×
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PROKEŠOVÁ, Š. – **GHAIBOUR, K. – **LIŠKA, F. – **KLEIN, P. – **FENCLOVÁ, T. – **STIAVNICKA, M. – **HOSEK, P. – **ŽALMANOVÁ, T. – **HOŠKOVÁ, K. – **RIMNACOVA, H. – PETR, J. – **KRALICKOVA, M. – **NEVORAL, J. Acute low-dose bisphenol S exposure affects mouse oocyte quality. REPRODUCTIVE TOXICOLOGY, 2020, roč. 93, č. april, s. 19-27. ISSN: 0890-6238.

PETR, J. Byl přečten genom včely medonosné. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 12, s. 92 - 93. ISSN: 0027-8068.

SEDMÍKOVÁ, M. – RAJMON, R. – PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – ROZINEK, J. – JÍLEK, F. Effect of Protein Kinase C Inhibitors on Porcine Oocyte Activation. Journal of Experimental Zoology Part a-Comparative Experimental Biology, 2006, roč. 0, č. 305, s. 376 - 382. ISSN: 1548-8969.

KREJČOVÁ, T. – PETR, J. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – KHEILOVÁ, K. Effects of cycloheximide or 6-dimethyl aminopurine on the parthenogenetic activation of pig oocytes using pulsatile treatment with nitric oxide donor. ..., 2009, roč. 54, č. 7, s. 293-306.

VODKOVÁ, Z. – RAJMON, R. – PETR, J. – KLABANOVÁ, P. – JÍLEK, F. Effects of genistein and genistin on in vitro maturation of pig oocytes. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 1, s. 1 - 8. ISSN: 1212-1819.

PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – DÖRFLEROVÁ, A. – VODKOVÁ, Z. Effects of protein kinase C on parthenogenetic activation of pig oocytes using calcium ionophore or nitric oxide-donor. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 12, s. 415 - 422. ISSN: 1212-1819.

CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – LÁNSKÁ, V. – TŮMOVÁ, L. – TICHOVSKÁ, H. – JEŠETA, M. – KOTT, T. Expression and localization of nitric oxide synthase isoforms during porcine oocyte growth and acquisition of meiotic competence. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 4, s. 137 - 149. ISSN: 1212-1819.

CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – RAJMON, R. – ROZINEK, J. Expression of heat shock protein 70 in pig oocytes: Heat shock response during oocyte growth. Animal Reproduction Science, 2006, roč. 96, č. 0, s. 154 - 164. ISSN: 0378-4320.

PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – KHEILOVÁ, K. – JÍLEK, F. Histone deacetylase inhibition improves meiotic competence but not developmental competence in growing pig oocyte. Zygote, 2009, roč. 17, č. 11, s. 1 - 8. ISSN: 0967-1994.

PETR, J. Horké léto s modrým jazykem. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

PETR, J. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – JÍLEK, F. In vitro aging of pig oocytes: effects of the histone deacetylase inhibitor trichostatin A. Zygote, 2008, roč. 16, č. 2, s. 145 - 162. ISSN: 0967-1994.

PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. Klony pod sedlem. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 9, s. 56 - 59. ISSN: 0027-8068.

PETR, J. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. – TOMÁNEK, M. – PŘIBÁŇOVÁ, M. – JÍLEK, F. Nitric-oxide-dependent activation of pig oocytes: the role of the cGMP - signalling pathway. Zygote, 2006, roč. 0, č. 14, s. 9 - 16. ISSN: 0967-1994.

PETR, J. Nový typ hovězího prionu. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

PETR, J. Osvalení ovcí plemene texel vyvolává zvláštní mutace. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

PETR, J. Přečten první pták. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 9, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

PETR, J. – VODKOVÁ, Z. Priony a retorviry ruku v ruce. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 9, s. 79 - 80. ISSN: 0027-8068.

PETR, J. Reprodukční biotechnologie v chovu a šlechtitelství. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 10, s. 80 - 84. ISSN: 0027-8068.

NĚMEČEK, D. – CHMELÍKOVÁ, E. – PETR, J. – **KOTT, T. – SEDMÍKOVÁ, M. The effect of carbon monoxide on meiotic maturation of porcine oocytes. PeerJ, 2021, roč. 9, č. , s. 1063-1063. ISSN: 2167-8359.

PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. The role of nitric oxide in parthenogenetic activation of pig oocytes: A review. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 11, s. 363 - 377. ISSN: 1212-1819.

PETROVÁ, I. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – VODKOVÁ, Z. – PYTLOUN, P. – CHMELÍKOVÁ, E. – ŘEHÁK, D. – DÖRFLEROVÁ, A. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. The roles of c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) in aged pig oocytes. Journal of Reproduction and Development, 2009, roč. 55, č. 1, s. 75 - 82. ISSN: 0916-8818.

ROZINEK, J. – RAJMON, R. – PETR, J. – ROHLÍK, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – ŘEHÁK, D. – JÍLEK, F. Ultrastructural localisation of calcium deposits in pig ovarian follicles. Animal Reproduction Science, 2006, roč. 0, č. 91, s. 123 - 132. ISSN: 0378-4320.

PETR, J. – VODKOVÁ, Z. Vakcíny proti prionům. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 12, s. 30 - 31. ISSN: 0027-8068.

PETR, J. Zatlouká Čína ptačí chřipku?. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 1, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

Článek ve sborníku z akce

NOVOTNÁ, B. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – JÍLEK, F. The effect of different activation modes on DNA integrity of porcine MII oocytes matured in vitro. In Reproductive Toxicology 21.92008, Edinburg. Edinburg: Toxicologic Society, 2008. s. 1 - 0.

Patent

Použití inhibitoru histon deacytylázy pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Lánská Vilma; Kuthanová Zuzana; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc., 2008

Způsob partenogenetické aktivace oocytů se stimulací protein kináz C nezávislých na vápníku Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Lánská Vilma; Kuthanová Zuzana; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc., 2008

Způsob partenogenetické aktivace zvířecích oocytů donory oxidu dusnatého Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D., 2006

Způsob prodloužené životnosti savčích oocytů inhibicí MAP kinázy JNK prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D., 2006

Způsob prodloužení životnosti savčích oocytů v podmínkách in vitro prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Lánská Vilma; Kuthanová Zuzana; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc., 2008

JÍLEK, F. – PETR, J. – PETR, J. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. Způsob zvýšené vývojové schopnosti rostoucích oocytů inhibicí kalcineurinu , Method of growing oocytes developmental capacity increasing by calcineurin inhibition , Pig, oocyte, developmental capacity, calcineurin, inhibition, 2010, GG - Chov hospodářských zvířat, 302232, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha - 6- Suchdol, CZ a Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i., Praha 10 - Uhříněves, CZ, 15.07.2008, 24.11.2010, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem

PETR, J. – JÍLEK, F. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. Způsob zvýšení vývojové schopnosti rostoucích oocytů inhibicí histon deacetylázy, The possibility of growing oocytes developmental ability improvement by histone deacetylase inhibition , oocyte, growth, histon deacetylase, reproductive biotechnologies, 2009, GG - Chov hospodářských zvířat, 301317, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, VÚŽV a ČZU v Praze , 15.07.2008, 02.12.2009, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem

Ostatní výsledky

Activation and Maturation of Porcine Oocytes Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc., 2004

Activation of pig oocytes using nitric oxide donors prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Švestková Dana, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2005

Aging of porcine oocytes and role of C.Jun NH2 terminal kinase in this processes Ing. Dörflerová Andrea, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Kratochvílová Jana; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2009

Americká cesta k embryonálním kmenovým buňkám prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Bezpečnost a rizika cisgenních rostlin prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2007

Biopaliva a biotechnologie prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D., 2007

Biopaliva – produkce biomasy prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D., 2007

Biopaliva – produkce lihu prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D., 2007

CCD - nemoc zkolabovaných včelstev prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D., 2007

CCD - nemoc zkolabovaných včelstev II prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D., 2007

Cell localization of NO-synthase during porcine oocyte development Ing. Tůmová Lenka; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Krejčová Tereza, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2008

Cesta knovému antituberkulotiku? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Čeští vědci objasnili vznik zhoubného bujení prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Cisgenní rostliny - ekvivalent produktů tradičního křížení prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2007

Co je MDR1? Farmakogenomika a molekulární biologie v chovu psů doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Co je TNS? doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2007

Dočkáme se genového dopingu? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Dual effects of nitric oxide on meiotic maturation of porcine oocytes in vitro Ing. Tichovská Hana; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2009

Effect of aminoguanidine on in vitro maturation pig oocytes Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc., 2004

Effect of c-Jun NH2-terminal-kinase-inhibitor on the utilization of aging porcine oocytes for in vitro fertilization Ing. Dörflerová Andrea, Ph.D.; Varga Eva; Bali-Papp Agnes; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Tůmová Lenka; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2008

Effect of JNK inhibition on porcine oocytes aging Ing. Dörflerová Andrea, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2008

Effect of L-canavanine on in vitro matuartion of pig oocytes Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Krejčová Tereza; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc., 2005

Effect of proteasome inhibitor MG132 on in vitro maturation of porcine oocytes doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Švestková Dana, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2004

CHMELÍKOVÁ, E. – -- Autor nenalezen UIC (61584) – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – JEŠETA, M. – KUTHANOVÁ - VODKOVÁ - PTÁČKOVÁ, Z. – JÍLEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Expression and Localization of iNOS in Growing Porcine Oocytes. 2006, ISBN: 8085645-53-X; ISSN: N; Místo vydání: České Budějovice; Název sboníku: Biotechnologie 2006; Počet stran: 3; Název nakladatele: Scientific Pedagogical Publishing; Datum zahájení: 15.2.2006; Místo konání: České Budějovice; typ akce: CST; Strana od: 210; Strana do: 212.

Gen zvýší obsah živin prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2007

Geneticky modifikovaný brambor na cestě prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2007

Geny určující výnos zrna kukuřice prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2007

GMO a biodiverzita polí prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2004

GMO v živočišné produkci - Co hrozí zvířatům krmeným krmivy z GMO? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

GMO v živočišné produkci - Geneticky modifikovaní živočichové prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Heat shock response during the oogenesis Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2004

Huseníček a revoluce v genetice prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Inducible and Endothelial Nitric Oxide Snathase Expression during Porcine Oocyte Growth and Meiotic Maturation doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2004

Inducible Nitric Oxide Synthase Expression and Localization in Growing Porcine Oocytes doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2006

Inzulín z geneticky modifikovaných rostlin prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2007

Je matka přece jen jistá? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Jedlý geneticky modifikovaný bavlník prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2007

Jsou potraviny a krmiva z GMO bezpečné? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2006

Klon fretky 10 let po Dolly prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Kohout Eda z Jílového prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Kokotice vyčenichá své oběti prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2007

Komu prospěje reprodukční klonování? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Konec historie bezpečné konzumace? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Korejské klony skotu odolávají BSE prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D., 2004

Laktace feny doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2008

Léky, slepice a zlatá vejce prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Lidská vajíčka z laboratoře prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

MikroRNA se podílí na vzniku zhoubných nádorů prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Mohou vajíčka vznikat z kůže? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Naděje pro „bublinové děti“ prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Nervové kmenové buňky se množí in vitro prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Nitric oxide the role in the activation of porcine oocytes Ing. Krejčová Tereza, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Krejčová Miroslava; Ing. Tůmová Lenka; Ing. Kheilová Kateřina, 2009

Nitric oxide and meiotic competence of pig oocyte doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Tichovská Hana; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2008

Nitric oxide donors induce xenopus laevis eggs parthenogenetic activation Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Bodard Jean Francois; Beaujois Rémy; Rousseau-Lescuyer Agnes; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Vilain Jean Pierre; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2008

Nitric Oxide Synthase and Nitric Oxide Importance for Meiotic Maturation of Pig Oocytes doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2005

Nitric oxide synthase plays an important role in porcine oocyte growth and meiotic maturation Ing. Tichovská Hana; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Tůmová Lenka; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Kott T., 2009

Nitric oxide-dependent activation of pig oocytes: role of calcium prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2005

Nová generace GMO: Rezistence vůči dicambě prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D., 2007

Nový Bt-toxin – pojistka proti rezistenci prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2007

O třech chytrých horákyních - jak získat eticky čisté embryonální kmenové buňky prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Ošetřovatelky z kostní dřeně prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Pád pána klonů prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Pocházejí oocyty zkostní dřeně? prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Poctivost a nikoli fámy! prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Porcine Oocyte Activation by Oscillating Treatment with NO-donor prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Novotná B.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc., 2006

Porcine Oocytes Activation using Nitric Oxide Donor and Effect of Protein Kinase C Inhibitors Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2006

Prionoví všudybylové: Zánět - dvířka otevřená nákaze prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

Priony cestují na retrovirech prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006