×
Ing. Daniel Novák, CSc.
Vedoucí KC a eshopu
banner

Publikace

Novák,D., Hosnedl, V., Maleček, P.: Problematika vlivu povětrnostních podmínek na tvorbu biologického výnosu kukuřice. Sborník AF - řada A, 54, 1992.

Novák,D., Vrzal, J., Bureš, R., Hyklová, I.: Stanovení výše ztrát při poškození kukuřice. Dílčí závěrečná zpráva HS/30/93. VŠZ Praha, 1994.

Vrzal, J., Novák, D. a kol.: Základy pěstování kukuřice a jednoletých pícnin. Institut VV Mze ČR, Praha 1995.

Novák, D., Vrzal, J.: Kukuřice na zrno, siláž a další jednoleté pícniny. In: Pulkrábek, J., Švachula, V. a kol.: Rádce hospodáře. Pěstování rostlin. Sdružení soukromých zemědělců. Praha, 1995.

Novák, D.: Tvorba výnosu kukuřice v okrajových pěstitelských oblastech ČR. KDP, ČZU v Praze, 1996.

Novák,D.: Stanovení výše ztrát při poškození kukuřice. Závěrečná zpráva HS 46/30/91, ČZU v Praze, 1996.

Novák, D.: Vliv simulovaného krupobití na výnos kukuřice, Zamyšlení nad rostlinnou výrobou, Praha 1998, 145-147

Pulkrábek,J.,Novák D., Šroller, J.: Influence of foliar application by means active matters on sugar beet and its technological quality, Short Communications vol I., 5. Congres of ESA, Nitra 1998. 253-254.

Hamouz, K., Lachman, J., Novák D., Pivec, V., Orsák, M.: The polyphenol content in the potato influenced by the genotype and growing conditions, Short Communications vol I., 5. Congres of ESA, Nitra 1998. 287-288.

Novák, D.: Obsahy škrobu v hybridech kukuřice, Agroregion 2000, Sborník referátů z 3. Mezinárodní konference JU v Č. Budějovicích, Č. Budějovice 2000, 69-71

Novák,D.: Influence of simulated hailstorm on the yield of maize, Ecophysiology of plant production processes in stress conditions, Abstracts of the 4th internacional conference, Račkova dolina  SR, 2000

Landová, Hana; Novák, Daniel; Skalický, Milan. Digitalizace vzácných knih na České zemědělské univerzitě. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 06.10.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4546>. URN-NBN:cz-ik4546. ISSN 1212-5075.
 
Novák, Daniel; Skalický, Milan. Digitální herbárium na České zemědělské univerzitě v Praze. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 06.10.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5965>. URN-NBN:cz-ik5965. ISSN 1212-5075.
Průměr: Select ratingŠpatnéUjdeDobréSkvěléVýborné!
 

 

Ostatní výsledky

CIBERA - European Telecenter Network Ing. Novák Daniel, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2006

CIBERSTRATEGY - workshop doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Novák Daniel, CSc., 2005