×
prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DTAT01Y Inženýrská matematika
DTAT01Z Inženýrská matematika
DTAT08Y Inženýrská a finanční matematika
DTAT08Z Inženýrská a finanční matematika
DTAX03Y Matematické modelování
DTAX06Y Příprava a vyhodnocení experimentu
TAZ38E Mathematics