×
doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

AKA22E  Výživa zvířat v ekologickém zemědělství - Bc.

AKA70E  Výživa zvířat v ekologickém zemědělství - Bc.

AKA13E  Výživa přežvýkavců a koní - Mgr.

AKA09E  Základy výživy a nauky o krmivech - Bc.

AKA26E  Výživa zvířat a nauka o krmivech - Bc.

Garantované předměty

AKA09E Základy výživy a nauky o krmivech - Bc.
AKA13E Výživa přežvýkavců a koní - Mgr.