×
Ing. Jiří Sálus
Profil Ing. Jiří Sálus
banner

Granty

- 2017 – 2018 – spoluřešitel: Mechanismy samosprávného rozhodování v obcích České republiky. (http://www.czechrural.cz/cs/?r=5768)
- 2015 – 2016 – spoluřešitel: Model centrální a východní Evropy konkurenčního a udržitelného zemědělství a rozvoj venkova. (http://www.czechrural.cz/cs/?r=5768).
- 2014 – 2017 – spoluřešitel: RSG – studijní a výzkumná skupina při ESRS
- 2013 – 2014 – spoluřešitel: Sociální kapitál a kvalita života v rozvoji vybraných regionů kraje Vysočina (http://www.czechrural.cz/cs/?r=5768).
- 2012 – 2013 – spoluřešitel: Prostředí vědeckého výzkumu v oblasti rurální sociologie v ČR a jeho rozvoj (http://www.czechrural.cz/cs/?r=5768)
- 2010 – 2011 - hlavní řešitel: Případová studie – využití prostředků z rozvojových fondů na lokální úrovni.
 

Případová studie – využití prostředků z rozvojových fondů na lokální úrovni

GA PEF, 2010-2010