×
Ing. Radek Roub, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – HEŘMANOVSKÝ, M. – ROUB, R. An R package for assessment of statistical downscaling methods for hydrological climate change impact studies. Environmental Modelling & Software, 2017, roč. 2017, č. 95, s. 22-28. ISSN: 1364-8152.

ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. Automating the creation of channel cross section data from aerial laser scanning and hydrological surveying for modeling flood events. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 216-231. ISSN: 0042-790X.

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **DUŠKOVÁ, K. – **TOMEK, M. – **VYBÍRAL, T. – ROUB, R. – **VELÍSKOVÁ, Y. – **SOČUVKA, V. – **DUŠEK, P. – **HLAVÁČEK, J. Batymetrické měření pro stanovení morfologie dna vodní nádrže. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. neuvedeno, č. 9, s. 14-20. ISSN: 0322-8916.

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – HRADILEK, V. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **VYBÍRAL, T. – BUREŠ, L. Batymetrický přístup pro stanovení zásobních kapacit, množství a dynamiky sedimentů vodních nádrží (pilotní studie vodní nádrže Němčice). Vodní hospodářství, 2017, roč. 67, č. 8, s. 4-11. ISSN: 1211-0760.

ROUB, R. – KURKOVÁ (LÁVIČKOVÁ), M. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. COMPARING A HYDRODYNAMIC MODEL FROM FIFTH GENERATION DTM DATA AND A MODEL FROM DATA MODIFIED BY MEANS OF CROSOLVER TOOL. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2016, roč. 51, č. 1, s. 29-39. ISSN: 0300-5402.

BUREŠ, L. – ROUB, R. – SYCHOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. – **ĎOUBALOVÁ, J. Comparison of bathymetric data sources used in hydraulic modelling of floods. Journal of Flood Risk Management, 2019, roč. 12, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1753-318X.

NOVÁK, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – VYBÍRAL, T. – HÁNOVÁ, K. – URBAN, F. COMPARISON OF THE LONGITUDINAL AND LATERAL PROFILES OF WATERCOURSES USING SONAR-BASED METHODS (ADCP) AND HYDROLOGICAL ANALOGY. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2014, roč. 49, č. 2, s. 111-119. ISSN: 0300-5402.

REIL, A. – **SKOULIKARIS, C. – **ALEXANDRIDIS, T. – ROUB, R. Evaluation of riverbed representation methods for one-dimensional flood hydraulics model. Journal of Flood Risk Management, 2018, roč. 11, č. 2, s. 169-179. ISSN: 1753-318X.

NOVÁK, P. – ROUB, R. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 11, s. 366-370. ISSN: 1211-0760.

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. Letecké batymetrické laserové skenování. Geodetický a kartografický obzor, 2017, roč. 63, č. 10, s. 197-209. ISSN: 1805-7446.

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – PAVLÍČKOVÁ, L. – **ŠTĚPÁN, M. – **URBAN, F. – ROUB, R. Matematické stanovení batymetrie vodního toku – software Bathy_supp. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2019, roč. 61, č. 3, s. 14-21. ISSN: 0322-8916.

NOVÁK, P. – ROUB, R. – VYBÍRAL, T. – HLAVÁČEK, J. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 3, s. 13-20. ISSN: 1211-0760.

ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. Optimization flood protection by semi-natural means and retention in the catchment area: A case study of Litavka river (Czech republic). Moravian Geographical Reports, 2013, roč. 21, č. 1, s. 51-66. ISSN: 1210-8812.

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. Propojení předpovědních hlásných profilů na mapový sklad záplavových území . Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 12, s. 9-13. ISSN: 1211-0760.

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – MÁCA, P. – ROUB, R. – **MARVAL, Š. River Bathymetry Model Based on Floodplain Topography. Water, 2019, roč. 11, č. 6, s. 1-17. ISSN: 2073-4441.

ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. Využití dat z tvorby nového výškopisu území České republiky metodou leteckého laserového skenování při analýze a mapování povodňových rizik. Geodetický a kartografický obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 252-268. ISSN: 0016-7096.

PAVLÍČKOVÁ, L. – NOVÁK, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. Využití geografických informačních systémů a územně plánovací dokumentace při modelování povodňového rizika . Vodní hospodářství, 2012, roč. 54, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.

NOVÁK, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. Využití hydrologického měření při tvorbě hydrodynamických modelů z dat leteckého laserového skenování. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 8, s. 297-303. ISSN: 1211-0760.

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – **KAPLICKÁ, M. – BUREŠ, L. Využití letecké termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů. Vodní hospodářství, 2018, roč. , č. 9, s. 8-13. ISSN: 1211-0760.

KURKOVÁ (LÁVIČKOVÁ), M. – ROUB, R. – SMOLÍK, J. Využití matematického modelu pro hydrotechnické posouzení vodních toků v katastrálním území obce Mochtín. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2012, roč. 54, č. 2, s. 9-12. ISSN: 0322-8916.

LÁVIČKOVÁ, M. – ROUB, R. Využití matematického modelu pro posouzení protipovodňových opatření v lukách u Příchovic. Vodní hospodářství, 2010, roč. 52, č I, s. 26-28. ISSN: 1211-0760.

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **ZAJÍČEK, A. – **VYBÍRAL, T. – **FUČÍK, P. – ROUB, R. – **KAPLICKÁ, M. Využití termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových zdrojů pozemní termografické snímkování. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 6, s. 8-13. ISSN: 1211-0760.

ROUB, R. – URBAN, F. – HAVLÍČEK, V. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. Vývoj softwarových nástrojů CroSolver a CroSolver for ArcGIS pro přípravu výpočetní tratě hydrodynamických modelů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 1, s. 5-13. ISSN: 0322-8916.

Poloprovoz, ověřená technologie

HRADILEK, V. – ROUB, R. – **NOVÁK, P. – **VYBÍRAL, T. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **HLAVÁČEK, J. – BUREŠ, L. Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na kajaku za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží, Fixing and stabilizing technology of RiverSurveyor M9 on kayak to measure batymetry of small water reservoirs, batymetry; kayak; RiverSurveyor, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, B - Ověřená technologie, Technologie - kajak, -, Měřicí kajak je loď přestavěná ze závodní debl kánoe značky Vajda. V jednom otvoru je umístěno měřicí zařízení a v druhém je místo pro jednu osobu, která pomocí kajakářského pádla ovládá loď. Celá loď může být zakrytá, tudíž je vhodná pro celoroční měření. Celý přístroj je připevněn na loď z nevodivého materiálu, protože součástí přístroje je kompas a náklonoměr, pomocí kterých jsou v průběhu měření korigovány náklony plavidla do všech tří směrů., V současné době klimatických změn jsou často zmiňovány MVN a jejich funkce. V případě sucha mají zavlažovací a vyrovnávající funkci, i když nikdy nemohou suplovat infiltrační schopnosti dobře obhospodařované půdy, což je důležité vždy zdůraznit. V opačném případě, tedy za povodní, mají transformační a ochranou funkci. Bylo by vhodné s ohledem na to, že ekonomicky nejvýhodnější a nejudržitelnější je zadržet vodu tam, kde spadne, se začít soustředit na velmi malé MVN a na popsání jejich skutečných retenčních či vyrovnávacích funkcí. K poznání zákonitostí v různých geomorfologických, klimatických a různě obhospodařovaných systémech ČR je potřeba znát základní vstupní údaje, jako je skutečný a potenciální maximální objem vody zadržený v MVN, popřípadě zhodnocení míry zanesení nádrží. V současné době dochází k tomuto zhodnocení často až po vypuštění nádrže nebo jen z malého množství bodů, což s sebou nese velkou míru chybovosti. Tato míra chybovosti pak může být započítána při cenové kalkulaci nákladů na odbahnění, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HLAVÁČEK, J. – ROUB, R. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **ČUBA, P. – HRADILEK, V. – **NOVÁK, P. – **VYBÍRAL, T. – BUREŠ, L. Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na trimaranu za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží, Fixing and stabilizing technology of the RiverSurveyor M9 on trimaran to measure batymetry of small water reservoirs, Trimaran; RiverSurveyor; batymetry, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie - trimaran, -, Technologie pro nesení RiverSurveyoru M9 v podobě trimaranu představuje nosné plavidlo, které je konstruováno jako polo automatizovaná loď disponující trupem lodi a dvěma stabilizačními plováky., V současné době klimatických změn jsou často zmiňovány funkce MVN. V případě sucha mají zavlažovací a vyrovnávající funkci, i když nikdy nemohou suplovat infiltrační schopnosti dobře obhospodařované půdy. V opačném případě, tedy za povodní, mají transformační a ochrannou funkci. Bylo by vhodné s ohledem na to, že ekonomicky nejvýhodnější a nejudržitelnější je zadržet vodu tam, kde spadne, se začít soustředit na velmi malé MVN a na analýzu jejich skutečných retenčních či vyrovnávacích funkcí. K poznání zákonitostí v různých geomorfologických, klimatických a různě obhospodařovaných systémech ČR je potřeba znát základní vstupní údaje, jako je skutečný a potenciální maximální objem vody zadržený v MVN, popřípadě zhodnocení míry zanesení nádrží. V současné době dochází k tomuto zhodnocení často až po vypuštění nádrže nebo jen z malého množství bodů, což s sebou nese velkou míru chybovosti. Tato míra chybovosti může být započítána při kalkulaci nákladů na odbahnění a může tak být výrazně nadhodnocena cena odbahnění, AQUAMONITORING, s.r.o., 29366810, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

PECH, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace. Úřad průmyslového vlastnictví. 22507. 26.07.2011.

Certifikované metodiky

HRADILEK, V. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – MÁCA, P. – HLAVÁČEK, J. – VYBÍRAL, T. Batymetrické měření pro stanovení množství a dynamiky sedimentů, Bathymetric measurements for determining the quantity and dynamics of sediments, Bathymetry; River Surveyor M9; water reservoir, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Batymetrie - Němčice, Specializovaná mapa s odborným obsahem jvyjadřující batymetrii vodní nádrže, Úspora finančních prostředků proti standardnímu zaměřování, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm, 182 11 Praha 8, osvědčením č. ZÚ-02296/2016-11001, 10.06.2016,

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. – PTÁČNÍKOVÁ, L. Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy, Geographic information systems to support crisis management and interconnection systems for automatic notification, GIS, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, met/roub001/2015, Povodňové události mají rozsáhlé dopady na životy a majetek postižených lidí. Jedná se však rovněž o katastrofu, která postihuje pouze některá území, a proti které je možné se v současné době bránit diverzifikací rizika na základě soukromoprávního pojištění. Na úrovni jednotlivce proto existují dostupné nástroje, které mu umožňují vyhnout se povodňovým rizikům nebo je zmírnit. Jedná se zejména o umístění majetkových hodnot mimo potenciálně záplavové území a komerční pojištění majetku proti povodně., Předkládaná metodika prezentuje alternativní přístup pro snížení povodňových škod, který vychází z aplikace tzv. preventivních opatření. Povodním nelze zamezit, lze pouze eliminovat jejich dopad. Metodický přístup je apriori zaměřen na eliminaci ztrát na životech občanů, snížení škod na životním prostředí (ekologické škody) a snížení škod na majetku (ekonomické škody)., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí (Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor ochrany vod), 18.12.2015, 91074/ENV/15

ROUB, R. – NYKL, L. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 1 (rastr hloubek – oblast soutoku vodních toků Berounka a Litavka), Map distressed properties 1 (grid of depths - the area of ??the confluence of Berounka and Litavka watercourses), flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, map/roub001/2015, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území., Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi,

NYKL, L. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 1 - rastr hloubek, The map of endangered properties 1 – grid of depths, flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa ohrožených nemovitostí 1, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi, 15.12.2014,

ROUB, R. – NYKL, L. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 2 (rastr rychlostí – oblast soutoku vodních toku Berounka a Litavka), The map of endangered properties 2 (grid of speeds - the area of ??the confluence of Berounka and Litavka watercourses), flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, map/roub003/2015, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území., Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi,

NYKL, L. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 2 - rastr rychlostí, The map of endangered properties 2 - grids of flow rates, flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa ohrožených nemovitostí 2, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi, 15.12.2014,

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – **HLAVÁČEK, J. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – HRADILEK, V. – MÁCA, P. – **MAXOVÁ, J. – **PTÁČNÍKOVÁ, L. – **ČUBA, P. – **ČUBA, P. – **VACEK, M. – **VACEK, M. Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů, New technologies of water flow and reservoir batymetry to determine their storage capacities and to monitor the amount and dynamics of sediments, batymetry; sediments; echo sounder; erosion, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika batymetrie, Smlouva o využití výsledku - Lesy hl. m. Prahy; IČO: 45247650; smlouva uzavřena 1.12.2017, Metodika popisuje a vyčísluje náklady na pořízení a realizaci batymetrického měření. Je možné porovnat ekonomické aspekty jednotlivých metod a při realizaci batymetrického měření na konkrétní lokalitě vybrat nejvhodnější metodu dle příslušných parametrů (cena, plocha, předpokládaná hloubka nádrže aj.). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Vršní 1804/26, 182 00 Praha 8, 19.12.2017,

HRADILEK, V. – ROUB, R. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – VYBÍRAL, T. – HLAVÁČEK, J. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – PTÁČNÍKOVÁ, L. Specializované mapy batymetrických měření pomocí echosoundingu, Specialized maps of bathymetry measurements using echosounding, Capacity , sediments , water reservoir, Hracholusky, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , Pro získání relevantních výsledků bylo použito echosounderu River Surveyor M9 osazeného na kayaku. Z přístroje, primárně určeného pro měření rychlosti proudění, jsou získávány bodové údaje o naměřené hloubce. Měřící sestava byla úspěšně testována s vysokou mírou přesnosti. V současné době probíhá testování způsobu sběru dat a jejich vyhodnocování, přičemž je kladen důraz na vytvoření co nejvěrnějšího digitálního modelu terénu dna z co nejmenšího soboru dat. Jedním z nejdůležitějších kroků při tvorbě DMR dna vodního toku / vodní nádrže je správná volba interpolační techniky. Při malém objemu dat je nejvhodnější využití univezálního krigingu se zahrnutím anizotropie. Výsledky získané pomocí zařízení echosounderu River Surveyor M9 byly srovnávány s GPS stanicí (Leica) vybavenou RTK a to fyzickým zaměřením dna teleskopickou výtyčkou. Výsledky srovnávacího měření jsou v dobré shodě dle korelačního koeficientu (0,998) a dle Nesh-Sutcliffova koeficientu účinnosti (0,993)., Vytvořená datová sada, popisující batymetrii dna vodní nádrže poskytuje relevantní podklad pro správce povodí z pohledu stanovení množství sedimentů / retenčních kapacit vodní nádrže a nabízí tak podklad pro rozhodovací činnost při správě povodí – následná identifikace pozemků, ze kterých je v důsledku vodní eroze primárně zanášena nádrž vodního díla, atd. Z pohledu uplatnění batymetrických přístupů při aplikaci na vodních tocích je uplatnění vázáno především pro získání kvalitních vstupních dat pro modelování povodňových jevů a stavů při využití hydrodynamických modelů. Právě vstupní data jsou určující pro tvorbu výpočetní geometrie vodního toku, v důsledku zpřístupnění kvalitního výškopisného podkladu (DMR 4G, DMR 5G) dojde k rozvoji povodňových analýz, což bude mít ve svém důsledku významný dopad na krizové řízení, včetně promítnutí do povodňových plánů obcí, ORP a krajů a dojde opět jako v případě územního plánování k eliminaci dopadů povodňových událostí na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dě, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, 15.12.2015, ZÚ-04428/2015-11001

URBAN, F. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – REIL, A. – BUREŠ, L. Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace, The synthetic map of watercourse and adjoining inundation area, geodetic surveying, aerial laser scanning, photogrammetry, flood, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Syntetická mapa vodního toku, Mapa, sestavená na podkladě syntézy dat z hydrologického měření a dat LLS vyjadřuje potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Důležitým ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Aplikací postupu tvorby map do praxe dojde k výrazné úspoře finančních prostředků za geodetické zaměření., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 , 02.12.2014,

NOVÁK, P. – ROUB, R. – URBAN, F. – VYBÍRAL, T. – HEJDUK, T. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. Využití hydrologického měření při schematizaci koryt vodních toků pro potřeby hydrodynamických modelů na podkladě dat leteckého laserového skenování, Use of hydrological measurements at schematization riverbeds for the needs of hydrodynamic models based on airborne laser scanning data, LLS, descharge, water flow, DMR, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, met/roub002/2015, Uvedený způsob tvorby geometrie do hydrodynamického modelu má požadovanou vypovídající hodnotu, která je výsledkem sloučení informace o hodnotě stanovených průtoků v době pořizování výškopisných dat metodou LLS se samotnými daty LLS. Postup zhotovení s využitím nástrojů GIS poskytuje dosažení požadované přesnosti, což dosud není možné dosáhnout dosavadními používanými metodami a podklady. Pokud bude standardně dodržena metodou LLS deklarovaná chyba výšky 0,18 m, pak tento postup podstatně zrychlí a zlevní predikci rozsahu záplavových území. Tam, kde jsou k dispozici povodí s měřenými profily (významné toky), bude tato metoda bezesporu přínosem. Přesnost popsaného způsobu tvorby geometrie do hydrodynamického modelu je závislá na deklarované chybě výšky 0,18 m. S rozvojem technologií pro snímání zemského povrchu bude zákonitě docházet i ke snižování této uvedené chyby. Tím se bude automaticky zvyšovat i přesnost uvedeného způsobu tvorby geometrie a také možnosti širšího rozšíření v praxi., Ekonomické aspekty studie lze nejlépe demonstrovat na pořizovacích nákladech vstupních dat DMT vč. jejich zpracování. Zásadní přínos metody získání DMT z LLS je pokrytí celého území ČR levnými, konzistentními (stejně kvalitními) a rychle dostupnými daty.Podrobné geodetické měření ve 3. třídě přesnosti (např. Technicko-provozní evidence toku), přímé měření i břehových hran, úrovně vodních hladin a příčných profilů v korytech - bez nutnosti doměření dalších dat: 400 tis. Kč. Přesné geodetické měření - pouze s měřením výškových bodů a významných povinných hran, (tj. hran, úrovně vodních hladin a další), bez měření příčných profilů v korytu - nutnost propojení s hydologickými dat: 290 tis. Kč. Výškopis získaný z LLS – DMR 5G (včetně preprocessingu a verifikace dat), automatický výpočet břehových hran - větší pracnost na propojení a úpravu dat zahloubeného koryt: 50 tis. Kč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, 15.10.2015, ZÚ-03651/2015-11001

Software

BUREŠ, L. – ROUB, R. – MÁCA, P. – PECH, P. BathySol - ToolBox, BathySol - ToolBox, bathymetry; software; LIDAR; LLS; bed topography; ArcGIS, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, BathySol - ToolBox, ???, Zdrojové kódy funkci v programovcím jazyku Python, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko - geografických modelů., KVHEM, Fakulta životného prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HAVLÍČEK, V. – ROUB, R. – PECH, P. – HEJDUK, T. CroSolver, CroSolver, cross-section estimation, flow rate, LIDAR, laser scanning, R programming language, 2013, DA - Hydrologie a limnologie, CroSolver, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Zdrojové kódy funkcí pro programovací jazyk R, autorizovaný software, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko-geografických modelů, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

URBAN, F. – ROUB, R. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. CroSolver_ToolBox, CroSolver_ToolBox, cross-section estimation, flow rate, LIDAR, laser scanning, ArcGIS, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, CroSolver_ToolBox, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Zdrojové kódy funkcí pro programovací jazyk Python, autorizovaný software, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko-geografických modelů, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – BAŠTA, P. – PECH, P. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik, Software for the prevention and management of security risks, GIS, security forces, rescue forces, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, SW/ROUB001/2015, http://test.hydrosoft.cz/bezpecnost/www/, Nástroj pro podporu koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové manažery. , Zavedením geodatabáze do praxe dojde k výraznému zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu v oblasti prevence krizového řízení, identifikace ohrožených osob, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a rovněž k eliminaci finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového řízení, dojde tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné a aktualizované datové základny dojde k výraznému snížení výše finančních prostředků potřebných na zajištění odpovídající bezpečnosti občanů i jeho majetku., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

SReFTraS 1.0 Ing. Vojtěch Havlíček, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Martin Heřmanovský, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

STEHFEST prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Radek Roub, Ph.D., 2010

Ostatní výsledky

Analýza vybraných povodňových epizod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Skalská Petra, 2005

Comparison of models DesQ-MAX Q and HEC-HMS Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

HEJDUK, T. – ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy - H neleg. 2014, H-neleg.

REIL, A. – BUREŠ, L. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Geographic information systems supporting the solution of emergencies and their connection to self-actuated notification systems. 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-13214, 2015 EGU General Assembly 2015 .

Hydraulika - příklady prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Matematické modely maximálního odtoku z přívalových dešťů Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Modelové odtokové simulace se statistickým vyhodnocením srážkových efektů Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Monitoring a vyhodnocení extrémních odtokových poměrů v povodích drobných vodních toků z hlediska prevence a zmírňování povodňových škod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Beran Jan; Ing. Doležal František; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Monitoring hladin podzemní vody v katastrálním území Šeberov Ing. Roub Radek, Ph.D., 2006

Nové trendy ve vrtací technice, výstroji vrtů a přístrojích pro vzorkování půdy a podzemní vody Ing. Roub Radek, Ph.D., 2006

Postup pro odvození návrhových povodňových vln Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2005

Predikce odtoku na povodích Křímov a Kamenička Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Predikce odtoku na povodích Křímov a Kamenička Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Sobota Josef, CSc., 2004

REAL-TIME FLOOD FORECASTING Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Skalská Petra; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2006

BUREŠ, L. – MÁCA, P. – ROUB, R. – PECH, P. – **HEJDUK, T. – **NOVÁK, P.River bathymetry estimation based on the floodplains topography.. 2017, .

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – **MARVAL, Š. – **URBAN, F. – ROUB, R.River bathymetry model based on the analytical curves.. 2019, .

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – HEJDUK, T. – MÁCA, P. – ROUB, R. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky batymetrických měření pomocí echosoundingu. 2015, POSTER NA KONFERENCI VODNÍ NÁDRŽE 2015, 6. – 7. října 2015 v Brně.

HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – REIL, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití GIS pro mapování povodňových rizik. 2015, Poster na konferenci GIS Esri v ČR 2015.

Využití matematických modelů pro předpověď maximálních odtoků z povodí Ing. Roub Radek, Ph.D., 2008