×
Ing. Antonín Nikodem, Ph.D., DiS.
banner

Granty

V rámci mé výzkumné činnosti jsem se podílel na řešení například těchto projektů:

  • NAZV č. 1G57073 Faktory ovlivňující změny vlastností lesních půd v antropogenně pozměněných podmínkách
  • GAČR č. 526/05/0613 Změny chemických vlastností půd pod travními porosty kalamitních holin