×
Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
banner

Granty

Vliv lokální aplikace dusíkatých hnojiv na klíčivost a obsah aminokyselin v zrnu jarního ječmene

GA FAPPZ, 2011-2011

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, 2018-2019

Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou

Technologická agentura ČR, 2018-2019