×
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
banner

Petr Jaroslav

Pedagogická činnost

AVA20E Reprodukční biotechnologie - Mgr.
AVA21E Bioetika a právo - Mgr.
DAVX09Y Etické aspekty biotechnologií hospodářských zvířat