×
Ing. Petra Šánová, Ph.D.
banner

Řešitel/spoluřešitel grantových projektů

2004  GA PEF  Aplikace systémů řízení jakosti u vybraného zemědělského podniku jako předpoklad efektivního zapojení do evropského agrárně potravinářského komplexu 2004

2006-2007 FRVŠ  Normy a systémy jakosti v APK. Tem. okruh: F5   Spec.: b  Č.j.Fondu: 880/2007

2006 - 2009  NAZV QG60148 Podpora zavádění standaru EUREPGAP do zemědělské praxe

2011-2013 OPPA Interdisciplinární design v procesu rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců PEF ČZU v   Praze