×
Ing. Radek Roub, Ph.D.
banner

Granty

Využití hydrologických měření při schematizaci koryt

Technologická agentura ČR, 2012-2015

Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy

Ministerstvo vnitra ČR, 2013-2015

Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů

Technologická agentura ČR, 2014-2017

Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti

Technologická agentura ČR, 2019-2021

Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE

Magistrát hl. m. Prahy, 2019-2021