×
RNDr. Jan Sedláček, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

DANG, M. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. – SEDLÁČEK, J. Autonomous photovoltaic system for night-time lighting in the stable. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. S1, s. 982-986. ISSN: 1406-894X.

OLŠAN, T. – LIBRA, M. – POULEK, V. – CHALUPA, B. – SEDLÁČEK, J. Combination of Three Methods of Photo voltaic Panels Damage Evaluation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 98-101. ISSN: 1211-3174.

DANEČEK, M. – HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R. Design and data comparison of the photovoltaic power plants in the southern and northern hemispheres. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. S1, s. 755-761. ISSN: 1406-894X.

LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. Experimentální fotovoltaická elektrárna na České zemědělské univerzitě v Praze. Jemná mechanika a optika, 2021, roč. 66, č. 7-8, s. 204-206. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – **MATUŠKA, T. – LIBRA, M. – **KACHALOUSKI, E. – SEDLÁČEK, J. Influence of increased temperature on energy production of roof integrated PV panels. ENERGY AND BUILDINGS, 2018, roč. 166, č. , s. 418-425. ISSN: 0378-7788.

SEDLÁČEK, J. Mechanizmus chladnutí nápojů - srozumitelný fyzikální popis. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 11, s. 307 - 310. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – DANEČEK, M. – LEŠETICKÝ, J. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – **BERÁNEK, V. Monitoring of Defects of a Photovoltaic Power Plant Using a Drone. Energies, 2019, roč. 12, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1996-1073.

**BERÁNEK, V. – OLŠAN, T. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – DANG, M. – **TYUKHOV, I. New Monitoring System for Photovoltaic Power Plants’ Management. Energies, 2018, roč. 11, č. 10, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – PETRÍK, T. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – BELZA, R. – SEDLÁČEK, J. Operation of the photovoltaic system in Prague and data evaluation. Agronomy Research, 2021, roč. 19, č. S1, s. 922-927. ISSN: 1406-894X.

LIBRA, M. – BERÁNEK, V. – SEDLÁČEK, J. – POULEK, V. – TYUKHOV, I. Roof photovoltaic power plant operation during the solar eclipse. SOLAR ENERGY, 2016, roč. 140, č. 12, s. 109-112. ISSN: 0038-092X.

POULEK, V. – **MATUŠKA, T. – LIBRA, M. – **KACHALOUSKI, E. – SEDLÁČEK, J. Vliv zvýšené teploty fotovoltaických panelů zabudovaných do střešní krytiny na výrobu elektrické energie. Jemná mechanika a optika, 2019, roč. 64, č. 3, s. 78-84. ISSN: 0447-6441.

SEDLÁČEK, J. – ZEMAN, J. Využití digitálního fotoaparátu při stanovení povrchového napětí. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 3, s. 77 - 78. ISSN: 0447-6441.

SEDLÁČEK, J. Zlepšování vizuální čitelnosti rentgenogramů v elektronické formě. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 11, s. 299 - 301. ISSN: 0447-6441.

Odborná monografie

SEDLÁČEK, J. – ROUBÍK, V. Fyzika v příkladech. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 147s. ISBN 978-80-213-1711-6.

Článek ve sborníku z akce

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. CONSTRUCTION AND MONITORING OF THE UNIQUE ROOF PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN PRAGUE. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 476-481.

BERÁNEK, V. – SEDLÁČEK, J. Inverters’ Efficiency in Solar System Měnín. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 681-684.

SEDLÁČEK, J. – DOLEJŠÍ, J. Physical description of coffee cooling in a pot – principle of drinks cooling. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 578-583.

ZEMAN, J. – SEDLÁČEK, J. PROPERTIES OF FRESH AND FROZEN FISH SKIN AT CYCLIC LOAD. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 622-625.

SEDLÁČEK, J. – ZEMAN, J. The Dependence of the Speed Movement of the Forest Ant (Formica Rufa) on the Temperature. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 573-576.

SEDLÁČEK, J. – ZEMAN, J. THE TEMPERATURE RESPONSE OF MAMMALS TO A STEP CHANGE OF THE EXTERNAL TEMPERATURE. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 573-577.

Patent

ŠEDÝ, V. – SEDLÁČEK, J. Rotační dielektrické jiskřiště. Úřad průmyslového vlastnictví. 303819. 03.04.2013.

Výsledky s právní ochranou

SEDLÁČEK, J. – ŠEDÝ, V. Magnetický koncentrátor kyslíku, The magnetic concentrator of oxygen, Magnetic, concentrator of oxygen, separator, static, dynamic, magnet, nonparamagnetic gases, oxygen, 2011, BM - Fyzika pevných látek a magnetismus, 21970, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, TF ČZU v Praze, 27.01.2011, 21.03.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

CHALUPA, B. – SEDLÁČEK, J. Měřicí systém s Lecherovým vedením, číslicovým vyhodnocováním vlnové délky a automatickým posunem. Úřad průmyslového vlastnictví, http://www.upv.cz/cs.html. 24212. 20.08.2012.

Přístroj pro analýzu rozptýleného slunečního záření RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; RNDr. Jedlička Přemysl, Ph.D., 2009

Ostatní výsledky

ROUBÍK, V. – SEDLÁČEK, J. Podtyp: Skripta; Applied Physics. 2011. Učebnice fyziky v angličtině, ISBN 978-80-213-2180-9.

Comparable Form of Physics Examination RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Comparable Form of Physics for Bachelor Programmes RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2007

HAVRLÍK, M. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R.Data evaluation of three unique photovoltaic power plants. 2020, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020 p.10, ISBN -978-83-89969-64-4 .

Determination of soil acidity RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; RNDr. Roubík Vladimír, CSc., 2009

Experimental determination of soil pH RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; RNDr. Roubík Vladimír, CSc., 2009

Fyzika - požadavky k přijímací zkoušce RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; RNDr. Roubík Vladimír, CSc., 2008

Fyzikální experimenty s běžným hardwarem RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Fyzikální experimenty s běžným hardwarem (doktorská dizertační práce) RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2005

Harmonizace písemné zkoušky z fyziky RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2005

Harmonizace zkoušky z fyziky RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Kalibrace termistoru s využitím systému ISES RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2005

LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – ŠAFRÁNKOVÁ, J.KONSTRUKCE A PROVOZ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY INTEGROVANÉ DO STŘECHY. 2019, 10. mezinárodní konference MOBILNÉ ENERGETICKÉ PROSTRIEDKY – HYDRAULIKA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ERGONÓMIA MOBILNÝCH STROJOV, 9.-11. září 2019, Zvolen.

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R.Operation of PV power plants located in different climatic conditions. 2021, Proc. BioPhys Spring 2021, Lublin, Poland, 18th May 2021, p.57, ISBN 978-83-89969-68-2..

Physics - View of Students RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2008

The Application of Image Processing Software for Analysis of Roentgenograms RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2007

The betterment of the roentgenograms visual readability for the better determination of the seed damage RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

The improvement of the roentgenograms resolution for the better determination of the seed damage RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2005

The software using for the betterment of the visual readability of the roentgenograms RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

The software using for the betterment of the visual readability of the roentgenograms RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2006

Turning Form of Physics for Technical Branches RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2009

HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R. – LIBRA, M.Unique photovoltaic power plants. 2020, International Conference of Young Scientists ICYS 2020, 14-15th September 2020, Prague Czech Republic, pp. 97-102, ISBN 978-80-213-3037-5..

Why and how physics – point of students RNDr. Roubík Vladimír, CSc.; RNDr. Sedláček Jan, Ph.D., 2008