×
Ing. Daniel Novák, CSc.
Vedoucí KC a eshopu
banner

Granty

Řešitel či spoluřešitel těchto grantů:

FRVŠ č. 1054/2002 Multimediální základy rostlinné produkce (příspěvek FRVŠ 232 tis. Kč);

FRVŠ č. 1436/2003 Okopaniny - Skripta v multimediální podobě (příspěvek FRVŠ 143 tis. Kč);

FRVŠ č. 1557 /2007 Vybavení pracoviště pro digitalizaci vzácných publikací (příspěvek FRVŠ 879 tis. Kč);

FRVŠ č. 600 /2007 Digitální zemědělská knihovna on-line (příspěvek FRVŠ 575 tis. Kč);

FRVŠ č. 2439/2008 Vybudování organizačního a softwarového systému pro zpracování publikační činnosti, studentů a pracovníků ČZU a jeho propojení s Českou zoologickou bibliotékou (příspěvek FRVŠ 272 tis. Kč);

FRVŠ  č. 2623/2009 Otevřená počítačová učebna specializovaná na zpracovávání graficky náročných úloh (příspěvek FRVŠ 977 tis. Kč);

FRVŠ č. 1261/2009 Digitalizace, archivace a zpřístupnění unikátní herbářové knihovny (příspěvek FRVŠ 697 tis. Kč);

FRVŠ č. 1238 /2012 Prohloubení integrace citací odborných prací vznikajících na ČZU s Českými přírodovědnými bibliotékami (příspěvek FRVŠ 232 tis. Kč);