×
Ing. Václav Silovský
banner

Životopis


Vzdělání


Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská

2016 – 2018

Magisterské studium

Obor – Lesní inženýrství

Diplomová práce: Habitatové preference jelena evropského v Doupovských horách

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská

2013 - 2016

Bakalářské studium

Obor – Lesnictví

Bakalářská práce: Habitatové preference jelena evropského a siky japonského v Doupovských horách

Zahraniční stáže


Summer Course – Dealing with spatio-temporal data in movement and population ecology

18. – 22. 6. 2018

Fondazione Edmund Mach – San Michele all’Adige – Italy


Dosavadní praxe


Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské čzu do komerční sféry Proof-of-Concept FLD-ČZU

1/2018 – současnost

Výzkumný pracovník


Mladý vědecký pracovník – Katedra myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze

10/2013 – 12/2018

Certifikáty a osvědčení


Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 Zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Platnost – 3. 11. 2017 – 3. 11. 2024


Certificate – English language course level B2

24. 6. 2015

Angličtina B2 pro vyjíždějící studenty FLD ČZU v Praze

Konference


ELLS Scientific student conference – Life Sciences: Looking across disciplines

9. – 10. 11. 2018

Wageningen University & Research, Netherlands

Poster: Habitat preferences of red deer in Doupov Mountaines

Studentská konference master 2018

26. 4. 2018 – Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Prezentace: Habitat preference of red deer in Doupov Mountaines

ELLS Scientific student conference - Bio-Based Economy for a Sustainable Future

11. – 12. 11. 2016

University of Hohenheim, Stuttgart, Germany

Prezentace: Habitat preferences of red deer and sika deer in Doupov Mts.

Publikace


Sborník z konference

SILOVSKÝ, Václav. Habitat preferences of red and sika deer in Doupov Mts. In: ELLS Scientific Student Conference “Bio-Based Economy for a Sustainable Future“, Stuttgart, Germany, 11-12 November 2016, s. 59. ISBN 978-3-00-054755-3.

Sborník z konference

SILOVSKÝ Václav, ROHLA Jan, JEŽEK Miloš. Habitat preferences of red deer in Doupov Mountains, In: ELLS Scientific Student Conference “Life Sciences: Looking across disciplines“, Wageningen, Netherlands, 9-10 November 2018, s. 122. ISBN 978-94-6343-363-1.

Ostatní


Člen Akademického senátu ČZU v Praze

11/2017 – současnost

Člen disciplinární komise FLD ČZU v Praze

12/ 2017 – současnost

Cena rektora

28. 6. 2018 – Za vynikající studijní výsledky v průběhu celého studia.

Cena Josefa Hlávky

16. 11. 2018 – Pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.