×
Ing. Nikol Modráčková, Ph.D.
banner

Životopis


Vzdělání

10/2017–09/2021    Doktorské studium: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Obecná zootechnika – Ph.D. 

02/2019 - 05/2019   Doktorská pracovní stáž, ERASMUS+: Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Lebensmittelwissenschaften, Arbeitsgruppe Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene, Rakousko

10/2014–06/2018    Doplňující studium učitelství odborných předmětů na středních školách a učilištích: Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství

07/2015–05/2017    Magisterské studium: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Výživa a potraviny (AMD) – Ing.

07/2012–05/2015    Bakalářské studium: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Výživa a potraviny (ATZD) – Bc.


Odborná specializace

Fenotypová a genotypová charakterizace bifidobakterií
Probiotika, prebiotika, synbiotika


Účast na projektech

2021                 Členka řešitelského týmu projektu GAČR 21-15621S – Definovaná minimální mikrobiota v ochraně proti potravinovému patogenu Salmonella enterica

2019–2021     Členka řešitelského týmu projektu MŠMT 8J19AT028: Projekt česko-rakouské spolupráce – Charakterizace bifidobakteriálních kmenů z různých hostitelů a prostředí s důrazem na jejich antibiotickou rezistenci

2019–2021     Členka řešitelského týmu projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845: NutRisk Centrum – Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce

2018–2019     Řešitelka projektu CIGA 20182018 – Mikrobiom primátů: vliv prostředí a složení potravy na zdravotní a reprodukční stav a výskyt bifidobakterií


Členství

Společnost pro probiotika a prebiotika (SPP)


Vědecká ocenění

2020                Cena za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let (SPP)