×
Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
banner

phone +420 22438 2743
phone +420 22438 3074

Odborné zaměření:

Výživa rostlin dusíkem, fosforem a sírou - příjem těchto živin rostlinou, výživný stav rostlin, kritéria hodnocení půdní zásobenosti, environmentální aspekty hnojení, omezování vlivu nepříznivých abiotických faktorů hnojením.  

 

Follow me on ResearchGate.net