×
Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Odborný asistent na katedře genetiky a fyziologie lesních dřevin
banner

Stejskal Jan

Studoval jsem lesnictví na magisterském i doktorském stupni FLD (2002 – 2011). Tématem mojí diplomové práce byl provenienční výzkum smrku černého a následně jsem se v rámci doktorského studia pod vedením mého školitele prof. Koblihy zabýval konvenčním šlechtěním lesních dřevin se zaměřením na hybridizaci jedlí.

Stejskal, J., Horák, J., Typta, J.  (2016). Effect of hybridization in the firs: artificial hybridization may lead to higher survival rate . European Journal of Forest Research135(6), 1097-1105. ISSN: 1612-4669.

Kobliha, J., Škorpík, P., Stejskal, J., Češka, P. (2014). Hybridization results using the hybrid Abies cilicica × Abies cephalonica. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus13(4), 23-31. ISSN: 1644-0692.

Kobliha, J. , Stejskal, J., Lstibůrek, M., Typta, J., Tomášková, I. , Jakubův, P. (2013). Testing of hybrid progenies and variuos species of genus Abies for forestry, decorating horticulture and christmas trees production. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus12(4), 85-94, ISSN: 1644-0692.

Od roku 2012 jsem se zapojil do výzkumu zaměřeného na optimalizaci designu semenných sadů pod vedením prof. Lstibůrka . Na to navázala řada simulačních i případových studií, kde se můj zájem zacílil na genetickou evaluaci produkčních znaků lesních dřevin a na porovnání šlechtitelských strategií.

Stejskal, J., Klápště, J., Čepl, J., El-Kassaby, Y. A., & Lstibůrek, M. (2022). Effect of clonal testing on the efficiency of genomic evaluation in forest tree breeding. Scientific reports, 12(1), 1-5.

Poupon, V.,Chakraborty, D., Stejskal, J., Konrad, H., Schueler, S., Lstibůrek, M. (2021). Accelerating Adaptation of Forest Trees to Climate Change Using Individual Tree Response Functions. Frontiers in Plant Science12(1), 1-7, ISSN: 1664-462X.

Korecký, J., Čepl, J., Stejskal, J., Faltinová, Z., Dvořák, J., Lstibůrek, M., & El-Kassaby, Y. A. (2021). Genetic diversity of Norway spruce ecotypes assessed by GBS-derived SNPs. Scientific reports, 11(1), 1-12.

Lstibůrek, M., Schueler, S., El-Kassaby, Y., Hodge, G., Stejskal, J., Korecký, J., Šorpík, P., Konrad, H., Geburek, T. (2020). In Situ Genetic Evaluation of European Larch Across Climatic Regions Using Marker-Based Pedigree Reconstruction. Frontiers in Genetics11(28), 1-8., ISSN: 1664-8021.

Chaloupková, K., Stejskal, J., El-Kassaby, Y., Frampton, J., Lstibůrek, M. (2019). Current Advances in Seed Orchard Layouts: Two Case Studies in Conifers. Forests10(2),1-6, ISSN: 1999-4907.

Stejskal, J., Lstibůrek, M., Klápště, J., Čepl, J., & El-Kassaby, Y. A. (2018). Effect of genomic prediction on response to selection in forest tree breeding. Tree Genetics & Genomes, 14(5), 1-9.

Lstibůrek, M., Stejskal, J., Misevicius, A., Korecký, J., El-Kassaby, Y. (2015). Expansion of the minimum-inbreeding seed orchard design to operational scale. Tree Genetics & Genomes11(1), 1-8, ISSN: 1614-2942.

Další oblast mého zájmu tvoří hodnocení celé řady fyziologických dat, jako je genová exprese, volatilní metabolity, spektrální reflektance či parametry fotosyntézy v souvislosti s fluorescencí chlorofylu. U posledních dvou jmenovaných je mým cílemodhad genetické variability v určitých úsecích reflektanční a fluorescenční křivky, což povede k hlubšímu pochopení významu takových fenotypů a v budoucnu také umožní využití těchto znaků ve šlechtěbí lesních dřevin.

Bian, L., Zhang, H., Ge, Y., Čepl, J., Stejskal, J., & EL-Kassaby, Y. A. (2022). Closing the gap between phenotyping and genotyping: review of advanced, image-based phenotyping technologies in forestry. Annals of Forest Science, 79(1), 1-21.

Čepl, J., Stejskal, J., Korecký, J., Hejtmánek, J., Faltinová, Z., Lstibůrek, M., & Gezan, S. (2020). The dehydrins gene expression differs across ecotypes in Norway spruce and relates to weather fluctuations. Scientific reports, 10(1), 1-9.

Čepl, J., Stejskal, J., Lhotáková, Z., Holá, D., Korecký, J., Lstibůrek, M., ... & Albrechtová, J. (2018). Heritable variation in needle spectral reflectance of Scots pine (Pinus sylvestris L.) peaks in red edge. Remote Sensing of Environment, 219, 89-98.

Čepl, J., Holá, D., Stejskal, J., Korecký, J., Kočová, M., Lhotáková, Z., ... & Lstibůrek, M. (2016). Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.). Tree physiology, 36(7), 883-895.


Další publikace: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Stejskal2