×
doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
banner

Životopis

1986 - 1992 Vysoká škola zemědělská, Praha, Agronomická fakulta – mezioborové studium rostlinné biotechnologie
1997 – 2006 Česká zemědělská univerzita, Praha, Fakulta lesnická a environmentální – doktorský studijní program Lesní inženýrs;tví ve studijním oboru Ochrana lesů a myslivost
2009 – 2012 Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická – statistické zpracování vědeckých dat
1992 – doposud Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště – Strnady, lesnická fytopatologie, mykorhizy, mikromycety, organizační a dokumentační zajištění poradenské služby LOS
1998 - doposud zástupce vedoucího oddělení lesnické fytopatologie
2011 - doposud zástupce vedoucího útvaru Lesní ochranné služby

2012 – doposud Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, katedra ochrany lesa a myslivosti