×
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
banner

Petr Jaroslav

Pedagogická činnost

DAVX09Y Etické aspekty biotechnologií hospodářských zvířat
DAVX08Y Reprodukční biotechnologie hospodářských zvířat
AVA21E Bioetika a právo - Mgr.