×
Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
banner

Granty

Rozvoj vědeckých týmů na České zemědělské univerzitě v Praze s cílem posílení pedagogických aktivit v mimopražských pracovištích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2015

Komercializace FŽP/Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi

Evropská komise, 2017-2020

Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018-2022

Centrum pro krajinu a biodiverzitu

Technologická agentura ČR, 2021-2026