×
doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

 1. Šárka, E., Kruliš, Z., Kotek, J., Růžek L., Voříšek, K., Koláček, J., Hrušková, K., Růžková, M., Ekrt, O. (2012): Composites containing acetylated wheat B-starch for agriculture applications. Plant, Soil and Environment, 58 (8): 354-359

 

 1. Růžek, L., Růžková, M., Voříšek, K., Vráblíková, J., Vráblík, P. (2012): Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Environment, 58 (2): 68-75.

 

 1. Šárka, E., Kruliš, Z., Kotek, J. Růžek, L., Korbářová, A., Bubník, Z., Růžková, M. (2011): Application of wheat B-starch in biodegradable plastic materials. Czech Journal of Food Sciences, 29 (3): 232-242.

 

 1. Růžek, L., Růžková, M., Voříšek, K., Kubát, J., Friedlová, M., Mikanová, O. (2009): Chemical and microbiological characterization of Cambisols, Luvisols and Stagnosols. Plant, Soil and Environment, 55 (6): 231-237.

 

 1. Růžek, L., Voříšek, K., Strnadová, S., Nováková, M., Barabasz, W. (2004): Microbial characteristics, carbon and nitrogen content in cambisols and luvisols. Plant Soil and Environment 50 (5): 196-204

 

 1. Růžek, L., Voříšek, K., Vráblíková, J., Strnadová, S., Vráblík, P (2003): Chemical and biological characteristics of reclaimed soils in the Most region (Czech Republic), Plant Soil and Environment 49 (8): 346 – 351.

 

 1. Voříšek, K., Růžek, L., Svobodová, M., Šantrůček, J., Strnadová, S., Popelářová, E. (2002): The influence of grassing and harvest management on microbial parameters after arable land setting - aside, Rostlinná Výroba, 48 (9): 382-388.

 

 1. Růžek, L., Voříšek, K., Sixta, J. (2001): Microbial biomass-C in reclaimed soil of the Rhineland (Germany) and the North Bohemian lignite mining areas (Czech Republic): measured and predicted values. Restoration Ecology, 9 (4): 370-377.

 

 1. Škoda, M., Růžek, L., Dušek, L, Hofman, J., Sixta, J. (1997): Mineralization activity of microbial biomass in reclaimed soils in comparison with empirical mathematical model. Rostlinná Výroba, 43 (4): 179-186.

 

 1. Růžek, L. (1995): Soil microbial biomass-C and mathematical model for topsoil microbial evaluation, Rostlinná Výroba, 41 (9): 415-422.

 

 1. Růžek, L. (1994): Bioindication of soil fertility and a mathematical model for restoration assessment. Restoration Ecology 2 (2): 112 - 119.

 

    12.   Velich, J. - Růžek, L. - Šantrůček, J. (1981): Ztráty vyprcháváním NH3 při hnojení travních porostů   močovinou v různých podmínkách. [Losses by NH3 volatilisation at grassland fertilisation by urea under different condition.] Rostlinná Výroba, 27 (11): 1183-1189

 

Výsledky s právní ochranou

Kotek, J., Kruliš, Z., Šárka, E., Růžek, L. (2013): Biodegradovatelná kompozice na bázi modifikovaného škrobu a způsob její přípravy. Patent CZ 303840 B6 podaný Úřadu průmyslového vlastnictví dne 20. 12. 2011, udělený 10. 4. 2013 a zveřejněný ve Věstníku dne 22. 5. 2013.

Kotek, J., Kruliš, Z., Šárka, E., Růžek, L. (2012): Biodegradovatelný kompozit s matricí na bázi modifikovaného škrobu. Užitný vzor CZ 24012 U1 přihlášený Úřadu průmyslového vlastnictví dne 5. 4. 2012, zapsaný 25. 6. 2012 a zveřejněný 4. 7. 2012.

Kotek, J., Kruliš, Z., Šárka, E., Růžek, L. (2012): Biodegradovatelný termoplast na bázi modifikovaného škrobu. Užitný vzor CZ 24013 U1 přihlášený Úřadu průmyslového vlastnictví dne 5. 4. 2012, zapsaný 25. 6. 2012 a zveřejněný 4. 7. 2012.

Růžek, L. - Šantrůček, J. - Velich, J. (1983): Zařízení k měření ztrát dusíku vyprcháváním čpavku v terénních podmínkách. [Device for measuring nitrogen losses by ammonia evaporation in field condition. The author’s certificate number 226513.] Platnost ode dne 26. 1. 1981. Zapsáno do rejstříku vynálezů dne 16. 6. 1986.

 

 

Ostatní výsledky

Aktivita arylsulfatasy a dehydrogenasy po aplikaci herbicidů Butisan® Star, Command® 4 EC, Devrinol 45F, Lasso® MTX a Treflan 48 EC. Ing. Nováková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Biologická aktivita mulčovaných a sečených půd uvedených do klidu. Růžková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2008

Biologické parametry substrátů z odpadů (zelených komunálních, stavebních, demoličních) a rašeliny. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

C and N content and 12yr–dynamics of microbial parameters in chernozem, regosol and rendzic leptosol doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela; RNDr. Strnadová Svatoslava, 2005

Construction wastes, green waste compost and Switchgrass (Panicum virgatum L.) used for landfill cover restoration doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Michaela Růžková (externí), prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

Disturbed sites restoration using mixture of construction and biodegradable wastes prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Bc. Zárubová Dana, 2009

Enzymové aktivity a mikrobní biomasa stanovená mikrovlnnou metodou po aplikaci sulfonylmočovinových herbicidů k sladovnickému ječmeni doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2009

Grassing and mulching of land set aside as the way to soil conservation. prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2005

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

Microbial biomass-C determined using CaCl2 and K2SO4 as extraction reagents. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Dr. Barabasz Wieslaw, 2005

Microbial characteristics as a key indicators of sustainable soil use. prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; RNDr. Strnadová Svatoslava, 2004

Microbial characteristics, carbon and nitrogen content in cambisols and luvisols. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava; Ing. Nováková Michaela; prof. Dr. Barabasz Wieslaw, 2004

Microbial parameters, mean stand height and diameter of trees on afforested reclaimed soils. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela, 2005

Mikrobiologické a chemické parametry stavebních a demoličních odpadů, obohacených Lignohumátem AM™, kmínovou, pšeničnou, řepkovou a ječnou slámou doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; Krejčová Jana; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Kváčová M.; Jáglová M.; Lhotáková T.; Osecký L., 2006

Mikrobiologické a chemické parametry substrátů pro pěstování rostlin s Lignohumátem AM™ a různými odpady. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2006

Mikrobiologické a pěstitelské parametry substrátů na bázi stavebních, demoličních a zelených komunálních odpadů. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Mikrobiologické parametry černozemě uložené do klidu před a po desikaci porostu přípravkem Roundup Biaktiv. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela; RNDr. Strnadová Svatoslava; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2005

Mikrobiologické parametry urbánních zemin obohacených mulčovací kůrou, čistírenskými kaly, Lignohumátem AM™, papírenským a kmínovým odpadem. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Kváčová M.; Jáglová M.; Lhotáková T.; Osecký L.; Axman L., 2006

Mikrobiologie a pedobiologie, pracovní sešit pro bloková cvičení doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; Ing. Nováková Michaela, 2004

Mikrobiologie a pedobiologie, pracovní sešit pro bloková cvičení doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Ing. Nováková Michaela, 2006

Mikrobiologie pracovní sešit doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Eva Popelářová, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., doc. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Michaela Růžková (externí), 2010

Mikrobiologie, pracovní sešit doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Růžková Michaela, 2008

Nejlepší kombinací pro jarní náhradu řepky ozimé sladovnickým ječmenem je orba a herbicidy Lasso® MTX a Command® 4 EC doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2006

Peat-waste potting substrates and their biological parameters doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Pedobiologie a mikrobiologie doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., 2010

Soil microbial and nutrient interactions in Cambisols, Luvisols and Stagnosols doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Kubát Jaromír, 2007

Sulfonylmočovinové herbicidy aplikované ve fázi sloupkování k sladovnickému ječmeni a jejich vliv na půdní mikroorganismy doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2008

Sulphonylurea herbicides and their effect on soil microbial association doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Baldrián P.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

The impact of herbicides for winter oilseed rape on the soil biological parameters doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Dr. Barabasz Wieslaw, 2006

Treflan 48 EC (trifluralin), nejlepší ve výnosech, nejhorší v biologických parametrech půdy doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Sedláčková Jarmila, 2005

Vliv desikace původního porostu a následného osetí jílkem mnohokvětým na mikrobiologické parametry luvické černozemě. Ing. Nováková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2006

Vliv preemergentních herbicidů na mikrobiologické parametry půdy při orbě a minimalizaci doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Vybrané kapitoly z pedobiologie a mikrobiologie. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2004

Vývoj netradičních rekultivací ve třech dobývacích prostorech MUS a.s. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Vráblíková J.; Vráblík P.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava, 2008

Zahradnické využití substrátů z rašeliny a zelených komunálních odpadů doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2008