×
prof. Ing. RNDr. Petr Němec, DrSc.
banner

Pedagogická činnost

TAT72E Matematika TF II
DTAX03Y Matematické modelování
DTAX06Y Příprava a vyhodnocení experimentu