×
PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.
banner

Publikace_ nejvýznamnější

MONOGRAFIE

  • Špatenková, N., Smékalová, L. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015. ISBN978-80-247-5446-8. 
  • Smékalová, L. Komunitní vzdělávání v andragogickém pohledu: teoretická reflexe. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2015. ISBN 978-80-7453-652-6. 
  • Smékalová, L. Komunitní vzdělávání a společenskovědní přístup: empirické šetření. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2015. ISBN978-80-7453-653-3. 
  • Ivanová, K., Juríčková, L., Kliment, P., Smékalová, L., Lužný, J., Špatenková, N., Bellová, J., Bužgová, R., Vančura, P. Advocacy for frail and incompetent erderly. 1st. ed. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-8484-8634-2.

 

KAPITOLY V KNIZE

  • Smékalová, L. Asymetrické konflikty teorie dezintegrované společnosti jako výzva pro intervenci andragogické dimenze komunitního vzdělávání. In Lužný, D. a kol. (eds.). Sociální konflikty: Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 101-111. ISBN 978-80-244-3432-2. 
  • Smékalová, L. Didaktika distančního vzdělávání. In Podškubková, J., Pospíšil, J. a kol. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc : VUP, 2006, s. 47 – 102. ISBN 80-244-1541-0. 
  • Slavík, M., Tomšíková, K., Smékalová, L. Seberefexe kompetencí vysokoškolských učitelů. In Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 81 - 88. ISBN 978-80-7509-256-4. 
  • Špatenková, N., Smékalová, L. Seniorské vzdělávání a kompetenční model lektora. In Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 276 - 283. ISBN 978-80-7509-256-4.