×
Ing. Antonín Nikodem, Ph.D., DiS.
banner

Nikodem Antonín

Pedagogická činnost

APA40E Pedologie a ochrana půd - Bc.
APA86E Pedologie a ochrana půd - Bc.
Odborní asistenti na vysokých školách - Katedra pedologie a ochrany půd
phone +420 22438 6301

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra pedologie a ochrany půd (FAPPZ, č.d. 224)
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

Odborné zaměření

obecná pedologie, půdní fyzika, ochrana půdy, lesní půdy

Výuka

předměty zaměřené na obecnou pedologii a ochranu půd


https://orcid.org/0000-0003-0944-2545