×
prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AEA40E Biologie ryb
AEA49E Aplikovaná etologie v akvakultuře - Mgr.
AEA54E Etologie ryb
DAEA06Y Aplikovaná etologie ryb a vodních organismů v akvakultuře