×
Ing. Pavel Nový, Ph.D.
Ing. Pavel Nový
banner

Výzkum

Zaměření v oblasti výzkumu

Biologicky aktivní přírodní látky

Antimikrobiální aktivita látek rostlinného původu

  • extrakty, silice, izolované látky
  • synergické interakce
  • aktivita proti bakteriálním biofilmům

Chemická analýza

  • GC-FID, GC-MS (obsah mastných kyselin, složení rostlinných silic)
  • HPLC (stanovení obsahu vit. C)

Etnofarmakologie

 

Zapojení do výzkumných projektů

Alternativní aditiva ředidel kančího ejakulátu jako náhrada antibiotik

  • 2021-2024     proj. NAZV č. QK21010327 (člen řešitelského týmu)

Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství

  • 2013-2017     proj. NAZV č. QJ1310226 (člen řešitelského týmu)

Rostlinné chinony jako látky s potenciálním duálním protizánětlivým a antibakteriálním účinkem

  • 2012-2013     proj. CIGA č. 20125009 (spoluřešitel)

Vyhodnocení synergického antimikrobiálního účinku vybraných fenolických látek rostlinného původu

  • 2012-2012     proj. Nadace Tomáše Bati č. 201100287

 

 


Projekty generované informačním systémem ČZU:

Vyhodnocení synergického antimikrobiálního účinku vybraných fenolických látek rostlinného původu

Nadace Tomáše Bati , 2012-2012

Možnosti využití silic v potravinářství, zemědělství a farmacii

GA FAPPZ, 2020-2021