×
Mgr. Ondřej Simon, Ph.D.
webové stránky https://vuv.academia.edu/OndrejPSimon
banner

Publikace

Starší články od roku 2011 (novější dole automaticky přebírané z universitního systému)

Kubíková, L., Simon, O. P., Tichá, K., Douda, K., Maciak, M. and M. Bílý (2012). "The influence of mesoscale habitat conditions on the macroinvertebrate composition of springs in a geologically homogeneous area."  Freshwater Science 31: 668-679.

Tichá, K., Simon, O. P., Douda, K. and L. Kubíková (2012). "Detrital components in submontane organogenic springs in relation to their morphology, microhabitats and macroinvertebrates. " Polish Journal of Ecology 60: 163-175.

Wanner, F., Simon, O. P. and V. Kladivová (2012). "Decrease in the trophic status of a second-order stream (Zbytinský Potok) by a new wastewater treatment plant with two low-loaded stabilisation ponds. " Silva Gabreta 18(1): 23-34.

Kubíková L., Simon O. P. and K. Fricová (2011). "The occurrence of Pisidium species (Sphaeriidae, Bivalves) in oligotrophic springs of the Blanice river catchment (Czech Republic) in relation to ecological conditions." Biologia 66(2): 299-307.

 

Příspěvky na konferencích (zahraniční tučně)

 

Simon, O., Douda, K., Bílý, M., Fricová, K., Kladivová, V., Kubíková, L. (2011): Syntetický pohled na limitující faktory evropských populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) a specifický případ českých zbytkových populací. In Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference. 17. –18. února 2011, Brno, s. 202 (přednáška, abstrakt)

Simon, O., Bílý, M., Douda, K., Dort, B., Kladivová, V. (2011): Limitující faktory pro populaci perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) v povodí Šumavské Blanicie. In Kopsová, L. (Ed.): Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii „Ekologie 2011“. 21.–23. října 2011, Kostelec nad Černými Lesy, s. 21 (plenární přednáška, abstrakt)

Simon, O., Douda, K., Kožený, P., Kladivová, V. a kol. (2011): Možnosti územní ochrany oligotrofních říčních sítí – chránit vlastní toky, nivní koridory nebo celá povodí? In Petřivalská, M., Měkotová, J., Pithart, D. (Eds.): Říční krajina 7. 5.–7. října 2011, Olomouc, s.160 (plenární přednáška, abstrakt)

Kubíková, L., Simon, O., Tichá, K., Maciak, M. (2011): The community of springs – continuum or clearly defined units? In Sborník abstraktů z konference 3rd Aquatic Biodiversity International Conference, 4.–7. října 2011, Sibiu, Rumunsko (přednáška Kubíková, abstrakt)

Bílý M., Simon, O. (2012): Problematika managementu vodních toků s výskytem kriticky ohrožených druhů. In Romportl D. & Chuman T. (Eds.): Geo/biodiverzita - Management chráněných území. Sborník abstraktů z výroční konferece CZ-IALE 2012. 2012, PřF UK v Praze, s. 3 (přednáška Bílý, abstrakt)

Kladivová V., Simon, O. (2012): Ochrana makrofyt v oligotrofních horských tocích jako zvláštní případ managementu chráněných území. In Romportl D. & Chuman T. (Eds.): Geo/biodiverzita - Management chráněných území. Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE 2012. PřF UK v Praze, s. 16 (přednáška Kladivová, abstrakt)

Simon, O. P., Tichá, K., Kubíková, L., Douda, K., Baudyšová, A. (2012): Detritus from springs as a possible food source for freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera): composition, quantity and origin. In Teixeira, A., Lopes-Lima, M., Varandas, S. (Eds.): International Meeting of Biology and Conservation of Freshwater Bivalves Braganca, Portugal, 4th-7th September 2012, Book of Abstrakts Polytechnic Institute of Braganca. Braganca, 137 p. (poster)

Simon, O., Douda, K., Dort, B. (2012): Proč dosud nikdo nenalezl desetitisícové populace juvenilních perlorodek (čel. Margaritiferidae)? In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (Eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference. 9.–10. února 2012, Olomouc, 177 s. (přednáška, abstrakt)

Peltanová, A., Hruška, J., Simon, O. P., Dort, B., Spisar, O., Bílý, M., Kladivová, V., Patzenhauerová, H., Douda, K. (2012): Action plan for Margaritifera margaritifera in the Czech Republic (Central Europe) – concepts, targets and realization. In Teixeira, A., Lopes-Lima, M., Varandas, S. (Eds.): International Meeting of Biology and Conservation of Freshwater Bivalves Braganca, Portugal, 4th-7th September 2012, Book of Abstrakts Polytechnic Institute of Braganca. Braganca, 130 p. (poster)

Simon, O. (2012): Limits of freshwater pearl mussel occurence in South Bohemian residual sites: eutrophication or oligotrofication? In Poláková, S., Pithart, D. a Simon, O. (Eds.): Biology, ecology and conservation of freshwater pearl mussel in Central Europe. 2012, Prachatice. (oral presentation)

Simon, O. P., Douda, K., Peltanová, A., Patzenhauerová, H., Spisar, O., Hruška, J. (2012): The situation of Margaritifera margaritifera in the Czech Republic – several successfully rejuvenated populations but the absence of natural reproduction. In Teixeira, A., Lopes-Lima, M., Varandas, S. (Eds.): International Meeting of Biology and Conservation of Freshwater Bivalves Braganca, Portugal, 4th-7th September 2012, Book of Abstrakts Polytechnic Institute of Braganca. Braganca, 138 p. (poster)

Douda, K., Simon, O. P, Dort, B., Švanyga, J. (2012): The relative importance of temperature and food to juvenile growth of Margaritifera margaritifera in its natural habitat. In Teixeira, A., Lopes-Lima, M., Varandas, S. (Eds.): International Meeting of Biology and Conservation of Freshwater Bivalves Braganca, Portugal, 4th-7th September 2012, Book of Abstrakts Polytechnic Institute of Braganca. Braganca, 102 p. (poster)

Bílý, M., Simon, O., Kladivová, V. (2012): Water Chemistry in Czech Localities of Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera) as a Factor Limiting the Species on a Border of its Distribution Area. In Čiamaporová-Zaťovičová (Ed.): XVI. Konferencia Slovenskej limnologickej společnosti a České limnologikcé společnosti - Zborník príspevkov, 25.–29. jún 2012, Jasná, 16 p. (přednáška Bílý, abstrakt)

Simon, O., Douda, K., Bílý, M. (2013): Antropogenní zátěž ekosystému dusíkem jako hlavní ireverzibilní příčina vymírání perlorodky říční (Margartitifera margaritifera)? In Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference. 7.–8. února 2013, Brno, 211 s. (přednáška, abstrakt)

Tichá, K., Simon, O., Kubíková, L., Maciak, M. (2013): Typ prameniště jako určující faktor společenstva prameništních chrostíků. In Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference. 7.–8. února 2013, Brno, 234 s. (poster)

Reslová, M., Simon, O. (2013): Ploštenky v ČR s důrazem na výzkum potravnho chování ploštenky horské (Crenobia alpina) v pramenech. In Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference. 7.–8. února 2013, Brno, 195 p. (poster)

Bílý, M., Simon, O., Wanner, F., Kaňková, P. (2013): Funkce biocenózy pro transformaci a retenci živin v experimentální soustavě dvou nízkozatěžovaných biologických rybníků. In Růžičková I., Wanner J., Fuka T. (Eds.): 10. bienální konference Voda 2013. Sborník přednášek a posterových sdělení. 18. září 2013, Poděbrady. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2013, s. 293—296. (článek ve sborníku, poster)

Douda, K., Simon, O., Dort, B., Švanyga, J. (2013): Faktory ovlivňující růst a přežívání juvenilních jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) – co nám říkají bioindikační metody? In Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference. 7.–8. února 2013, Brno, 57 s. (přednáška, abstrakt)

Švanyga J., Simon O. P., Dort, B., Douda, K. (2013): Application of special meadow management within the measures of Action Plan for Freshwater Pearl musel (Margaritifera margaritifera) in the Czech Republic. In Martins, A. M. F. at al. (Eds.): World Congress of Malakology, Ponta Delgada, Azores, July 22-28 2013, Book of abstracts Sociedade Alfonso Chaves. Ponta Delgada, 216 p. (poster)

Simon, O. P., Tichá, K., Bílý, M., Kladivová, V., Kožený, P., Kubíková, L., Douda, K. (2013): Funkce pramenišť v říční síti: transformace živin, produkce detritu, tepelný regulátor a refugium biodiverzity. In Schlaghamerský, J., Chytrý, M., Horsák, M. (Eds.): Sborník abstraktů Výroční konfernce ČSPE Ekologie 2013. 18.-20. října, Brno, s. 29 (plenární přednáška)

Simon, O., Tichá, K., Kubíková, L., Douda, K., Bílý, M., Matasová, K. (2013): Detritové partikule z pramenišť jako potravní zdroj pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) - jejich složení, množství a původ. In Schlaghamerský, J., Chytrý, M., Horsák, M. (Eds.): Sborník abstraktů Výroční konfernce ČSPE Ekologie 2013. 18.–20. října 2013, Brno. s. 54 (abstrakt)

Douda, K. Simon, O. P., Dort, B. Švanyga, J. (2013): Evidence based approach to teh restoration of Margaritifera margaritifera habitats in the Czech Republic. In Lerchegger, B., Scheder, Ch., Gumpinger, C. (Eds.): International meeting on improving the environment for the freshwate pearl mussel Kefermarkt, Austria, 13th-17th November 2013, Book of Abstracts Abteilung Naturschutz, Linz, 29 p. (oral presentation Douda and abstrakt)

Bílý, M., Simon, O., Wanner, F., Kaňková, P. (2013): Funkce biocenózy pro transformaci a retenci živin v experimentální soustavě dvou nízkozatěžovaných biologických rybníků. In Růžičková I., Wanner J., Fuka T. (Eds.): 10. bienální konference Voda 2013. Sborník přednášek a posterových sdělení. 18. září 2013, Poděbrady, Brno: Tribun EU, s.r.o., 2013, s. 293—296. (článek ve sborníku, poster)

Kapic, Š., Nehasil, L., Simonová, Jas., Halda, M., Kadlecová, B., Simon, O., Simonová, Joh., Hegrlík, J. (2014): I čeští plži mohou létat! Experimentální důkaz možnosti pasivní ornitodisperze pro plže Cochlodina laminata, Alinda biplicata a Discus rotundatus. In Bryja J. & Drozd P. (Eds.): Sborník abstraktů z konference. Zoologické dny Ostrava 2014. 6.–7. února, Ostrava, 2014, s. 88–89. (poster)

Nehasil, L., Simonová, Jas., Kadlecová, B., Kapic, Š., Halda, M., Uličná, T., Simonová, Joh., Hegrlík, J., Semotánová, M., Simon, O. (2014): Bazické výchozy v okolí Ralska: ornitodisperzní výsadky, nebo relikty postglaciální malakofauny? In Bryja J. & Drozd P. (Eds.): Sborník abstraktů z konference Zoologické dny Ostrava. Sborník abstraktů z konference. 6.-7. února 2014: s. 88–89. (přednáška Jasna Simonová)

Simon, O., Matasová, K., Douda, K., Bílý, M., Dort, B., Rambousková, K., Kladivová, V. (2014): Co říkají nálezy schránek o výskytu perlorodky říční? In Bryja J. & Drozd P. (Eds.): Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference. 6.–7. února, Ostrava, 2014, s. 181 (poster)

Simon, O. (2014): Bioinidikační hodnocení biotopu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) se zaměřením na mikrohabitat a potravní partikule v EVL Šumava. In Solský, M. (Ed.): Sborník abstraktů z konference Biodiverzita 2014. 8. –9. března 2014, Mělník-Chloumek, s. 21 (přednáška)

Wanner, F., Simon, O., Kladivová, V. (2014): Poloprovozní experimenty s nízkozatěžovanými dočišťovacími nádržemi – rychlý nástup efektu i bez zaočkování. Odpadové vody 2014. 22.–24. 10. 2014, Štrbské Pleso (článek ve sborníku a přednáška)

Simon, O., Simonová, Jas., Bílý, M. (2015): Limity dálkové ornitodisperse bezobratlých: velikost přenášených živočichů a vzdálenost transportu překonává všechny naše představy. In Bryja, J., Řehák, Z. & Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference. 12.–13. února 2015, Brno, s. 223

Simon, O. P., Švanyga, J., Hruška, J., Douda, K., Vaníčková, I., Tichá, K., Bílý, M., Jandáková M., Dort, B. (2015): Conservation of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) as the flagship species for oligotrophic catchment areas: Achievements and failures of 30 year action plan in the Czech Republic. 27th International congress for Conservation Biology, Montpellier, France, 2.6. August 2015, p. 58 (poster)

Tichá K., Simon O., Peláková, L. (2015): Spring wetlands – their role in nutrient cycling and maintaining local biodiversity. 27th International congress for Conservation Biology, Montpellier, France, 2.–6. August 2015, p. 61 (poster)

Simon, O., Simonová, Jas., Bílý, M. (2015): Limity dálkové ornitodisperse bezobratlých: velikost přenášených živočichů a vzdálenost transportu překonává všechny naše představy. In Bryja, J., Řehák, Z. & Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference. 12.–13. února 2015, Brno, s. 223 (přednáška, abstrakt)

Tichá, K., Simon, O. P., Peláková, L. (2015): Rolle von Quellmooren beim Erhalt der Biodiversität und in Nährstoff-Zyklen [Spring wetlands in Blanice River catchment– their role in nutrient cycling and maintaining local biodiversity]. Aktuelle Ergebnisse der Böhmerwaldforschung, Haus zur Wildnis,  9.–10. 9. 2015, p. 94 (poster)

Simon, O. P., Švanyga, J., Hruška, J., Douda, K., Vaníčková, I., Douda, K., Kladivová, V., Tichá, K., Bílý, M., Dort, B., Zelenková, E., Peltánová, A. (2015): Erfolge und Misserfolge des Flussperlmuschel-Rettungsprogrammes nach 30 Jahren des systematischen Schutzes dieser Flaggschiffart von oligotrophen Einzugsgebieten [Achievements and failures of Czech Action plan for freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) 30 years of systematic conservation of this oligotrophic catchment areas flagship species]. Aktuelle Ergebnisse der Böhmerwaldforschung, Haus zur Wildnis, 9.–10. 9. 2015, p. 77 (poster)

Wanner, F., Simon, O., Kladivová, V., Plotěný, M., Jiráň, V. (2015): Biologické dočišťovací rybníky. In Benáková, A., Johanidesová, I., Wanner, J. (Eds.): Voda 2015 - Sborník přednášek a posterových sdělení. 16. září 2015, Poděbrady. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015, s. 159-166 (článek ve sborníku, přednáška)

Kladivová, V., Simon, O. P., Simonová, Joh., Dvořáková, E., Svobodová, J. (2015): Der Fluss Teplá Vltava: Naturschutz versus Wassertouristik [Teplá Vltava River: Nature conservation versus cannoeing]. Aktuelle Ergebnisse der Böhmerwaldforschung, Haus zur Wildnis, 9.–10. 9. 2015, p. 48 (poster)

Jandáková, M., Simon, O. P., Švanyga, J., Bílý, M., Douda, K., Hodaňová, V., Černá, M. (2015): Distribution der adulten Flussperlmuschelindividuen und die bioindikativ bewertete Standorteignung im Längsprofil der Flussströme von Šumava [Distribuce adultních jedinců perlorodky říční a bioindikačně hodnocená vhodnost stanovišť v podélném profilu toku šumavských řek]. Aktuelle Ergebnisse der Böhmerwaldforschung, Haus zur Wildnis, 9.–10. 9. 2015, p. 42 (poster)

Bílý, M., Simon, O. P., Kladivová, V. (2015): Results of a long-term water quality monitoring in catchments with freshwater pearl mussel occurrence in Šumava Mountains. Aktuelle Ergebnisse der Böhmerwaldforschung, Haus zur Wildnis, 9.–10. 9. 2015, (poster)

Rambousková, K., Simon, O., Švanyga, J. (2015): Úskalí monitoringu velkých mlžů na příkladu podrobného mapování perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v NP Šumava. In Harabiš, F., Solský, M. (Eds.): Sborník abstraktů 7. ročníku konference Kostelecké inspirování. 19. – 20. listopadu 2015, s. 15 (přednáška a abstrakt)

Jandáková, M., Simon, O. P., Švanyga, J., Bílý, M., Douda, K., Černá, M., Hodaňová, V. (2015): Distribution of adult pearl mussel (Margaritifera margaritifera) individuals and location suitability bioindicitively assessed in the longitudinal stream profile on the border of a natural area. In Mehler, K., Burlakova, L. E., Karatayev, A. Y., Dickinson, S. (Eds.): Second International Meeting on Biology and Conservation of Bivalves, October 4-8, 2015, Buffalo, New York, USA. p. 88 (poster)

Černá, M., Rambousková, K., Simon, O., Jandáková, M., Barák, V., Bílý, M., Tichá, K., Švanyga, J. (2016): Hot news from the pearl mussel river Teplá Vltava in the Czech Republic. In Móra, A., Csabai, Z. (Eds.): Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), July 3–8 2016, Pécs, Hungary Carpathes Nature Foundation, Mohács – Pécs, p. 118 (poster)

Simon, O., Bílý, M., Staponites, L. (2016): Where natural communities were able to spontaneously regenerate from forcibly depopulated Central European landscapes after World War II, restoration of river networks is still needed. Nature Culture Heritage in Context - 7th Annual Conference on Heritage Issues in Contemporary Society, May 1619, 2016, Czech University of Life Sciences, Prague, p. 56 (poster)

Článek v odborném periodiku

BÍLÝ, M. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – SIMON, O. – DOUDA, K. – BARÁK, V. – **DORT, B. Bioindication Testing of Stream Environment Suitability for Young Freshwater Pearl Mussels Using In Situ Exposure Methods. Journal of visualized experiments : JoVE, 2018, roč. 2018, č. 139, s. 1-12. ISSN: 1940-087X.

SIMON, O. – HORÁČKOVÁ, J. Co nám prozrazuje vymírání perlorodky říční o našich oligotrofních řekách?. Živa, 2021, roč. , č. 5, s. 243-247. ISSN: 0044-4812.

BARÁK, V. – JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. Experimental quantification of multiple point-source pollution effects on juvenile freshwater mussels in a stream exposure gradient. Aquatic Conservation - Marine and Freshwater Ecosystems, 2022, roč. 32, č. 11, s. 1797-1808. ISSN: 1052-7613.

**TICHÁ, K. – SIMON, O. – HOUŠKA, J. – **PELÁKOVÁ, L. – DOUDA, K. Helocrenic springs as sources of nutrient rich fine particulate organic matter in small foothill watershed. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1932-6203.

STAPONITES, L. – SIMON, O. – BARTÁK, V. – BÍLÝ, M. Management effectiveness in a freshwater protected area: Long-term water quality response to catchment-scale land use changes. ECOLOGICAL INDICATORS, 2022, roč. 144, č. 144, s. 1-9. ISSN: 1470-160X.

SIMONOVÁ, J. – SIMON, O. – KAPIC, Š. – NEHASIL, L. – HORSÁK, M. Medium-sized forest snails survive passage through birds’ digestive tract and adhere strongly to birds’ legs: more evidence for passive dispersal mechanisms. JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES, 2016, roč. 82, č. 3, s. 422-426. ISSN: 0260-1230.

BÍLÝ, M. – SIMON, O. – BARÁK, V. – JAHELKOVÁ, V. Occurrence depth of juvenile freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera) in a river bed tested by experimental mesh tubes. Hydrobiologia, 2021, roč. 848, č. 12-13, s. 3127-3139. ISSN: 0018-8158.

STAPONITES, L. – BARTÁK, V. – BÍLÝ, M. – SIMON, O. Performance of landscape composition metrics for predicting water quality in headwater catchments. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 1, s. 14405-14414. ISSN: 2045-2322.

MATASOVÁ, K. – SIMON, O. – DORT, B. – DOUDA, K. – BÍLÝ, M. Recent distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin (Czech Republic). Silva Gabreta, 2013, roč. 19, č. 3, s. 139-148. ISSN: 1211-7420.

MATASOVÁ, K. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DORT, B. – DOUDA, K. Recent distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin (Czech Republic). Silva Gabreta, 2015, roč. 19, č. 3, s. 139-148. ISSN: 1211-7420.

SIMON, O. – VANÍČKOVÁ, I. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – PATZENHAUEROVÁ, H. – HRUŠKA, J. – PELTÁNOVÁ, A. The status of freshwater pearl mussel in the Czech Republic: Several successfully rejuvenated populations but the absence of natural reproduction. LIMNOLOGICA, 2015, roč. 2015, č. 50, s. 11-20. ISSN: 0075-9511.

ČERNÁ, M. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – **DORT, B. – **MICHAELA, G. – **VOLFOVÁ, M. Within-river variation in growth and survival of juvenile freshwater pearl mussels assessed by in situ exposure methods. Hydrobiologia, 2018, roč. 810, č. 1, s. 393-414. ISSN: 0018-8158.

Certifikované metodiky

**PERGL, J. – **DUŠEK, J. – **HOŠEK, M. – KNAPP, M. – SIMON, O. – BERCHOVÁ, K. – BOGDAN, V. – ČERNÁ, M. – **POLÁKOVÁ, S. – **MUSIL, J. – **SÁDLO, J. – **SVOBODOVÁ, J. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů - Mapování, Methods for mapping of invasive species, mapování; nepůvodní druhy; invazní druhy; metodika, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Invazní druhy - mapování, detailní popis postupu při mapování vybraných invazních druhů na území ČR, metodika je nutná k předejití pokutě od EU, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 02.01.2017,

**PERGL, J. – **DUŠEK, J. – **HOŠEK, M. – KNAPP, M. – SIMON, O. – BERCHOVÁ, K. – BOGDAN, V. – ČERNÁ, M. – **POLÁKOVÁ, S. – **MUSIL, J. – **SÁDLO, J. – **SVOBODOVÁ, J. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů - Monitoring, Methods for monitoring of invasive species, monitoring; invasive species; methodology, 2017, EH - Ekologie - společenstva, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Invazní druhy - monitoring, detailní popis postupu při mapování vybraných invazních druhů na území ČR, metodika je nutná k předejití pokutě od EU, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MŽP ČR, 02.01.2017,

BERCHOVÁ, K. – ČERVENÝ, J. – KADLECOVÁ, M. – **KOPECKÝ, M. – PATOKA, J. – PECHAROVÁ, E. – PETRUS, D. – SIMON, O. – VARDARMAN, J. – VOJÍK, M. Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy, Monitoring of invasive alien species risk spreading to localities of high interest, monitoring; invasive alien species; nature conservation; early warning; control; geoportal of invasive alien species, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZP/3234, Sekce ochrany přírody a krajiny, nejsou, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 19.12.2019,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BARÁK, V. – STAPONITES, L. – BÍLÝ, M. Výsledná zpráva bioindikačního hodnocení v povodí horní Malše za rok 2017. neuvedeno: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., 2018, 40s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

JAHELKOVÁ, V. – STAPONITES, L. – BARÁK, V. – SIMON, O.Bioindication methods using juvenile freshwater pearl mussels. 2018, In: Bryja, J. & Solský, M. (Eds.): Zoologické dny Praha 2018. Sborník abstraktů z konference 8. - 9. února 2018, s. 95 (poster).

BARÁK, V. – JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K.Effects of episodic point-source pollution on survival of caged juvenile Margaritifera margaritifera. 2021, In: Douda, K., Escobar-Calderón, F. & Vodáková, B. (Eds.): 9th European Congress of Malacological Societies (Book of Abstracts). Prague, Czech Republic, 5th-9th of September 2021, p. 139 (poster)..

BARÁK, V. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – JAHELKOVÁ, V. – **ŠVANYGA, J. – **DORT, B.Evaluation of suitable mussel habitats with bioindication mesh cages: Case study from three rivers in the Czech Republic. 2019, In: Schneider, J. & Jecke, F. (Eds.): INTERNATIONAL WORKSHOP – Freshwater mussels: Search for suitable habitats and evaluation of protection measures (Book of Abstracts). Dresden, Germany, 25th-27th of March 2019, p. 59 (poster).

BARÁK, V. – SIMON, O. – **VOLFOVÁ, M.Funguje regulace splouvání horní Vltavy z hlediska ochrany perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)? … aneb vodáctví a přímé ohrožení mlžů. 2017, In: Harabiš, F. & Solský, M. (Eds.): Sborník abstraktů 9. ročníku konference Kostelecké inspirování. 23. – 24. listopadu 2017, s. 13 (přednáška a abstrakt).

BARÁK, V. – SIMON, O. – **KLADIVOVÁ, V. – **ZELENKOVÁ, E. – BÍLÝ, M. – **VOLFOVÁ, M. – **ŠVANYGA, J. – **DORT, B. – DOUDA, K.Hodnocení vlivu návštěvníků na klidové území Vltavský luh v NP Šumava. 2018, Příspěvek (poster) byl prezentován na konferenci Aktuality šumavského výzkumu VI, 6. – 7. listopadu 2018, Srní, Česká republika (sborník obsahující pouze abstrakty přednášek je k dispozici zde: http://www.silvagabreta.eu/obsah/upd04/Abstracts_prezentationCZ.pdf)..

BARÁK, V. – SIMON, O. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – BÍLÝ, M. – **DORT, B. – **ŠVANYGA, J. – DOUDA, K.Interpretation of mussel bioindication test results in Buddensiek cages and Hruska sandy boxes. 2018, In: Riccardi, N., Urbanska, M., Lopes-Lima, M. & Crovato, P. (Eds.): 1st Freshwater Mollusk Conservation Society Meeting in Europe (Book of Abstracts). Verbania, Italy, 16th-20th of September 2018, p. 88 (poster).

JAHELKOVÁ, V. – BARÁK, V. – STAPONITES, L. – **RYŠAVÝ, T. – SIMON, O. – **ŠVANYGA, J. – **STUPKOVÁ, V.Teplotní extrémy dna horských toků a jejich vliv na přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). 2018, In: Sacherová, V. (Ed.): XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Sborník příspěvků z konference 25. - 29. června 2018, Kořenov, s. 45 (poster).

SIMON, O. – BARÁK, V. – **KLADIVOVÁ, V. – JAHELKOVÁ, V. – STAPONITES, L. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K.Verifying the safe level of visitors’ pressure in aquatic protected areas: surrogate signal species, dummy individuals and bioindication. 2018, A poster was presented at the 5th European Congress of Conservation Biology, 12th-15th of June 2018, Jyväskylä, Finland. (The book of abstracts of the ECCB 2018 is not citable as a whole entity.).

BARÁK, V. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – SIMON, O. – **ŠVANYGA, J. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – **DORT, B.What do BABIES, CAGES and STREAMS have in common? Find it out in a Czech premiere of the 8-minute CULS feature film!. 2018, In: Harabiš, F. (Ed.): Sborník abstraktů 10. ročníku konference Kostelecké inspirování. 22. – 23. listopadu 2018, s. 13 (přednáška a abstrakt).