×
Ing. Václav Silovský
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

**WILSON, R. – **ROSE, K. – **GUNNER, R. – **HOLTON, M. – **MARKS, N. – **BENNETT, N. – **BELL, S. – **TWINING, J. – **HESKETH, J. – **DUARTE, C. – **BEZODIS, N. – JEŽEK, M. – PAINTER, M. – SILOVSKÝ, V. – **CROFOOT, M. – **HAREL, R. – **ARNOULD, J. – **ALLAN, B. – **WHISSON, D. – **ALAGAILI, A. – **SCANTLEBURY, D. Animal lifestyle affects acceptable mass limits for attached tags. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES, 2021, roč. 288, č. 1961, s. 0-0. ISSN: 0962-8452.

ZIKMUND, M. – JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. – ČERVENÝ, J. Habitat selection of semi-free ranging European bison: Do bison preferred natural open habitats?. ..., 2021, roč. 67, č. 1, s. 30-34. ISSN: N.

MÁSÍLKOVÁ, M. – JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. – FALTUSOVÁ, M. – ROHLA, J. – KUŠTA, T. – BURDA, H. Observation of rescue behaviour in wild boar (Sus scrofa). Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

**WILSON, R. – **KAYLEIGH, R. – **METCALFE, R. – **HOLTON, M. – **REDCLIFFE, J. – **GUNNER, R. – **BOERGER, L. – **LOISON, A. – JEŽEK, M. – PAINTER, M. – SILOVSKÝ, V. – **MARKS, N. – **GAREL, M. – **TOIGO, C. – **MARCHAND, P. – **BENNET, N. – **MCNARRY, M. – **MACKINTOSH, K. – **BROWN, R. – **SCANTLEBURY, M. Path tortuosity changes the transport cost paradigm in terrestrial animals. Ecography, 2021, roč. 44, č. 10, s. 1524-1532. ISSN: 0906-7590.

Článek ve sborníku z akce

OLEJARZ, A. – FALTUSOVÁ, M. – GÜLDENPFENNIG, J. – SILOVSKÝ, V. – JEŽEK, M. – PODGÓRSKI, T. Movements in the forest during COVID-19 lockdown in the Czech Republic: Interaction between humans and wild boars. In Proceedings of the 1st ACM SIGSPATIAL International Workshop on on Animal Movement Ecology and Human Mobility 02.11.2021, Beijing. : , 2021. s. 33-37.

Software

JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. Aplikace SOJKA, Aplication SOJKA, animal rescue; car accident; public platform, 2020, XX - Nepřiřazeno, SOJKA, 1, mobilní aplikace, Nebyly vyčísleny., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

JEŽEK, M. – ROHLA, J. – KUŠTA, T. – SILOVSKÝ, V. MONITORING MIGRAČNÍCH TAHŮ ZVĚŘE JELENA EVROPSKÉHO V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI ŠUMAVY – V HONITBÁCH LZ BOUBÍN. Praha: Lesy ČR, s.p., 2020, 153s. ISBN: ,

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. – FALTUSOVÁ, M. Instalace elektrických ohradníků k zabránění migrace divokých prasat, Installation of electric fences to prevent the migration of wild boar, electric fence; wild boar; migration;, 2020, XX - Nepřiřazeno, ISBN: , Praha,I, ČZU Praha, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), ,

JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. – GÜLDENPFENNIG, J. Metodika odběru krevního vzorku z endokraniálních mozkových cév u ulovených divočáků, Blood sample extraction by endocranial venous sinuses in hunted wild ruminants, bood sample; wild boar, hunt, surveillance, 2020, XX - Nepřiřazeno, ISBN: , Praha,I, ČZU Praha, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), ,