×
Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
banner

Granty

Oddělené biologické čištění kalové vody vznikající při odvodňování anaerobně stabilizovaného kalu na ČOV s využitím postupu nitrace a následné denitritace

CIGA, 2005-2006

Biologické čištění vody vznikající při odvodňování anaerobně stabilizovaných organických materiálů

GA FAPPZ, 2007-2007

Využití cílené akumulace dusitanů při biologickém odstraňování dusíku z odpadních vod

Grantová agentura ČR, 2007-2009