×
doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
banner

Publikace

KOUKOLOVÁ, M, HOMOLKA, P. & KOUKOLOVÁ, V. Cornell System In Ruminant Nutrition. In NutriNET 2017. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 43-49. ISSN 978-80-7394-642-5.

KOUKOLOVÁ, M, LÁCHOVÁ, J. & HOMOLKA, P. Výživa dojnic při přechodu do laktace. Zemědělec, 2017, roč. 25, č. 14, s. 14-16.

KOUKOLOVÁ, M., HOMOLKA, P. & LÁCHOVÁ, J. Vliv výživy na produkci mléka. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 2, s. 88-90.

KOUKOLOVÁ, M., HOMOLKA, P. & KOUKOLOVÁ, V. The Degradability of Crude Protein Applicated to the Diet of Ruminants. In NutriNet 2016. Prague: Czech University of Life Sciences, 2016, s. 49-55.

KOUKOLOVÁ, M., LÁCHOVÁ, J. & HOMOLKA, P. Zásady výživy a krmení mladého skotu. Krmivářství, 2016, roč. 20, č. 6, s. 20-22.

HOMOLKA, P., LÁCHOVÁ, J., JANČÍK, F., KOUKOLOVÁ, M. & KUBELKOVÁ, P. The digestibility of feeds for horses. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XII. Košice: Univerzita veterinářského lekárstva a farmácie, 2016, s. 191-192.

LÁCHOVÁ J., KUDRNA, V., VÝBORNÁ, A., TYROLOVÁ, Y., KOUKOLOVÁ, M. & HOMOLKA, P. Poznatky ze studia preference příjmu krmiv u koní – výběr mezi lučním a vojtěškovým senem. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XII. Košice: Univerzita veterinářského lekárstva a farmácie, 2016, s. 193-195.

KOUKOLOVÁ, M., JANČÍK, F., HOMOLKA, P. & KOUKOLOVÁ, V. Degradovatelnost dusíkatých látek krmiv ve výživě přežvýkavců. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 11, s. 56-58.

KOUKOLOVÁ, M., ČERMÁKOVÁ, J., LÁCHOVÁ, J. & HOMOLKA, P. Výživa a krmení prasat ve výkrmu. Krmivářství, 2015, roč. 19, č. 5, s. 14-17.

KOUKOLOVÁ, M., ZÁSTAVOVÁ, P., HOMOLKA, P. & KOUKOLOVÁ, V. Application of Cornell system in ruminant nutrition at the roughages. In NutriNet 2015. Brno: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 2015, s. 62-68.

KOUKOLOVÁ, M., KOUKOLOVÁ, V. & HOMOLKA, P. Výživa založená na chemické frakcionaci a nutričních požadavcích přežvýkavců. Krmivářství, 2014, roč. 18, č. 4, s. 31-33.

LÁCHOVÁ, J., KUBELKOVÁ, P., JANČÍK, F., KUDRNA, V., HOMOLKA, P. Assessment of digestibility of meadow hay and grass haylage for horses. In NutriNet 2014. Košice, 2014, s. 14-17.

KOUKOLOVÁ, M., KOUKOLOVÁ, V. & HOMOLKA, P. Hodnocení frakcí dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, 2013, s. 184-189.

KOUKOLOVÁ, M., KOUKOLOVÁ, V. & HOMOLKA, P. Evaluation of Nitrogen Fractions in Ruminant Nutrition. In NutriNet 2013. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2013, s. 57-62.

HOMOLKA, P., KOUKOLOVÁ, V., PODSEDNÍČEK, M. & HLAVÁČKOVÁ, A. Nutritive value of red clover and lucerne forages. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 10, s. 454-468.

 

 

 

Článek v odborném periodiku

**LOUČKA, CSC., I. – HOMOLKA, P. – **TYROLOVÁ, Y. – **JANČÍK, F. – **KOUKOLOVÁ, V. – **KUBELKOVÁ, P. – **VÝBORNÁ, A. – **JAMBOR, V. Digestibility of Ensiled Maize Hybrids Differing by Maturity and Endosperm Type . Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 87-92. ISSN: 1211-3174.

HEJCMANOVÁ, P. – MIŘEJOVSKÁ, M. – HOMOLKA, P. – HEJCMAN, M. Drivers of diet selection of critically endangered Western Derby eland during the food shortage period within conservation breeding in Senegal. Scientific Reports, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 1-7. ISSN: 2045-2322.

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I. – HOMOLKA, P. – PAVLŮ, V. Effect of grazing intensity and dung on herbage and soil nutrients. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 7, s. 343-348. ISSN: 1214-1178.

**KOUKOLOVÁ, M. – HOMOLKA, P. – **KOUKOLOVÁ, V. Hodnocení dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců. Krmivářství, 2019, roč. 23, č. 4, s. 34-36. ISSN: 1212-9992.

**KOUKOLOVÁ, M. – HOMOLKA, P. – **KOUKOLOVÁ, V. Hodnocení frakcí dusíkatých látek u siláží ve výživě přežvýkavců. Krmivářství, 2019, roč. 23, č. 2, s. 42-44. ISSN: 1212-9992.

JOCH, M. – **KUDRNA, V. – HAKL, J. – BOŽIK, M. – HOMOLKA, P. – **ILLEK, J. – **TYROLOVÁ, Y. – **VÝBORNÁ, A. In vitro and in vivo potential of a blend of essential oil compounds to improve rumen fermentation and performance of dairy cows. Animal Feed Science and Technology , 2019, roč. 251, č. 2019, s. 176-186. ISSN: 0377-8401.

**KOUKOLOVÁ, M. – HOMOLKA, P. – **KOUKOLOVÁ, V. Kvalita krmiv s ohledem na jejich stravitelnost. Krmivářství, 2019, roč. 23, č. 3, s. 24-26. ISSN: 1212-9992.

**GAISLEROVÁ, M. – HOMOLKA, P. – **KOUKOLOVÁ, V. Management krmení telat - krmná aditiva. Krmivářství, 2019, roč. 23, č. 6, s. 13-14. ISSN: 1212-9992.

HOMOLKA, P. – KOUKOLOVÁ, V. – PODSEDNÍČEK, M. – HLAVÁČKOVÁ, A. Nutritive value of red clover and lucerne forages. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 10, s. 454-468. ISSN: 1212-1819.

HOMOLKA, P. – **KOUKOLOVÁ, M. – **KOUKOLOVÁ, V. Organic matter and crude protein digestibility predicted from nitrogen and fibre fractionation of festulolium hybrids. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 7, s. 272-279. ISSN: 1212-1819.

**LOUČKA, CSC., I. – **TYROLOVÁ, Y. – **JANČÍK, F. – **KUBELKOVÁ, P. – HOMOLKA, P. – **JAMBOR, V. Variation for in vivo digestibility in two maize hybrid silages. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 1, s. 17-23. ISSN: 1212-1819.

KOUKOLOVÁ, M. – KOUKOLOVÁ, V. – HOMOLKA, P. Výživa založená na chemické frakcionaci a nutričních požadavcích přežvýkavců. Krmivářství, 2014, roč. 18, č. 4, s. 31-33. ISSN: 1212-9992.

Odborná monografie

BORŮVKA, L. – **BRAUNER, P. – **CELBA, J. – **ČEPL, J. – **ČERVENKA, J. – **DOUCHA, T. – **DRBOHLAV, J. – **FIALA, J. – **HAUSVATER, E. – HOMOLKA, P. – HRON, J. – **ILAVSKÁ, B. – **KACÁLEK, D. – **KÁRA, J. – **KOUTNÝ, L. – **KROFTOVÁ, V. – **KŮDELA, V. – **KULHAVÝ, F. – **KULHAVÝ, J. – **LIPAVSKÝ, J. – MATULA, S. – **NEDĚLNÍK, J. – PASTOREK, Z. – **PERLÍN, C. – PODRÁZSKÝ, V. – **POKORNÝ, E. – **POTOČEK, J. – **PRAX, A. – **PŘIBYL, J. – **ROUBAL, P. – **ROZMAR, J. – RYBKA, A. – **ŘEHÁK, V. – **SKŘIVANOVÁ, V. – **SOBOCKA, J. – **SUCHÝ, P. – ŠILEROVÁ, E. – **ŠMIROUS, P. – **TÁBORSKÝ, V. – **TOMAN, M. – **TYROLOVÁ, Y. – **VÁCHA, R. – **VÁŠA, J. – **VAVREINOVÁ, S. – **VOKÁL, B. – **ZAHRADNÍK, P. – **ZAPLETAL, M. Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2018, 484s. ISBN 978-80-7002-038-8.

Ostatní výsledky

LÁCHOVÁ, J. – KUBELKOVÁ, P. – JANČÍK, F. – KUDRNA, V. – HOMOLKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessment of digestibility of meadow hay and grass haylage for horses. 2014, NutriNet 2014, 2.9. - 3.9.2014 Košice, s. 14 - 17. ISBN: 978-80-8077-407-3.

KOUKOLOVÁ, M. – HOMOLKA, P. – **KOUKOLOVÁ, V.Evaluation of nitrogen fractions of silages in ruminants nutrition. 2018, KOUKOLOVÁ, E., HOMOLKA, P., KOUKOLOVÁ, V. Evaluation of nitrogen fractions of silages in ruminants nutrition. NutriNet 2018..

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I. – HOMOLKA, P.Nutrients in the soil and herbage of tall sward-height patches under intensive and extensive grazing. 2018, PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I. – HOMOLKA, P. Nutrients in the soil and herbage of tall sward-height patches under intensive and extensive grazing. In Sustainale meat and milk production from grasslands 17.06.2018, Cork, Ireland. Cork, Ireland: , 2018. s. 313-315..

PAVLŮ, K. – HOMOLKA, P. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M.Obsah minerálních látek v biomase druhově pestrého travního porostu podhorské oblasti ovlivněný předchozí rozdílnou intenzitou pasty. 2016, .

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – HOMOLKA, P.; idPublikace = 75317; Název: Obsah živin v půdě a nadzemní biomase nedopasků při intenzivní nebo extenzivní pastvě v travním porostu s dominancí Agrostis capillaris-- Neexistuje podtyp publikace --

PAVLŮ, K. – TEKA, T. – NWAOGU, C. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – HOMOLKA, P.; idPublikace = 75100; Název: Soil and herbage nutrients under pasture patches-- Neexistuje podtyp publikace --