×
Ing. Jiří Sálus
Profil Ing. Jiří Sálus
banner

Publikace

4x článek v odborném periodiku, 3x kapitola v knize, 2x příspěvek na zahraniční konferenci, 5x příspěvek na konferenci v ČR.

Podrobnosti jsou uvedeny v životopisu.

Článek v odborném periodiku

SÁLUS, J. – KMENT, P. Rozvojové potenciály, krizové prvky a čerpání rozvojových prostředků pro komunitu Tábor. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 28-44. ISSN: 1805-3246.

SÁLUS, J. – MAŘÍKOVÁ, P. – KMENT, P. SOCIOLOGICAL RESEARCH OF RURAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND COOPERATING AMONG EXPERTS. European Countryside, 2014, roč. 6, č. 3, s. 243-253. ISSN: 1803-8417.

SÁLUS, J. – MAŘÍKOVÁ, P. SOCIOLOGICAL RESEARCH OF RURAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND COOPERATING AMONG EXPERTS. European Countryside, 2014, roč. 6, č. 3, s. 243-253. ISSN: 1803-8417.

KMENT, P. – SÁLUS, J. – BLAŽEK, D. Vzdělání a další faktory rozvoje města Tábor. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1214-9187.

Kapitoly v odborné knize

MAJEROVÁ, V. – SÁLUS, J. Economy versus the environment competitiveness or complementarity. : Instytut ekonomiki rolnictwa i gosodarki źywnościowej państwowy instytut badawczy, 2016, 261s. ISBN 9788376586052. Economic and social preconditions of development in the Czech rural areas: acceleration of global influence and local changes , s. 87-100.

MAJEROVÁ, V. – KMENT, P. – SÁLUS, J.; idPublikace = 61091; Název: Economic crisis in rural areas of the Czech Republic and Slovakia-- Neexistuje podtyp publikace --

MAJEROVÁ, V. – MAŘÍKOVÁ, P. – KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. – HEROVÁ, I. – PAVLÍKOVÁ, G. – SÁLUS, J. Sociální kapitál a rozvoj regionu. Příklad Kraje Vysočina.. Praha: Grada, 2011. 224s. ISBN 978-80-247-4093-5. Sociální kapitál na venkově, s. 108-167.

MAJEROVÁ, V. – SÁLUS, J. The new solutions of the CAP 2013+ to the challenges of the EU member states agriculture. Polsko / Varšava: Instytut Ekonomiki Rolnictwa Gospodarki Zywnosciowej, 2013, 227s. ISBN 9788376584263. Socio-economic view of the contemporary situation in the Czech agriculture, s. 113-123.

SÁLUS, J. – PILAŘ, T. – MAJEROVÁ, V. Models for competitive and sustainable agriculture and rural development in central-eastern European countries. Varšava: INSTITUTE OF AGRICULTURE AND FOOD ECONOMICS - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE, 2016, 247s. ISBN 978-83-7658-606-9. Threats to Rural Society in the Czech Republic and its Future in the Context of Global Risks, s. 77-90.

Ostatní výsledky

MAJEROVÁ, V. – SÁLUS, J. – SMÉKALOVÁ, T.Economic and social features of contemporary development of the Czech agriculture and rural areas. 2018, Sborník na mezinárodní konferenci: The CAP and national priorities within the EU budget after 2020 .

MAJEROVÁ, V. – SÁLUS, J. – JURÁNKOVÁ, P.Social Cohesion, Changes in Rural Society and the Stability of the Agricultural Sector in the Czech Republic. 2018, Článek ve sborníku.