×
Ing. Petra Šánová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – SAMEK, M. ANALÝZA DETERMINANTŮ PRODUKCE A SPOTŘEBY ČESKÉHO PIVA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 21 - 26. ISSN: 1212-3285.

ŠÁNOVÁ, P. – VEJBOROVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – SAMEK, M. ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH CEN U KONVENČNÍCH A BIO MLÉČNÝCH VÝROBKŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2011, roč. 14, č. 1, s. 113-116. ISSN: 1212-3285.

ŠÁNOVÁ, P. Analýza systémů jakosti a cenové avance u vybraných druhů potravin. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 0, č. 2, s. 45 - 49. ISSN: 1212-3285.

RUMÁNKOVÁ, L. – ŠÁNOVÁ, P. – **KOLÁŘ, P. BEER CONSUMPTION IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS DETERMINANTS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. xx, č. xx, s. 1-14. ISSN: 1211-3174.

RUMÁNKOVÁ, L. – ŠÁNOVÁ, P. – **KOLÁŘ, P. Beer Consumption in the Czech Republic and its Determinants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1-2019, s. 64-69. ISSN: 1211-3174.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. Creating a Competitive Advantage by Developing an Innovative Tool to Assess Suppliers in Agri-Food Complex. Journal of Competitiveness, 2013, roč. vol. 5, č. Issue 3, s. 31-45. ISSN: 1804-171X.

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Economic Comparison of Agricultural Sector of Eurasian Countries – Is There Any Potential for Development Through Economic Cooperation?. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 2, s. 19-31. ISSN: 1804-1930.

ŠTÁFEK, P. – ŠÁNOVÁ, P. – NOVOTNÁ, Z. – LAPUTKOVÁ, A. Effectiveness of Retraining as an Instrument for Solving the Problem of Structural Unemployment in the Czech Republic. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 3, s. 926-932. ISSN: 2146-4138.

NOVOTNÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Evoluation of the Quality of Governance in African Countries using Aggregate Indicators. ..., 2016, roč. 6, č. 2, s. 682-687. ISSN: N.

MAITAH, M. – TOTH, D. – KUZMENKO, E. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠÁNOVÁ, P. Forecast of Employment in Switzerland: The Macroeconomic View. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 132-138. ISSN: 2146-4138.

MALEC, K. – GOUDA, S. – KUZMENKO, E. – SOLEIMANI, D. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠÁNOVÁ, P. Gross Domestic Product Development and Employment in Egypt (2000-2013). International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 199-206. ISSN: 2146-4138.

VAVREČKA, A. – ŠÁNOVÁ, P. – KALOUS, L. Insight into the economy of aquaculture production in Czechia: assessment of aquaculture enterprises. AQUACULTURE INTERNATIONAL, 2020, roč. 28, č. 1, s. 199-209. ISSN: 0967-6120.

ŠÁNOVÁ, P. – SAMEK, M. – VOPALKOVÁ-SKALSKÁ, L. Market of Organic Products in the Czech Republic after Entrance to EU. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2007, roč. 6, č. 3, s. 95 - 98. ISSN: 1644-0730.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – KADEŘÁVKOVÁ, A. Parents´ Attitudes to Introduction of Organic Food in School Catering. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 2, s. 21-30. ISSN: 1804-1930.

ŠÁNOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, J. – HRUBCOVÁ, B. – ŠERÁKOVÁ, P. Segmentation of Honey Buyers' Behaviour by Conjoint Analysis. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 55-62. ISSN: 1211-3174.

BENEŠOVÁ, I. – ŠÁNOVÁ, P. – BRECKLOVÁ, V. – PULKRÁBEK, J. Struktura cukerního průmyslu latinsko-amerických zemí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 7-8, s. 266-271. ISSN: 1210-3306.

ŠÁNOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, J. – LAPUTKOVÁ, A. Using Multiple Correspondence Analysis to Evaluate Selected Aspects of Behaviour of Consumers Purchasing Local Food Products. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 6, s. 2083-2093. ISSN: 1211-8516.

Odborná monografie

ŠÁNOVÁ, P. – A KOL., a. První kroky s GLOBALGAPem. Praha, ČZU PEF: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 40s. ISBN 978-80-213-2020-8.

ŠÁNOVÁ, P. – BENDA, V. Selected aspects of competitive beekeeping in the Czech Republic. Praha : powerprint, Praha , 2014, 63s. ISBN 978-80-87994-24-5.

Kapitoly v odborné knize

ČERVENKA, J. – KOVÁŘOVÁ, K. – ŠÁNOVÁ, P. – A KOL., a. Projektový a změnový management zemědělského podniku, reengineering procesů (I. část). Praha: IPC PEF, 2004. 1s. ISBN -. s. Aplikace systémů řízení jakosti v zemědělské prvovýrobě., s. 125 - 154.

ČERVENKA, J. – KOVÁŘOVÁ, K. – ŠÁNOVÁ, P. – A KOL., a. Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky. Praha: , 2004. 1s. ISBN 80-213-1258-0. s. Aplikace systémů řízení jakosti v zemědělské prvovýrobě., s. 461 - 483.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – KONRÁTOVÁ, A. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Determinanty produkce a spotřeby medu ve vnitřním obchodu ČR, s. 30-34.

ŠÁNOVÁ, P. – VALDER, A. – ULRICH, M. Rozvoj managementu v teórii a praxi. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2010. 336s. ISBN 978-80-554-0294-9. s. HODNOCENÍ ZAVEDENÍ STANDARDU GLOBALGAP JAKO NÁSTROJE MANAGEMENTU V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU, s. 305 - 308.

Článek ve sborníku z akce

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Agriculture of the post-Soviet countries. In GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 41-50.

BENEŠOVÁ, I. – DLUBALOVÁ, Z. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. COMMONALITIES IN EDUCATION AND RESEARCH OF THE POST-SOVIET COUNTRIES. In Efficiency and Responsibility in Education 13th International Conference 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 26-34.

ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKA, R. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – LAPUTKOVÁ, A. Evaluation of aspects that influence system effectiveness to ensure food safety in food operations using MaxAgr software . In Agrarian Perspectives XVII 19.09.2018, Prague, Czech Republic. CULS, Prague: , 2018. s. 0-0.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Evaluation of Czech fruit producers' environmental discrepancies. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI. COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, CULS Prague. Prague, Czech Republic: Czech Univerzity of Life Science, 2017. s. 49-56.

ŠÁNOVÁ, P. – JINDROVÁ, A. – SVOBODOVÁ, J. – DLUBALOVÁ, Z. – LAPUTKOVÁ, A. – HRADECKÁ, L. Evaluation of the impact of selected factors on consumer behaviour when purchasing local food in a particular region. In 20th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 09.03.2017, Mendel University in Brno, Czech Republic. Brno, Česká republika: Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics, 2017. s. 764-773.

ŠÁNOVÁ, P. GLOBALGAP as a possible tool of corporate social responsibility in agricultural production. In 22nd International Scientific Conference on Agrarian Perspectives - Development Trends in Agribusiness 17.09.2013, CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 381-388.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKA, R. MARKETING STRATEGIES AT FARMERS’ MARKETS IN CONNECTION WITH THE PURCHASE OF FISH. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague. Prague, Czech republic: Czech Univerzity of Life Sciences, 2019. s. 121-128.

ŠÁNOVÁ, P. – BERÁNEK, J. – LAPUTKOVÁ, A. Pilot analysis of honey consumer behaviour in a competitive environment in the Czech Republic. In 18 Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 05.03.2015, Brno, Czech Republic. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2015. s. 852-861.

ŠÁNOVÁ, P. – BERÁNEK, J. – LAPUTKOVÁ, A. Pilot analysis of honey consumer behaviour in a competitive environment in the Czech Republic. In 18th International Conference on Enterprise and the Competitive Environment 05.03.2015, Brno, Czech Republic. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2015. s. 852-861.

ŠÁNOVÁ, P. – NOVÝ, J. – SVOBODOVÁ, J. – ŠERÁKOVÁ, P. Pilot analysis of key factors in honey consumption. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 416-424.

BENEŠOVÁ, I. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Public expenditures on education - Comparison of EU states. In 12th International Conference: Efficiency and responsibility in Education 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 25-33.

ŠÁNOVÁ, P. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – REGNEROVÁ, O. THE IMPACT OF TEACHING FORM ON STUDY RESULTS IN SUBJECT FOOD GOODS KNOWLEDGE. In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 687-693.

REGNEROVÁ, O. – ŠÁLKOVÁ, D. – ŠÁNOVÁ, P. The Importance of Industry in Modern Economies of the Globalized World in the 21st Century. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 21.10.2020, Zilina, Slovak Republic. Zilina, Slovak Republic: UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2020. s. 0-0.

ŠÁLKOVÁ, D. – ŠÁNOVÁ, P. – REGNEROVÁ, O. UNIVERSITY STUDENTS' EXPERIENCE WITH PROFESSIONAL SOCIAL NETWORKS. In Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences P,rague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2020. s. 255-262.

ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – LAPUTKOVÁ, A. UTILIZATION AND THE EFFECTIVENESS OF LMS MOODLE TOOLS IN SELECTED STUDY PROGRAMMES . In 15th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERiE) 06.06.2018, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences, 2018. s. 387-393.

Technicky realizované výsledky

Médium pro pořizování transverzálních řezů keratinózních tkání Knížková Ivana; Ing. Kunc Pavel; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2008

Certifikované metodiky

ŠÁNOVÁ, P. – OPATOVÁ, H. – RŮŽIČKOVÁ, K. Proces certifikace GLOBALGAP, Process of GLOBALGAP certification, process, certification, GLOBALGAP, good agriculture practice, farmer, HACCP, welfare, 2010, GA - Zemědělská ekonomie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Proces certifikace GLOBALGAP, Osvědčení SZPI ze dne 20.1.2010, Brno , Zvýšení konkurenceschopnosti farmářů díky certifikované produkci tímto standardem (požadavek řetězců), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, SZPI Brno (dle metodiky MZE), 20.01.2010,

Využití standardu GLOBALGAP při hodnocení dodavatelů potravinářské suroviny rostlinného původu za účelem zajištění bezpečnosti potravin Ing. Petra Šánová, Ph.D., Lubomír Berka (externí), 2010

Ostatní výsledky

Aktuální stav systému EUREPGAP v ČR z pohledu bramborářství Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2007

Alternativní přístupy hodnocení krmiv doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Analýza aplikace požadavků na jakost a bezpečnost potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Analýza stavu řízení kvality ve stravovacích službách Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2005

ANALÝZA ÚČINNOSTI ZAVÁDĚNÍ QMS DO POTRAVINÁŘSTVÍ Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila, 2004

Bezpečné krmivo - základ bezpečné potraviny Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2008

ŠÁNOVÁ, P.; idPublikace = 50446; Název: Bio a Fair trade výrobky a jejich prodejní potenciál-- Neexistuje podtyp publikace --

Biopotraviny - aktuální trend ve spotřebě potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2007

Cenová komparace u vybraných biopotravin Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2008

Certificated system of good agriculture practices as a tool of competitiveness in agribusiness Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Ulrich Milan, 2008

České pivovarnictví v procesu globalizace Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Doubek Vítězslav, Ph.D., 2007

Cvičení z biopotravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2006

Diagnostika ubytovacího zařízení v rámci zavádění EMS Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Dzialanie zgodne z normami EUREPGAP, organizacja i bezpieczenstwo w porównaniu do systemu HACCP Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2006

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PRODUKCE BIOPOTRAVIN JAKO PŘÍLEŽITOST ROZVOJE REGIONU Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2007

EKONOMICKÁ ÚVAHA ŘÍZENÍ KVALITY MLÉKÁRENSKÝCH PRODUKTŮ V RÁMCI VSTUPU NA TRHY EU Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2004

Ekonomické aspekty zavádění QMS do potravinářství Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Pánková Ludmila, 2004

Environmentální aspekty kvality zemědělské produkce Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2005

EUREPGAP a příležitosti pro českého zemědělce Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2006

EUREPGAP V ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2006

EVROPSKÝ SYSTÉM SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE V PRODUKCI DRŮBEŽE Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2007

Food Safety, Origin Declaration and New Opportunities in Food Trade in the Czech Republic Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

Food Safety, Origin Declaration and New Opportunities in Food Trade in the Czech Republic Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

GLOBALGAP JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V PRODUKCI KRMIV Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2009

Globalgap jako standard správné zemědělské praxe v produkci krmiv Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2009

GLOBALGAP Standard as One Option of Environmental Policy in Sustainable Agriculture Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

Globalizace a řízení kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Influence of Food Quality and Safety Control on Suistainable Developement of the Czech Agriculture Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2001

Kvalita potravin z pohledu fuzzy modelu spotřebitele doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Zarski Tadeusz P., 2003

Marginální metriky jakosti drůbežích produktů Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Marketing biopotravin v ČR v rámci evropské integrace Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Minimalizace ztrát na jatečných produktech Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Multifunkční zemědělství jako jeden z předpokladů rozvoje produkce potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2002

MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO JEDEN Z PŘEDPOKLADŮ ROZVOJE PRODUKCE POTRAVIN Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2002

Národní značka pro kvalitní české výrobky a její konkurenceschopnost Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2005

Naučíme spotřebitele číst "mezi řádky"? Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2008

Nový evropský trend v řízení bezpečnosti potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Nový přístup EU k zajišťování bezpečnosti potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2001

Obchod s českými jablky po vstupu ČR do EU Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Bc. Stehlík Michal, 2006

Obchod s révovým vínem v ČR po vstupu do EU Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2007

Ochrana spotřebitele při elektronickém obchodování Ing. Šálková Daniela; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2004

Pig meat quality appreciation by consumer doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2002

Požadavky zákona o potravinách u marginálních pěstitelských producentů a zpracovatelů Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Doubek Vítězslav, Ph.D., 2007

Přínosy zavedení HACCP a konkurenceschopnost podniku Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Přístupy k EMS v potravinářských podnicích Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Privátní značky a jejich vnímání českým spotřebitelem Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Bc. Hánová Eva, 2006

Problematika ochrany spotřebitele a jeho vzdělávání v kontextu připojení ČR k EU Ing. Šálková Daniela; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Problémy hovězího masa na trhu produktů ekologického zemědělství Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2003

Projekt CzechGAP směřuje k potřebné dobré normě Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2006

Realizace živočišných produktů jako odezva na požadavky welfaru v chovech hospodářských zvířat Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Polášek Petr, 2002

REVIZE STANDARDU EUREPGAP VE VYBRANÝCH MODULECH Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Ulrich Milan, 2007

ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSTVÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2002

Řízení kvality a zdravotní nezávadnosti krmiv Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2003

Řízení kvality hotelového provozu v rámci evropské integrace Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Řízení kvality v potravinářství Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2003

Řízení systému kritických bodů v ekologické živočišné produkci Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2008

Sledování nevýrobkového výstupu jako nástroj konkurenceschopnosti podniku Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2006

Spotřebitelské chování při nákupu drůbežích výrobků Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

SYSTEM EUREPGAP I JEGO WDROZENIE W KONTEKSCIE WYMAGAŃ EU Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Ulrich Milan, 2007