×
Mgr. Martina Melounová, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

1992 - 1996

Gymnázuim v Milevsku

1996 - 2001

Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, aprobace biologie - chemie pro sš

2003 - 2006

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,

Ph.D. studium obor Speciální produkce rostlinná, téma disertační práce Molekulárněgenetická analýza genomu jabloní a její využití při tvorbě nových odrůd

Profesní zařazení

2001 - dosud

Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

vědecko-technický pracovník Katedry genetiky a šlechtění