×
doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KALYNIUKOVA, A. – TOMÁŠKOVÁ, I. – PEŠKOVÁ, V. – PASTIEROVIČ, F. – SAMEK, M. – **BALOGH, J. Development of a novel dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of ergosterol in roots and various fungi samples. ..., 2022, roč. 174, č. 107095, s. 1-7. ISSN: N.

HAVRDOVÁ, L. – NOVOTNÁ, K. – ZAHRADNÍK, D. – BURIÁNEK, V. – PEŠKOVÁ, V. – ŠRŮTKA, P. – ČERNÝ, K. Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. Forest Pathology, 2016, roč. 46, č. 4, s. 281-288. ISSN: 1437-4781.

PEŠKOVÁ, V. – LANDA, J. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MAKROMYCETŮ V KYSELÉ DOUBRAVĚ A HODNOCENÍ JEJICH VÝZNAMU. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 4, s. 272-279. ISSN: 0322-9688.

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – KLEINOVÁ, D. Effect of Bio-Algeen® preparation on growth and mycorrhizal characteristics of Norway spruce seedlings. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 6, s. 285-291. ISSN: 1212-4834.

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – **MRNKA, L. – TOMÁŠKOVÁ, I. – ŠENFELD, P. – TURČÁNI, M. Fine roots of Picea abies compensate for drought stress in the rainfall reduction experiment. Dendrobiology, 2018, roč. 80, č. 2018, s. 91-100. ISSN: 1641-1307.

ČERNÝ, K. – PEŠKOVÁ, V. – SOUKUP, F. – HAVRDOVÁ, L. – STRNADOVÁ, V. – ZAHRADNÍK, D. – HRABĚTOVÁ, M. Gemmamyces bud blight of Picea pungens: a sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 2016, roč. 65, č. 8, s. 1267-1278. ISSN: 0032-0862.

SAMEK, M. – MODLINGER, R. – BAŤA, D. – **LORENC, F. – VACHOVÁ, J. – TOMÁŠKOVÁ, I. – PEŠKOVÁ, V. Gemmamyces piceae Bud Blight Damage in Norway Spruce (Picea abies) and Colorado Blue Spruce (Picea pungens) Forest Stands. FORESTS, 2022, roč. 13, č. 2, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

NAKLÁDAL, O. – ZUMR, V. – REMEŠ, J. – MACHÁČOVÁ, M. – PEŠKOVÁ, V. Heritage Trees as an Important Sanctuary for Saproxylic Beetles in the Central European Landscape: A Case Study from Litovelske Pomoravi, Czech Republic. FORESTS, 2022, roč. 13, č. 7, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

PEŠKOVÁ, V. – LORENC, F. – MODLINGER, R. – POKORNÁ, V. Impact of drought and stand edge on mycorrhizal density on the fine roots of Norway spruce. Annals of Forest Research, 2015, roč. 58, č. 2, s. 245-257. ISSN: 1844-8135.

SAMEK, M. – **NOVOTNÝ, P. – MODLINGER, R. – **FULÍN, M. – **BERAN, F. – ROY, A. – PEŠKOVÁ, V. Impact of Rhabdocline pseudotsugae and Phaeocryptopus gaeumannii on the Selection of Suitable Provenances of Douglas Fir in Central Europe. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

MACHÁČOVÁ, M. – NAKLÁDAL, O. – **SAMEK, M. – BAŤA, D. – ZUMR, V. – PEŠKOVÁ, V. Oak Decline Caused by Biotic and Abiotic Factors in Central Europe: A Case Study from the Czech Republic. FORESTS, 2022, roč. 13, č. 8, s. 1-22. ISSN: 1999-4907.

**CHUMANOVA, E. – **ROMPORTL, D. – **HAVRDOVÁ, L. – **ZAHRADNÍK, D. – PEŠKOVÁ, V. – **ČERNÝ, K. Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 4, s. 254-266. ISSN: 0282-7581.

HOLUŠA, J. – PEŠKOVÁ, V. – LORENC, F. The impact of artificial mycorrhizal inoculation on the growth of common oak seedlings and development of mycorrhiza: Inoculation may not positively affect growth of seedlings. Periodicum Biologorum, 2016, roč. 117, č. 4, s. 519-526. ISSN: 0031-5362.

ŠULC, M. – TOMÁŠKOVÁ, I. – KREJZKOVÁ, A. – SAMEK, M. – KALYNIUKOVA, A. – HRADECKÝ, J. – PEŠKOVÁ, V. Trehalose determination in Norway spruce (Picea abies) roots. Analytics matters. Methods X, 2021, roč. 8, č. 101280, s. 1-6. ISSN: 2215-0161.

Odborná monografie

ZAHRADNÍK, P. – HOLUŠA, J. – JANAUER, V. – JURÁSEK, A. – KACÁLEK, D. – NOVÁK, J. – PEŠKOVÁ, V. – PEŠKOVÁ, V. – SLODIČÁK, M. – ŠRÁMEK, V. – ZAHRADNÍKOVÁ, M. Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Kostelec nad černými lesy: Lesnická práce s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Zámek 1, 28163 Kostelec nad černými lesy, 2014, 376s. ISBN 978-80-7458-057-4.

Kapitoly v odborné knize

**LUBOJACKÝ, J. – MODLINGER, R. – PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2018, 26s. ISBN 978-80-7458-110-6. Vybraní biotičtí škodliví činitelé douglasky tisolisté, s. 54-79.

Software

PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. – NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – VANICKÁ, H. TreeZ, za zdravou zeleň, , , 2020, XX - Nepřiřazeno, Treez, 0, info_treez@fld.czu.cz, úspora nákladů na asanaci škod, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

PEŠKOVÁ, V.; idPublikace = 70000; Název: Potenciální ohrožení dřevin recentně aktivizovanými houbovými patogeny-- Neexistuje podtyp publikace --

Ostatní výsledky

Aspekt fitopatologiczny i entomologiczny zdrowotności świerczyn górskich na terenie Republiki Czeskiej doc. Ing. Holuša Jaroslav, Ph.D.; Liška Jan; Kapitola Petr; Ing. Pešková Vítězslava; Soukup František, 2005

Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald, Hlízenka žaludová Ing. Pešková Vítězslava, 2006

Dynamics of oak mycorrhizas Ing. Pešková Vítězslava, 2005

Ectothrophic stability in spruce forests in Giant (Krkonoše) Mts.: situation after ten years Ing. Pešková Vítězslava, 2006

Houby v lesních porostech na bývalých zemědělských půdách-metodické přístupy k studiu jejich role Ing. Pešková Vítězslava, 2006

MODLINGER, R. – PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. – VÉLE, A.Kloubnatka smrková na smrku ztepilém v Jizerských horách a Krkonoších. 2019, .

Mykorhizní poměry ve vybraných dubových porostech Česka Ing. Pešková Vítězslava, 2005

Padání a kořenové hniloby semenáčků Ing. Pešková Vítězslava, 2005

Trojstranné setkání specialistů lesních ochranných služeb z České republiky, Polska a Slovenska 2008. doc. Ing. Holuša Jaroslav, Ph.D.; Ing. Pešková Vítězslava; Kunca A., 2008

PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – SAMEK, M. – BAŤA, D.Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření. 2020, .