×
Mgr. Ondřej Simon, Ph.D.
webové stránky https://vuv.academia.edu/OndrejPSimon
banner

Simon Ondřej

Pedagogická činnost

ZBX09E River Restoration
ZBZ115E Revitalizace vodních toků
ZBZ709E Revitalizace vodních toků

Simon O. P., Vaníčková I., Bílý M., Douda K., Patzenhauerová H., Hruška J. & Peltanová A. 2015: The status of freshwater pearl mussel in the Czech Republic: several successfully rejuvenated populations but the absence of natural reproduction. – Limnologica – Ecology and Management of Inland Waters, ??–??. DOI: 10.1016/j.limno.2014.11.004

Matasová, K.,  Simon, O., Dort, B., Douda, K., Bílý, M.  (2013) Recent distribution of the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) in historical localities in the upper part of the Vltava river basin. Silva Gabreta 19, 139-148  (vydáno tiskem až na jaře 2014)

Presentace na konferenci

Simon, O.  (2014) Bioinidikační hodnocení biotopu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) se zaměřením na mikrohabitat a potravní partikule v EVL Šumava. In Solký, M. (Ed.) Sborník abstraktů z konference Biodiverzita 2014 8.-9. března Mělník- Chloumek. s. 21 (přednáška)

Simon, O., Matasová, K., Douda, K., Bílý, M., Dort, B., Rambousková, K., Kladivová, V. (2014) Co říkají nálezy schránek o výskytu perlorodky říční? In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 181 (poster)

Simon, O., Tichá, K.,  Bílý, M., Kladivová,V., Kožený, P., Kubíková, L., Douda, K. (2013) Funkce pramenišť v říční síti: transformace živin, produkce detritu, tepelný regulátor a  refugium biodiverzity. Schlaghamerský, J., Chytrý, M., Horsák, M. (Eds.) : Sborník abstraktů Výroční konfernce ČSPE Ekologie 2013 18.-20. října Brno. s. 29 (plenární přednáška)

Simon, O., Tichá, K., Kubíková, L., Douda, K., Bílý, M., Matasová, K. (2013) Detritové partikule z pramenišť jako potravní zdroj pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) - jejich složení, množství a původ. Schlaghamerský, J., Chytrý, M., Horsák, M. (Eds.) : Sborník abstraktů Výroční konfernce ČSPE Ekologie 2013 18.-20. října Brno. s. 54 (poster)