×
prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AEA40E Biologie ryb
AEA51E Akvakultura a interakce s životním prostorem - Mgr.
DAEA06Y Aplikovaná etologie ryb a vodních organismů v akvakultuře