×
Rorai Pereira Martins Neto, Ph.D.
banner

Pereira Martins Neto Rorai

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách - Katedra hospodářské úpravy lesů a DPZ
phone +420 22438 3847