×
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Priony lze potvrdit dříve než při pitvě prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Regulatory processes of porcine oocytes activation and maturation Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; Hruban V.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Urbánková D.; Vaňková M.; Vaňourková Zdenka, 2004

Rezistence hmyzích škůdců vůči selenu prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2007

Role of nitric oxide in meiotic resumption of pig oocytes Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc., 2005

Role of ryanodine and inositol triphosphate receptors in NO-dependent partthenogenetic activation of pig oocytes doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D., 2005

Spontánní oplození uvnitř folikulu prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Storing of HSP 70 in fully grown porcine oocytes Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2004

Strašák zvaný CEA doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2006

The influence of biochanin A on the meiotic maturation of pig oocytes Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2005

The influence of biochanin A to meiotic maturation of pig oocytes Ing. Kristýna Hošková, Ing. Zuzana Vodková, Ph.D., Ing. Petra Klabanová, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., 2010

The influence of genistein and genistin on the meiotic maturation of pig oocytes Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; MVDr. Musilová Lucie; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2005

The influence of phytoestrogens on the meiotic maturation of pig oocytes Ing. Kristýna Hošková, Ing. Zuzana Vodková, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., 2010

The influence of zearalenone on the meiotic maturation of pig oocytes Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D., 2005

The microinjection of cytoplasm from immature oocytes into in vitro matured porcine oocytes Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Ing. Krejčová Tereza, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2008

The role of extracellular and intracellular calcium stores in NO-dependent parthenogenetic activation of pig oocytes Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc., 2005

The Role of Nitric Oxide Synthase in Porcine Oocytes Meiotic Maturation doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2004

Třicet let s monoklonálními protilátkami prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Ultrastructural localisation of calcium deposits in the mouse ovary prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Vaňková M.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Řehák D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2004

Úskalí biopaliv prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2007

Veřejné a soukromé banky pupečníkové krve prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Virus IAPV příčinou vymírání včel v USA prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2007

Žraloci versus nádory prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2005

Zrod, život a smrt savčího vajíčka prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2004