×
prof. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Osobní stránky Jana Š
banner

Projekty

Vliv analogu juvenilního hormonu na vnitřní anatomii termitů. Grantová agentura České republiky 206/06/1643, 2006-9, hlavní řešitel.

Primer a releaser feromony termitů, analytická studie. Grantová agentura Akademie věd ČR A600550614, 2006-10, hlavní řešitel / člen týmu.

Řasníci rodu Stylops (Strepsiptera: Stylopidae): evoluce hostitelké specializace, chemická ekologie a chování parazitovaného hostitele. Grantová agentura České republiky P506/10/1466, 2010-12, hlavní řešitel.

Biologie, chemická ekologie a fylogeneze klíčových rodů termitů čeledí Rhinotermitidae a Serritermitidae. Grantová agentura České republiky P506/10/1570, 2010-13, hlavní řešitel / člen týmu.

Participace na několika běžících i skončených studentských projektech (podpořeny ČZU a FLD) věnovaným různým aspektům biologie dřevokazného hmyzu, termitů a brouků.

Ovlivňují symbionti globální vzorce hojnosti termitů?

Grantová agentura ČR, 2016-2018

Mechanismy přeměny organické hmoty v půdě v Konžské pánvi na gradientu intenzity zemědělství

Grantová agentura ČR, 2018-2020

Funkční evoluce střevního mikrobiomu termitů

Grantová agentura ČR, 2020-2022

Chemical communication of termites

GA FTZ, 2020-2021

Trophic relations and feeding ecology of Afrotropical termites revealed by stable isotopes analysis

GA FTZ, 2021-2022

Trophic relations and feeding ecology of termites revealed by stable isotopes analysis

GA FTZ, 2022-2023

Biology of Stylotermitidae

GA FTZ, 2023-2024