×
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AVA21E Bioetika a právo - Mgr.
DAVX08Y Reprodukční biotechnologie hospodářských zvířat
DAVX09Y Etické aspekty biotechnologií hospodářských zvířat