes in apple germplasm. Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Zoufalá Jana, 2004

Vývoj nových DNA markerů paralogů genů v lokusu Rvi7 zodpovědných za rezistenci jabloní vůči strupovitosti doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Zoufalá J.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Vávra Radek; Ing. Paprštein František, 2009