×
doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc.
banner

Životopis

Curriculum vitae:

Doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc.

Narozen 1. 4. 1955 v Pelhřimově

Funkce:                       docent

Pracoviště:                              Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Specializace:               půdní mikrobiologie, hodnocení půdní biologické aktivity, uhlík mikrobní biomasy, labilní formy uhlíku mikrobního původu, půdní organická hmota, kvantifikace a hodnocení půdních mikrobních společenstev a jejich aktivit

Vzdělání:                    1974-79          student, Vysoká škola zemědělská v Praze (VŠZ)

                                   1980-84          vědecká příprava (VŠZ)

Zaměstnání:                1982-85          technik (VŠZ)

                                   1985-2000      odborný asistent (VŠZ)

2000-              docent, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

 

Od roku 1980 se specializuji na uhlík biomasy půdních mikroorganismů a uhlík půdní organické hmoty. Na toto téma jsem zpracoval v roce 1984 kandidátskou disertační práci a v roce 1999 habilitační práci. Jsem autorem nebo spoluautorem 154 publikací, z toho 14 v časopisech s impakt-faktorem: 1× Folia Microbiologica, 1× Restoration Ecology, 1× Czech Journal of Food Sciences, 5× Rostlinná Výroba, 6× Plant, Soil and Environment, 23 vědeckých v recenzovaných časopisech bez impakt-faktoru a v zahraničních knihách, patentu CZ 303840 B6, dvou užitných vzorů: CZ 24012 U1 a CZ 24013 U1 a autorského osvědčení č. 226513 na vynález, 80 opublikovaných článků a abstraktů ve sbornících z konferencí, 11 závěrečných zpráv a 23 odborných, didaktických a dalších publikací.

Byl jsem řešitelem grantu GA MŽP ČR 3171/1993. V letech 1992 – 2012 jsem se podílel na řešení devíti grantů, MH ČR 783030304, GA ČR 205/94/1337, GA ČR 525/09/0607, NAZV QC 1254, NAZV QD 1329, NAZV QE 1251, NAZV QG 50070 a NAZV QH 81147, projektu VaV MŽP ČR 0101, a tří záměrů MŠMT ČR: MSM 412100004, MSM 412100005 a MSM 6046070901.

Připojuji 16 nejvýznamnějších publikací:

 

 1. Kotek, J., Kruliš, Z., Šárka, E., Růžek, L. (2013): Biodegradovatelná kompozice na bázi modifikovaného škrobu a způsob její přípravy. Patent CZ 303840 B6 podaný Úřadu průmyslového vlastnictví dne 20. 12. 2011, udělený 10. 4. 2013 a zveřejněný ve Věstníku dne 22. 5. 2013.

 

 1. Šárka, E., Kruliš, Z., Kotek, J., Růžek L., Voříšek, K., Koláček, J., Hrušková, K., Růžková, M., Ekrt, O. (2012): Composites containing acetylated wheat B-starch for agriculture applications. Plant, Soil and Environment, 58 (8): 354-359

 

 

 1. Růžek, L., Růžková, M., Voříšek, K., Vráblíková, J., Vráblík, P. (2012): Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Environment, 58 (2): 68-75.

 

 1. Kotek, J., Kruliš, Z., Šárka, E., Růžek, L. (2012): Biodegradovatelný kompozit s matricí na bázi modifikovaného škrobu. Užitný vzor CZ 24012 U1 přihlášený Úřadu průmyslového vlastnictví dne 5. 4. 2012, zapsaný 25. 6. 2012 a zveřejněný 4. 7. 2012. Výsledky s právní ochranou.

 

 1. Kotek, J., Kruliš, Z., Šárka, E., Růžek, L. (2012): Biodegradovatelný termoplast na bázi modifikovaného škrobu. Užitný vzor CZ 24013 U1 přihlášený Úřadu průmyslového vlastnictví dne 5. 4. 2012, zapsaný 25. 6. 2012 a zveřejněný 4. 7. 2012. Výsledky s právní ochranou.

 

 1. Šárka, E., Kruliš, Z., Kotek, J. Růžek, L., Korbářová, A., Bubník, Z., Růžková, M. (2011): Application of wheat B-starch in biodegradable plastic materials. Czech Journal of Food Sciences, 29 (3): 232-242.

 

 1. Růžek, L., Růžková, M., Voříšek, K., Kubát, J., Friedlová, M., Mikanová, O. (2009): Chemical and microbiological characterization of Cambisols, Luvisols and Stagnosols. Plant, Soil and Environment, 55 (6): 231-237.

 

 1. Růžek, L., Voříšek, K., Strnadová, S., Nováková, M., Barabasz, W. (2004): Microbial characteristics, carbon and nitrogen content in cambisols and luvisols. Plant Soil and Environment 50 (5): 196-204

 

 1. Růžek, L., Voříšek, K., Vráblíková, J., Strnadová, S., Vráblík, P (2003): Chemical and biological characteristics of reclaimed soils in the Most region (Czech Republic), Plant Soil and Environment 49 (8): 346 – 351.

 

 1. Voříšek, K., Růžek, L., Svobodová, M., Šantrůček, J., Strnadová, S., Popelářová, E. (2002): The influence of grassing and harvest management on microbial parameters after arable land setting - aside, Rostlinná Výroba, 48 (9): 382-388.

 

 1. Růžek, L., Voříšek, K., Sixta, J. (2001): Microbial biomass-C in reclaimed soil of the Rhineland (Germany) and the North Bohemian lignite mining areas (Czech Republic): measured and predicted values. Restoration Ecology, 9 (4): 370-377.

 

 1. Škoda, M., Růžek, L., Dušek, L, Hofman, J., Sixta, J. (1997): Mineralization activity of microbial biomass in reclaimed soils in comparison with empirical mathematical model. Rostlinná Výroba, 43 (4): 179-186.

 

 1. Růžek, L. (1995): Soil microbial biomass-C and mathematical model for topsoil microbial evaluation, Rostlinná Výroba, 41 (9): 415-422.

 

 1. Růžek, L. (1994): Bioindication of soil fertility and a mathematical model for restoration assessment. Restoration Ecology 2 (2): 112 - 119.

 

 

 1. Růžek, L. - Šantrůček, J. - Velich, J. (1983): Zařízení k měření ztrát dusíku vyprcháváním čpavku v terénních podmínkách. [Device for measuring nitrogen losses by ammonia evaporation in field condition. The author’s certificate number 226513.] Platnost ode dne 26. 1. 1981. Zapsáno do rejstříku vynálezů dne 16. 6. 1986.

 

     16.  Velich, J. - Růžek, L. - Šantrůček, J. (1981): Ztráty vyprcháváním NH3 při hnojení travních porostů močovinou v různých podmínkách. [Losses by NH3 volatilisation at grassland fertilisation by urea under different condition.] Rostlinná Výroba, 27 (11): 1183-1189